זכויות יוצרים על כתבי טענות

##הם יש זכויות יוצרים על כתבי טענות ?## כתב תביעה, הגנה, בקשה או עתירה לבג"צ מהווים יצירה ספרותית כהגדרתה בחוק זכות יוצרים 1911. כל מקרה לגופו ונכון בעיני להתייחס קודם כל לעתירה אשר הוגשה לבג"צ ע"י התובע, הועתקה כמעט כולה והוגשה אף היא לבג"צ. (במאמר מוסגר יש לתמוה מדוע מבחינה עניינית, לא עשה הנתבע את הדבר המתבקש מאליו - להצטרף לעתירה הקיימת כבר בפני הבג"צ, וזאת בכדי שהנושא ילובן וידון במקשה אחת בפני אותו הרכב וכו'). מעבר להגדרה בחוק והפרשנות בפסיקה, העתקה ללא רשות היא כפשוטה מעשה שאינו הגון. עתירה לבג"ץ יכול שתושווה ללקט ספרותי. ביצירה מסוג זה המקוריות היא בבחירה ובסידור של היצירות או של הנתונים בו, לרבות אופן סידורים ועיצובם (ראה סעיפים 42-41 לפסה"ד הסדר ההימורים). הגנה תינתן כאשר עצם האיסוף מחייב יצירתיות הן בבחירת הנתונים והן באופן סידורים וייצוגם. לכן, כאשר לא נעשה כל סינון של נתונים או כאשר הסידור הרשומי הנעשה, אפשרי רק על פי חלופה אמיתית אחת (כמו למשל הכנת מדריך טלפון), הרי שאין לקט כזה מזכה בהגנת החוק. השאלה אם כתבי טענות שהוגשו לבית משפט מהווים יצירה ספרותית מוגנת על ידי חוק זכויות היוצרים, נותרה המשך שנים רבות שנויה במחלוקת (עע"מ 3202/05 עירית רמת השרון נ' אשר גנין, ביום 18.7.06). בת.א (ת"א) 38116/05 קלדרון נ' אלון, נקבע כי קיימת הגנת "זכות יוצרים" לכתב טענות, שהעתקתו היא הפרת הזכות. מסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דיןזכויות יוצרים (הפרת)