סחר בחשיש

1. ביום 13.12.05, הוצג בפני בית המשפט הסכם להסדר טיעון, (ת/ע/1, נושא אותו תאריך), תוקן כתב האישום בהגשתו, הנאשמים הודו בעובדות המנויות בכתב האישום המתוקן ובעבירות שם, כל אחד במיוחס לו, והטיעון לעונש בעניינם נדחה ליום 9.1.06. ולציין, כי עובר להסדר הטיעון, ביום 1.12.05, החלה התביעה בהשמעת ראיותיה, בפרוטוקול דיון ארוך, בו הושמעה עדותו של העד המרכזי, עד המדינה, כמו גם מספר שוטרים אשר טיפלו, כתפקידיהם, בפרשה. ביום 9.1.06, טענו הצדדים לעונשם של הנאשמים, כל צד על פי מידותיו. ולהזכיר: הסדר הטיעון לא כלל כל הסכמה באשר לעונש, וכמצויין בהסדר הטיעון - לכל נאשם אפשרות לעתור כנגד בקשת תביעה להטלת רכיב הקנס, לאור הכרזת הנאשמים כסוחרי סמים. ויצויין כבר עתה, כי בעת הכרעת הדין נקבע כי הנאשמים הינם סוחרי סמים, והורה בית המשפט על חילוט הרכוש: מזומן בסך 100,000 ₪, 1,130 דולר ארה"ב ו-320 יורו מתוך הסכומים אשר נתפסו ברשות נאשם 1 בעת מעצרו; מזומן בסך 4,400 ₪ אשר נתפסו ברשות נאשם 2 בעת מעצרו. בתחילת דיון, הוצגו מטעם התביעה המלומדת גליונות הרשעות קודמות (ת/ע/1- ת/ע/3) של שלושת הנאשמים, כמו גם במהלך טיעון פסקי דין (ת/ע/4). 2. התובעת המלומדת, הגב' עו"ד פמיליה, טענה מטעם התביעה בצורה נאה, ברורה ומסודרת. ביקשה היא ללמוד את הנובע מהודיית הנאשמים במעשים. טענה, כבר בתחילת דבריה, להטלת עונש מאסר בפועל, עליהם, לתקופה הולמת, ממושכת, מאסר על תנאי, קנס ופסילת רשיון נהיגה. זאת - כאשר לגבי שני האחרונים עולה, כי בצד העבירות של סחר בסם או עיסקה אחרת בסם, הייתה גם נהיגה ללא רשיון נהיגה וללא פוליסת ביטוח. וכאשר לנאשם הראשון - נדרשת הפסילה, כדברי תביעה, עקב שימוש ברכב לבצוע עיסקה בסם מכח פקודת התעבורה, או פקודת הסמים. מסרה תובעת מלומדת, כי בסופו של יום, לאחר שמיעת יום הראיות, כאמור, הגיעו הצדדים להסדר אשר עניינו באיזון. מחקה התביעה מספר אישומים, ארועים אשר לא נמצא להם גיבוי של ממש, כדברי תביעה בהגינותה. הוצג והוגש כדבריה, עתה, כתב אישום מתוקן, כזה המייצג מה שנחשף, ולו אף בתחילת ראיות תביעה. כדברי תביעה מלומדת - מדובר בשלושה נאשמים, כאלה אשר חברו יחדיו, בעיקר באישומים המיוחסים לכולם, על מנת לסחור בסמים מסוכנים. זאת - כאשר הסוכן המשטרתי, עד התביעה, קנה סמים מסוכנים במספר מקרים, בכמויות גדולות ובממון רב. כדברי תביעה מלומדת, נאשם 1 הוא הנאשם עימו מסכמים בדרך כלל הדברים ונאשמים 2 ו-3 הם הזרוע המבצעת של האספקה. פרטה תובעת מלומדת האישומים כנגד שלושת הנאשמים, כל אחד כמיוחס לו. באמירתה, כי התמונה המצטיירת, תמונה חמורה היא של מכירות סם. זאת - כאשר בתי המשפט הכריזו מלחמת חורמה על סוחרי סמים המשחיתים החברה ישראלית. בבקשת תביעה מלומדת להענשה בחומרה, בתגובה שיפוטית הולמת, לאור כמויות הסמים, העסקאות הרבות כאן, כאלה המלמדות על מגמת הפצתם למספר רב של אנשים; על הנגישות הגבוהה לסמים הנובעת מעצם זמינותן של כמויות אשר כאלה. בדברי תביעה, כי למרות ורוב העסקאות אשר התבצעו עניינן בסם חשיש, הרי עדיין בהפנייתה לפסיקה באותן השלכות חמורות גם כאן. הפנתה היא גם לגבי נאשם 2, אשר בנוסף לסחר בסם מסוג חשיש הורשע במכירה, בשתי הזדמנויות, של סם מסוכן מסוג אם.די.אם.אי בכמות של 75 גרם. הפנתה היא להרשעות הקודמות של הנאשמים, כולם. כולם גם בעבירות סמים ונאשם 2 ריצה בעבר מאסרים. 3. סניגוריהם של הנאשמים, טענו להם בהגנה ראויה אשר בלימוד סניגוריה, בטענם כל אשר ניתן לטעון לטובתם. עו"ד אלי כהן, בא כוחו המלומד של נאשם 1, הבהיר, כי מעבר להודייה בכתב האישום המתוקן - לא הסכימו הצדדים על שום עובדה נוספת. זאת, בתגובה לדברי תביעה מלומדת כי נאשם 1 - הוא מי אשר איתו סכמו עיסקות הסם. באישום הראשון - לא סיכמו עם נאשם 1 את העסקה וגם לא נובע כי סיפק הסם. אכן, באישום השני הסיכום היה איתו, אך באישום הרביעי, שוב, לא הסיכום נעשה עימו ואין גם בסיס בכתב האישום כי הסמים הופצו בקרב בני נוער. בדברי סניגור מלומד, כי הסדר הטיעון נעשה לאחר תיקון מהותי/משמעותי בכתב האישום המקורי, אותו נוסח אשר מרצה את שני הצדדים ולאחר שמיעה ראיות, כאמור. בדבריו, כי עד המדינה, סוחר סמים, מי אשר הגדיר עצמו מגדולי הסוחרים בתל אביב - יוצא בסיכומו של יום פטור, בלא עונש, מתוך והמשטרה לא דאגה לבדוק - קודם לחתימת הסכם עד מדינה - מיהותו של העד. בדבריו, כי לעובדה זו משקל, עת באים לגזור עונשם של נאשמים. בהפנות סניגוריה תשומת לב לעובדה כי המדובר בסם, בעיקר מסוג חשיש, כאשר מאז ומתמיד, כדבריו, הבחנה ברורה קיימת בין סחר בסם קשה לבין סחר בסם "קל". בהצבע סניגור מלומד על תולדותיו של נאשם 1: בן 30 שנה, נשוי, אב לשני ילדים קטנים; מי אשר נולד לזוג הורים מעוטי יכולת, אב מהמר, אשר לא דאג לכיון והדרכה לנאשם, נאשם אשר גדל בבית סבתו, אשר היתה לו כאם. האם הצעירה - חלתה במחלה קשה, עברה ניתוח כריתה, קיבלה טיפולים כימותרפיים ולאחר מעצרו של הנאשם לקתה באירוע מוחי (וראה תעודות נ/ע/1- נ/ע/1ב). ביקש סניגור מלומד לראות, כי לא רק אשתו ואחיותיו ואמו של הנאשם נפגעו ממעצרו, אלא, ובמיוחד ילדיו הקטנים עד מאוד, אלה הקשורים אליו מאד ואשר מאז מעצרו הפכו לסגורים ובעייתים (וראה תעודות נ/ע/2). זהו מאסרו הראשון של הנאשם. סיכוי טוב קיים כי ילמד הלקח ולא יחזור לבצע מעשה עבירה. ביקש סניגור מלומד ליתן משקל להודייה, לחרטה, לקיחת האחריות על ידי הנאשם, כמו גם לחסכון בזמן שיפוטי, כאשר בתיק - אמורים היו להעיד עדים רבים מאוד. בסיפא דברי סניגוריה, כי כתב האישום, כתיקונו, ענינו ברגיל - לו מלכתחילא מדובר היה - מיקומו בבית משפט שלום (וראה פסיקה נ/ע/4). בבקשת סניגור מלומד להתחשב בכל הנטען לקולא ולהטיל עונש מאסר קצר במידת האפשר, להתחשב בסכום הגבוה של החילוט ולא להטיל על הנאשם קנס. בדבריו, כי מאסר לתקופה קצרה ישיג מטרת ענישה בנסיבות המקרה, תוך שמירת איזון במתן סיכוי לנאשם לשקם עצמו. עו"ד זילברברג, בא כוחו המלומד של הנאשם 2, הדגיש אף הוא אותו חסכון זמן, הן של הצדדים, הן של בית המשפט והן של העדים. בהפנותו להסדר, אשר מלכתחילא, כדבריו, היה בכוונת סניגוריה ובפעולותיה. בהדגישו, כי הנאשמים עצמם לא רצו לבזבז זמנו של בית המשפט. בהפנות סניגור מלומד, כי מכתב האישום המקורי הורדו חמישה אישומים חמורים. הקושי הראייתי הביא אל אותו הסדר וכתב אישום מתוקן אשר הוגש בעקבותיו. הפנה סניגור מלומד לדבריו של השופט חיים כהן בע"פ 476/72 כח(1) 234, עמ' 237, 238 לעניין ריבוי האישומים. בדברי סניגור מלומד, כי יש צורך להסתכל על גופם של דברים ולא אל פירוט סעיפי האישום. בהפנית סניגור מלומד לרישום הפלילי של הנאשם 2, כאשר העבירה האחרונה מיולי 1991. וכאשר, מאז, לא ידע הנאשם שום הסתבכויות וניסה לשקם חייו. בהפנית אצבע לעובדה, כי עד המדינה, סוחר הסמים, המשיך להלך חופשי בשוק כאשר מעשיו שלו, כנגדו. הפנה סניגור מלומד לכתב האישום המתוקן, היום, אשר ברגיל מופנה אל בתי משפט השלום, על העונשים הניתנים שם. הביא הוא מתולדותיו של הנאשם; גרוש, אב לבן בגיל 11. הוריו קשישים וחולים. בעבר -היה נרקומן. בעבר - הייתה לו צרכניה ונמכרה. מצבו הכלכלי קשה. ביקש סניגור מלומד להתחשב בעובדות חילוט 4,000 הש"ח מבחינת הטלת קנס, וכן, כי עונש הפסילה - לא יגזר לתקופה ארוכה. עו"ד אבנון, סניגורו המלומד של נאשם 3, הצטרף לדברי חבריו בסניגוריה. הפנה הוא לגליון הרשעות הקודמות של הנאשם, כאשר שלוש מתוך העבירות בוצעו עת היה נער. הגיש הוא אסופת מסמכים (נ/ע/5), אשר לא הוסיף ופירט מחמת צנעת הפרט. הפנה, כי כתוצאה מהאמור בנ/ע/5 - המצב הכלכלי של המשפחה הגיע לפת לחם. עבד הנאשם בשווקים במשך שנים לאחר שנישא, עת היה בן 19. שלושה ילדים לו. עבד הוא בשוק, בנתניה, הצליח לפרנס משפחתו בכבוד ולא היה מעורב בעבירות. ציין סניגור מלומד, כי הקושי הכלכלי כה רב עד כי המשפחה לא יכולה לעמוד בתשלום לגן, לחשמל, להוצאה לפועל. ביקש סניגור מלומד לראות במקרה כאן כמקרה יוצא דופן, מקרה המצדיק הבקשה להסתפק בתקופת מעצרו. כדברי סניגור מלומד - לא רק מהות העבירה אלא גם מיהות העבריין צריכים להלקח בחשבון ענישה. מתוך כך, בדברי סניגור מלומד לעזור לנאשם בהטלת קנס מזערי ביותר מפאת מצבו ולהסתפק, בנסיבות העניין, בתקופת מעצרו. 4. סיפא היום בדברי הנאשמים אל בית המשפט: בדברי נאשם 1, כי עבורו בית הסוהר מהווה גהינום ופעם אחרונה היא לו. הפנה הוא לקשייו בבית, לסבתא, החולה. לאם החולה. הביע את חרטתו "אני למקום הזה בחיים לא חוזר, אני מוכן לחתום בשבועה". הנאשם מס' 2, אף הוא, הביע צערו, באמירתו כי אמנם עומד הוא לפני מאסרו שלישי, אך מזה שנים רבות לא היה בבית סוהר. עשה טיפולים. היה בעברו נרקומן כבד מאוד. לפני שנה היה במשבר. אף הנאשם 3 ביקש סליחה. הפנה למצבו בבית "אני לא יכול לעמוד במצב הזה קשה לי מאוד מאסר ראשון ואחרון. מצבי קשה נפשית וכלכלית אני מביע חרטה". 5. ויאמר: כתב האישום המתוקן - עניינו בשמונה אישומים, כפירוטם, כנגד הנאשמים, כל אחד כמיוחס לו וכמפורט בכתב האישום המתוקן ובהכרעת הדין (להלן - בהדגשי בית המשפט): אישום ראשון - עניינו בנאשמים 1 ו-3 - על פיו, ב-12.6.05, הגיע נאשם 3 לתל אביב, רכוב על קטנוע, אף ואינו מורשה לכך וללא ביטוח, ומסר לעד המדינה כ-1,600 גרם חשיש. ביום 30.6.05, עד המדינה הגיע על פי דרישת נאשם 1 לנתניה שם נמצאו הנאשמים כולם. או אז שילם עד המדינה לנאשם 1 סך 14,000 ₪ על חשבון המכירה האמורה. וביתר חידוד: שלושת הנאשמים מופיעים כבר באישום הראשון, כאשר נאשם 1 הוא זה הדורש מעד המדינה להגיע לבית סבתו של נאשם 1, שם נמצאו אותה עת הנאשמים כולם והמחיר שולם לנאשם 1. כמנוי בכתב האישום, אישום זה - עניינו כנגד הנאשמים 1 ו-3 בלבד. אותו אישום - עניינו כנגד נאשם 1 בעבירת עיסקה אחרת בסם מסוכן, ונגד נאשם 3 בעבירות אחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, סחר בסם מסוכן ונהיגה ללא רשיון וללא פוליסת ביטוח. אישום שני - כנגד שלושת הנאשמים כולם ושם, ב-13.7.05, עד המדינה פנה לנאשם 1, ביקש הוא לקנות 1,200 גרם חשיש, נאשם 1 סיכם איתו תמורה. נאשם 1 שאל אם עד המדינה יגיע אל הנאשמים לנתניה, ועת נענה כי המפגש צריך להיות בתל אביב הודיע נאשם 1 לעד המדינה כי נאשם 3 הוא שיגיע אליו עם הסם. באותו יום הגיע נאשם 2 בשם הנאשמים, רכוב על קטנוע, למרות ואינו מורשה בנהיגה ואין ברשותו פוליסת ביטוח. נאשם 2 מסר לעד המדינה את החשיש, קיבל מקדמה ולאחר שישה ימים הגיע נאשם 3 לתל אביב כדי לגבות יתרת חוב עת נהג ברכב למרות ופסול הוא לנהיגה וקיבל את היתרה. באישום זה מואשמים הנאשמים כולם בהחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית כמו גם בסחר בסם מסוכן, ונאשמים 2 ו-3 בנהיגה ללא פוליסת ביטוח, נאשם 2 בנהיגה ללא רשיון, ונאשם 3 בנהיגה בזמן פסילה. אישום שלישי מופנה כנגד נאשם 2 בלבד אף הוא בפניית עד המדינה לנאשם 2 ב-25.7.05, בבקשתו לרכוש מהנאשמים קוקאין ואם.די.אם.אי. בתשובת נאשם 2 כי אותה עת אין ברשות הנאשמים קוקאין. סוכם מחיר עבור האם.די.אם.אי והנאשם הגיע במונית לתל אביב כאשר ברשותו הסמים, 28 גרם נטו בתמורה ל-5,100 ₪. אישום רביעי כנגד נאשמים 1 ו-3 ושוב ביום 28.7.05, בפניית עד המדינה לנאשם 3, ובבקשתו לרכוש מהנאשמים חשיש. בהגעת נאשמים 1 ו-3 למקום מפגש בתל אביב כשהם רכובים על קטנוע בו נהג נאשם 1, ללא רשיון נהיגה בר תוקף וללא פוליסת ביטוח. נאשם 3 ירד מהקטנוע, מסר לעד המדינה חשיש במשקל 1,264 גרם נטו, וקיבל לידיו מקדמה בסך 7,000 ₪. באותו מעמד גם פנו שני הנאשמים לעד המדינה וביקשו ממנו להגדיל את כמות הסם שהוא מזמין בכל פעם, כאשר, לטענתם, עצם ההגעה לתל אביב עבור "אוקה" בודדת, (כ - 1,200 גרם) מהווה טרחה מיותרת. כאן - מואשמים הנאשמים בעבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. אישום חמישי נגד נאשם 2 בלבד, ועניינו, שוב, באשר לעד המדינה; אשר בתאריך 2.8.05, התקשר לנאשם 2 וביקש לרכוש מהנאשמים 50 גרם אם.די.אם.אי, סוכם מחיר ונמסרה כמות על ידי הנאשם, בתל אביב, 47.5281 גרם נטו, והתקבל סך של 8,000 ₪. אישומים שישי, שביעי ושמיני - אישומים שונים הם, שלא עם עד המדינה, ועניינם בנפרד כנגד כל נאשם. כנגד נאשם 1 באישום השישי - 0.43 גרם נטו חשיש ו-3.47 גרם קנבוס אותם החזיק הנאשם 1 ב-9.8.05 לשימושו העצמי. ו-70.81 גרם נטו חשיש כמו גם 1.46 גרם נטו חשיש וקנבוס במשקל 4.11 גרם נטו שלא לצריכה עצמית. כנגד נאשם 2 באישום השביעי - אחזקת סם מסוכן לצריכה עצמית ב-9.8.05. 6.21 גרם נטו קנבוס, 1.56 גרם נטו קנבוס ו-5.007 גרם נטו חשיש. כנגד נאשם 3 האישום השמיני - אחזקת סם מסוכן לצריכה עצמית ב-9.8.05, 11.54 גרם נטו קנבוס. 6. הווה אומר, האישומים העיקריים, בפעולת הנאשמים, כל אחד כמעשיו עם עד המדינה (להלן: האישומים העיקריים): אישום ראשון, כנגד נאשמים 1 ו-3; אישום שני כנגד שלושת הנאשמים; אישום רביעי כנגד הנאשמים 1 ו-3; ואישום שלישי וחמישי כנגד נאשם 2 בלבד. שאר האישומים, כאמור, עניינם כנגד כל נאשם, בנפרד, כמפורט. ובחיתוך אחר: נאשם 1 - עניינו באישום הראשון, באישום השני,באישום הרביעי, ובאותו לוואי של אישום שישי, במה אשר נמצא בביתו ובבית סבתו כמפורט שם, לשמוש עצמי ושלא לשמוש עצמי, לרבות תיק צרוף 3573/05 בית משפט שלום נתניה מיום 7.12.03, החזקת חשיש במשקל 14.8 גרם ברוטו לשימוש עצמי. כנגד נאשם 2 - האישום השני, האישום השלישי, האישום החמישי, ואותו לוואי של אישום שביעי באחזקת סם לצריכה עצמית. כנגד נאשם מס' 3 - האישום הראשון, האישום השני, האישום הרביעי, והאישום השמיני -אישום הלוואי של אחזקת סם מסוכן לצריכה עצמית. כל אלה - בהסתכלות למעשים כפירוטם ולעבירות המצויינות לצד כל נאשם. ודוק: אין מדובר במעשה אחד, של נאשם מס' 1. מעשיו באישום הראשון, עניינם בחודש יוני, בעבירה של עיסקה אחרת בסם. באישום הנוסף, אישום שני, ב-13.7 ענינו באותה אחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן, ובאותו אישום רביעי בסוף חודש יולי, 28.7, שוב באחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. כל אלה, באישומים העיקריים, עם עד המדינה. גם נאשם מס' 3, עניינו באותו אישום ראשון, כאשר בו מואשם, כזכור, באחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. לכך, מתלווה נהיגה ללא רשיון וללא פוליסת ביטוח. באישום השני - באחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן כאשר מתלווה לכך נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא פוליסת ביטוח. באישום רביעי ענינו כנאשם מס' 1, כאמור לעיל. שוב, כל אלה, באישומים העיקריים. בהשוואתו באלה לנאשם 1, למעט העובדה כי אצל נאשם 1 נמחקו עבירות הנהיגה ללא רשיון נהיגה ללא פוליסת בטוח ובזמן פסילה. הנאשם מס' 2 - חלקו באישום השני, יחד עם הנאשמים 2 ו-3,המיוחס לו באותה אחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן, כמו גם בנהיגה ללא רשיון ונהיגה ללא פוליסת ביטוח ובאותו אישום שלישי, שוב המיוחס לו, ללא האחרים, של אחזקה שלא לצריכה עצמית וסחר מסוכן, ושוב, אותו אישום חמישי, המיוחס לו, אף הוא ללא האחרים בעבירות של אחזקה שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. שוב, כל אלה, באישומים העיקריים. הנה כי כן, כל הנאשמים, בבצוע עבירות שונות, במועדים שונים, בעסקאות שונות, חלקן עם אחרים בשותפות רעה, וחלקן, כמו אצל נאשם 2, באישומים נפרדים לו, בביצועו הוא, כמפורט. ולהבהיר: כל הנאשמים במעורבותם, כחבורה, בעצה רעה, בשותפות פלילית בחלוקת תפקידים במקרים השונים. זאת - כאשר גם באישומים השלישי והחמישי, כביכול נגד נאשם 2 בלבד - מופנית הבקשה לרכישה מהנאשמים כלפי נאשם 2 ובפעולת האחרון. באותה חומרא בפעולה עם סם. בין תרצי לומר סחר, בין תרצי לומר עיסקה, בין תרצי לומר אחזקה שלא לשימוש עצמי. והכל - בזמינות של סם כמתגלה וכנחשף אצל הנאשמים שלושתם. בהסעת הסם, בסחר בו. הכל - כמפורט כנגד כל אחד מהנאשמים. ברווח הקל של הנאשמים, נגישותם, כאמור, המהירה. ב"טרנספורט" בין עיר אחת לשניה. בהובלת אותו סם ובהעברת הכספים. בסמים המוזכרים בכתב אישום מתוקן, ואשר עניינם ברוב המקרים בחשיש. בסחר ואחזקה גם של אותו אם.די.אם.אי אצל נאשם 2 באישום השלישי והחמישי. באותה פריפריה של העבירות הנלוות בסם קנבוס, כמפורט שם. בהסתכלות על עברם של הנאשמים - רישום פלילי של נאשם 1 בבית משפט לנוער מ-1991, 1995 (רישומים 1 עד 4) והרשעה פלילית על תיקים שונים, שישה במספר מהשנים 1994-1995 ומועד גזר הדין 3.11.96. הוסף על כך, גזר דין בהרשעה מס' 6, מיום 4.7.01, בבית משפט שלום באשדוד. העבירות הנמנות בהרשעות קודמות עניינן הן בעבירת אלימות והן בעניני סמים, כמו גם עבירת שבל"ר. בעניינו של נאשם מס' 2, מצאנו רישום פלילי אשר עניינו משנת 1984. הרשעות קודמות - למן הרשעה מס' 3, בעבירות רכוש, ובהרשעה מס' 4 עבירות כנגד הרכוש, עבירות כנגד פקודת הסמים המסוכנים. וכן הלאה, בהרשעות נוספות כנמנה שם, מ-1990, לרבות מאסרים למן הרשעה מס' 5, כאשר ההרשעה האחרונה עניינה מ-2.10.91. באשר לנאשם מס' 3 - מצאנו רישום פלילי בשנים 1992, 1994 הרשעות קודמות למן הרשעה מס' 3 ועבירות שונות כנגד הרכוש, נשיאת סכין, כמו גם בהרשעה משנת 1999 באחזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית. שלושת הנאשמים הרשעותיהם הקודמות (למעט הרשעתו האחרונה של נאשם מס' 1 בבית משפט שלום באשדוד בעבירת שבל"ר מ-2001) - עניינן בעבירות אשר נעברו מספר שנים קודם לכן, כאשר הדברים בולטים במיוחד אצל נאשמים 2 ו-3. כנגד כל האמור לעיל, עומדים לזכות הנאשמים הודייתם, הבעת חרטתם, מצבם הכלכלי הקשה, תיקון כתב האישום לאחר שמיעת עד המדינה ואחרים (והמעיין יעיין שם, בהשוואה). אין ספק, כי ניהול ישיבה ראשונה של ראיות תביעה, לרבות עדות עד המדינה תרמה רבות לבירור השאלות העומדות במחלוקת ולהגשת כתב האישום המתוקן, כדברי תביעה, כהגינותה הרגילה של התובעת המלומדת. ראיתי, אכן, כל אחד מהנאשמים והנאמר לגביו, באשר לנסיבות אישיות, מצוקות, תולדות חיים, מצב הילדים, מצוקות המשפחה, קשיי פרנסה וכל הנטען לפני על ידי סניגורים מלומדים. כל אלה, אשר בנסיבות אישיות, לרבות מצוקותיהם הקשות של ילדים קטנים - נכנסים, אכן, לאוזנו של בית המשפט. אולם משקלם, בהסתכלות על הנאשמים ואורחותיהם, בסיפא יום, אינו רב. צריכים היו הנאשמים לדעת כאשר ביצעו המעשים חזור ושנה, כי נכנסים הם ללוע הארי של גזירת דין שיפוטי בעת תפיסתם, כנגדם; כי עתידים הם לתת דין וחשבון על מעשים נשנים, אפילו תאמר כדברי סניגוריה, ברוב המקרים כנגד נאשמים 1 ו-3, מדובר בסם מסוג חשיש, כתיאור דברים בפירוט לעיל. מעשיהם של הנאשמים 1 ו-3 הם מעשים קשים חוזרים ונשנים בסם. סם החשיש, ונאשם 2, גם בסחר אם.די.אם.אי, באותם שני אישומים עיקריים כנגדו מתוך השלושה. לא שכחתי ולא התעלמתי מפעולותיו של עד המדינה; בדבריו, בעדותו כעד תביעה, על מעמדו כאחד מגדולי סוחרי הסמים באיזור. על הליכתו הוא, כעד מדינה, לדרכו, כאשר הנאשמים, איתם סחר וביצע מעשים נפשעים - עומדים לדין. אולם, אין בפטור האחד, עד המדינה, כרוע מעשיו, כדי שיקול לכשעצמו להקלת הנטען והעומד כפירוט כתב אישום מתוקן כנגד הנאשמים. אכן, בסיכומו של יום, כתב האישום המתוקן - שונה הוא בתכלית שינוי מכתב אישום כהגשתו, עובר להבאת חלק מהראיות, כאמור על ידי תביעה מלומדת, ולאחר, אכן, עדות עד המדינה והשוטרים שם בישיבת הוכחות. כל אלה נשקלו בתיקון כתב האישום אשר עומד הוא, והוא בלבד, כנגד הנאשמים כמסקנה; באיזון נטען על ידי הצדדים להצגת המסכת העובדתית הנכונה, על כל העולה מכך. תיקון זה - עניינו בכתב אישום קל בהרבה מזה אשר היה מלכתחילא. אולם - גם כתב אישום זה עניינו באנשים, הנאשמים, נאשמים אשר עסקו בפשע נתעב של עיסקה בסם, סחר בו, אחזקה אותו. תיקון זה נלקח בחשבון. ויובהר: לא בריבוי עבירות "סתם" עסקינן כנטען, אלא בבחינת המעשים אשר בוצעו על ידי כל נאשם ונאשם כחלקו, באותם אישומים, כיחוסם לכל אחד מהם. בצורך להענישם. בצורך להרתיעם מעבור שנית, בקלות אשר כזו, מעשים שכאלה. בצורך לשדר לנאשמים את אותו מסר חד משמעי, כי הפצה של סם, סחר בו, עיסקה בו, או כל עבירה אחרת בו, אשר מתייחסת לרבים, במיוחד, תזכה לענישה מכאיבה. אכן בזכרון, כי המקרים לעניין נאשמים 1 ו-3 - אין מדובר מעבר לסם החשיש אשר לא נמנה על "הסמים הקשים". אך באצירה בזכרון, כי לכמות, כמות מקרים - קיימת "איכות" משקל לחומרא וכי גם סם האמ.די.אמ.אי, באשר לנאשם 2, מזדקר לו, על חומרתו באותם המקרים המיוחסים לאותו נאשם. כך ככך, סם "קשה" בא לו, צומח בצריכתו, לעיתים, מאותו סם "קל" יותר, והדברים ידועים. אלה כאלה - אסורים הם על פי דין. אלה ככאלה, העונש שלצידם כמצוות הדין. וכאן,להוסיף, מצטרפים להם האירועים האחד לשני, בהצבעה מחד על רציפות מעשים, שאינם חד פעמיים כנאמר לעיל, אצל כל הנאשמים בהצטרפות משקל הסם האחד לשני, כדי 6 ק"ג חשיש אצל נאשמים 1 ו-3 ו-75 גרם אמ.די.אנ.אי אצל נאשם 2, כמו גם כ-1.200 ק"ג חשיש באישום 2, המשותף. בשקילת העונש - ראיתי הפסיקה אשר הוגשה לי על ידי שני הצדדים בהפניה לע"פ 746/86 מ"י נ' קדוש תקדין עליון 2/87 לאמר, כי: "... אמנם הסם שבהובלתו הורשעו המשיבים אינו הרואין, אך גם חשיש הוא סם מסוכן, שתוצאתו על פני החברה, ובעיקר לצעירים שבהם, קשות הם". (הדגשות שלי - ע.ק.ה). וראה גם לעניין זה, ע"פ (ת"א-יפו) 71162/01 בן דוד נ' מ"י תקדין מחוזי 2002(1) 1488; וראה גם ע"פ 1579/93 אלעזזנא נ' מ"י תקדין עליון 93(3) 532. ושם דובר - בשני אישומים של סחר בסם מסוכן ואחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית. מדובר בחשיש במשקל 200 גרם ו-592 גרם, לנאשם היה עבר נקי וגזר הדין הוצב על 30 חודש מאסר. אכן, כל מקרה ונסיבותיו הוא (וראה אסמכתאות תביעה במקרים השונים, בסם השונה ובנסיבות השונות ת/ע/4. וראה גם נ/ע/4, נ/ע/6, אסמכתאות הגנה באבחוניהן הן, בין תאמר הסדר טיעון, בין תרצי לומר העדר עבר פלילי כלשהו, טיב עבירות שונות, משכן). בשקילת העונש, ראיתי, אכן, כי לגבי הנאשמים 1 ו-2 חולט, עוד בהכרעת הדין, באשר לנאשם 1 - מזומן בסך 100,000 ₪ ו-1,130 דולר ארה"ב ו-320 יורו מתוך הסכומים אשר נתפסו ברשותו בעת מעצרו, כמו גם מזומן בסך 4.400 ₪ שנתפסו ברשות נאשם 2 בעת מעצרו. רואה אני להתחשב בחילוט זה בעת גזירת הדין. אך שוב, תוך הסתכלות על גורם זה, במכלול ענישה, במכלול הנסיבות כנגד הנאשמים. ובזכרון, אכן, נסיבותיהם הקשות האישיות, לרבות נסיבותיהם הכלכליות כאלה אשר לא הפריעו להם לעסוק ולסחור ולהחזיק בסם המסוכן. ולהדגיש: לא ראיתי רבותא אצל מי נתפס כסף בעת מעצר, כסף אשר חולט: שלושה הם. שלושה בסירה אחת, לא רק באישום השני, אלא בכל העולה באותה קריאה מדוקדקת, כהדגשיה לעיל, במעשיהם. ראויים הם להטלת עונש כספי, קנס בגין מעשיהם, בגין כסף קל הנובע מפשע. פשע חוזר ונשנה, כסף אצל השלושה, סוחרי סמים, כהכרזתם. קנס שווה אצל השלושה, לפרעונו כפי אשר יפורט להלן. הווה אומר - לא ראיתי לאבחן בין הנאשמים באשר למעשיהם על חומרתם, ורואה אני אותם כראויים לאותו עונש. ובאשר להרשעותיהם הקודמות, גם אם ראיתי לחומרא מעט יותר את נאשם 2 - מי אשר למרות הזמן אשר עבר בין הרשעתו האחרונה להיום, ראה לשכוח טעמו של מאסר לא אחד, מפעם, ולחזור לדרכו הרעה דהיום - הרי פרק זמן ארוך עבר מאז לגביו; בבנית חיים אחרים, עד למעשים אלה, כהודיתו. וישקל עוד: חומרא נוספת קיימת כנגד הנאשמים, שלושתם, כאשר נאשם 2 הורשע בנהיגה ללא רשיון וללא פוליסת ביטוח ונאשם 3 הורשע בנהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא פוליסת ביטוח (לעיל). ובאשר לנאשם 1 - הרי למרות ולא נהג ללא רשיון נהיגה תקף או ללא פוליסת ביטוח הרי, כאמור באישום מס' 4, נהג הנאשם ברכב אשר שימש לביצוע העבירות: עבירת הסחר בסם מסוכן כפירוט שם והקנס מתבקש לו גם מכוח פקודת הסמים (נוסח חדש) תשל"ג-1973 סעיף 37א, וגם מכח פקודת התעבורה. מתוך כל האמור לעיל ובשקילה ושקלול כל המרכיבים בענישה באיזן פנימה, הריני גוזרת על הנאשמים כדלקמן: על נאשם 1 - עונש מאסר בפועל של שנתיים וחצי מיום מעצרו 9.8.05. עונש מאסר על תנאי של 18 חודש למשך שלוש שנים מתום תקופת מאסרו והתנאי כי לא יעבור עבירה בה הורשע או נסיון לעבור עבירה כזו. הריני פוסלת הנאשם מלנהוג למשך שנה מיום שחרורו ממאסרו על כל כלי רכב ממונע. 4. פסילה על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו ממאסרו והתנאי הוא כי לא יעבור עבירות בהן הורשע. 5. הריני מטילה קנס בסך 20 אלף ש"ח או חצי שנה מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך שנה מיום שחרורו ממאסרו. על נאשם 2 - עונש מאסר בפועל של שנתיים וחצי מיום מעצרו 9.8.05. עונש מאסר על תנאי של 18 חודש למשך שלוש שנים מתום תקופת מאסרו והתנאי כי לא יעבור עבירה בה הורשע או נסיון לעבור עבירה כזו. הריני פוסלת הנאשם מלנהוג למשך שנה מיום שחרורו ממאסרו על כל כלי רכב ממונע. פסילה על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו ממאסרו והתנאי הוא כי לא יעבור עבירות בהן הורשע. הריני מטילה קנס בסך 20 אלף ש"ח או חצי שנה מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך שנה מיום שחרורו ממאסרו. על נאשם 3 - עונש מאסר בפועל של שנתיים וחצי מיום מעצרו 9.8.05. עונש מאסר על תנאי של 18 חודש למשך שלוש שנים מתום תקופת מאסרו והתנאי כי לא יעבור עבירה בה הורשע או נסיון לעבור עבירה כזו. הריני פוסלת הנאשם מלנהוג למשך שנה מיום שחרורו ממאסרו על כל כלי רכב ממונע. פסילה על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו ממאסרו והתנאי הוא כי לא יעבור עבירות בהן הורשע. הריני מטילה קנס בסך 20 אלף ש"ח או חצי שנה מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך שנה ומחצה מיום שחרורו ממאסרו לאור מצבו הכלכלי הקשה ביותר. זכות ערעור תוך 45 יום. ניתנה היום כ"ב בטבת, תשס"ו (22 בינואר 2006) במעמד הצדדים. ד"ר עדנה קפלן-הגלר שופטת סמים