הכחשת נסיבות תאונה

הכחשת נסיבות תאונת דרכים: ב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה, כאמור בסעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, על סמך טיעוני הצדדים בעל פה. התובעת ילידת שנת 1987, נפגעה לטענתה בתאונת דרכים מיום 09.12.2003, כהולכת רגל. אין הכחשת נסיבות. המחלוקת בין הצדדים נסובה בשאלת הנזק. אין טענה לנכות כתוצאה מהתאונה. התובעת, הציגה תעודת חדר מיון ואישור על קבלת טיפולי פיזיותרפיה. מעבר לשני מסמכים אלו, לא צורף תיעוד רפואי נוסף. בנוסף, הציגה קבלה על פינוי לבית חולים באמבולנס. התובעת מבקשת לפצותה בגין כאב וסבל, עזרת צד ג', והחזר הוצאות נסיעה ורפואיות לרבות בגין הפינוי באמבולנס. מנגד, טוענת הנתבעת שלתובעת כלל לא נגרם נזק גוף ועל כן יש לדחות תביעתה. התובעת פנתה על דעת עצמה וללא כל הפנייה לקבלת טיפולי פיזיותרפיה כארבעה חודשים לאחר התאונה וללא כל קשר אליה. פגיעת התובעת הייתה קלה ביותר כפי שעולה מדו"ח מד"א ומתעודת חדר מיון שלא הדגימה כל ממצא אובייקטיבי. לא הוצגו קבלות על רכישת תרופות או תיעוד על ביקור אצל רופא בעקבות התאונה, כך שלא נגרמו לתובעת כל הוצאות. אין הצדקה לפיצוי בגין עזרת צד ג' נוכח קלות הפגיעה. עוד מוסיפה הנתבעת, כי על פי עדות עדה להתרחשות התאונה, היה פקק תנועה, התובעת חצתה את הכביש ונפגעה בגופה או בתיק שנשאה בידה ממראה של רכב שזחל באיטיות. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו לבית המשפט ולאחר ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, אני פוסקת על דרך הפשרה כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בגין התאונה בסך 2,500 ₪ (סכום זה כולל עלות הפינוי באמבולנס בסך 570 ₪). מעיון בתיק עולה, כי קיים בו אישור משרד הרישוי, לפיו לגברת חנה ארז חודש רישיון הנהיגה מיום 15.1.2002 ועד יום 12.01.2007. ב. בנוסף, תשלם הנתבעת שכר טירחת עו"ד בשיעור 11% מהסכום בפיסקה א' דלעיל, בתוספת מס ערך מוסף כחוק, וכן החזר אגרת בית משפט ששולמה משוערכת להיום. ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי ב"כ התובעת בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ד. בנסיבות העניין ונוכח הזמן השיפוטי שנחסך ניתן פטור מיתרת אגרה. הכחשת תאונהתאונת דרכים