צו מניעה זמני כנגד אדם שלישי להשתמש בקרקע

צו מניעה זמני כנגד אדם שלישי להשתמש בקרקע 1. בפני בקשה לעיון מחדש בצו המניעה הזמני ולצירוף המבקשת כמשיבה בתיק העיקרי. הרקע והתייחסות לתובענה בתמצית 2. בת.א. 10036/07 עתרו התובעות לחיוב א.מ.ש שיווק הראל 2001 בע"מ ומר יצחק הראל (להלן:"הנתבעים") בתשלום 476,361 ₪. 3. עיקר טענת התובעות כנגד הנתבעים היא כי הנתבעת מספר 1 הזמינה מהתובעות מוצרים שסופקו לה בפועל, אך תמורתם לא שולמה . 4. הנתבע מספר 2 נתבע על יסוד ערבותו האישית, ואחריות מנהלים וטענות בדבר הרמת מסך שטוענות התובעות בכתב התביעה. 5. המבקשת איננה נתבעת בתובענה והיא היתה נשואה בזמן מן הזמנים לנתבע מספר 1. הבקשה נשוא ההחלטה שמבוקש לעיין בה מחדש 6. בבקשת התובעות בבש"א 497/08 עתרו למתן צו למניעת דיספוזיציה בנכסים ובזכויות ממוניות השייכות למשיב 2 (הנתבע 2 בתובענה ה.ע.) . 7. התובעות עתרו בבקשה לאסור על הגב' יעל הראל לעשות דיספוזיציה במחצית מזכויותיה בדירה הרשומה בחולון גוש 5435 חלקה 98 (להלן:"הדירה") . בנוסף עתרו התובעות בבקשה לאסור על המבקשת הגב' יעל הראל דיספוזיציה במחצית הזכויות הממוניות שבחשבונה בסניף 875 נאות רחל בבנק הפועלים ראשון לציון, (להלן:"החשבון"). 8. נטען בבקשה כי לנתבע מספר 2 זכויות בדירה ובחשבון וכי הנתבע מספר 2 והגב' יעל הראל פועלים כאיש אחד להבריח את נכסיו לגב' יעל הראל, כך שהתובעות לא יוכלו להיפרע מנכסיו בסיום ההליכים נשוא התובענה. צו מניעה זמניצוויםצו מניעה