בקשה לפיצול סעדים צו עשה

בקשה לפיצול סעדים צו עשה 1. אני מאשרת את ההסדר הדיוני אליו הגיעו הנתבעים 2-5 עם התובעים, ונותנת לו תוקף של פס"ד ללא צו של הוצאות. 2. התביעה לצו עשה נגד נתבעת 1 נמחקת, לאור העובדה כי הסעד הנתבקש בסעיף 35.1 כבר בוצע בפועל בחודש דצמבר 2008. 3. באשר למסמכים המצויים בידי נתבעת 1 והנחוצים לצורך העברה בטאבו, על פי הצהרת עו"ד שושני לפרוטוקול הוא ישלח דרישה בתוך 7 ימים מהיום לנתבעת 1 להמצאת כל המסמכים בידיו לאור העובדה כי בידיו ייפוי כח כדין מאת נתבעים 2-5. 4. שמעתי את טיעוני ב"כ נתבעת 1 לעניין פיצול הסעדים, ואני סבורה כי בדין נתן כב' ס' הנשיא השופט שנהב צו לפיצול סעדים, שהרי בתביעה זו נתבע סעד של צו עשה בלבד כשהעילה היא אותה עילה, מערכת הנסיבות היא אותה מערכת נסיבות, והנזק הכספי עדיין רחוק מלהתגבש. במקרה זה , אין מנוס אלא מלבקש פיצול סעדים עד אשר יתגבש הנזק הכספי. בניגוד לב"כ הנתבעת, אני סבורה כי מדובר באותה עילה, באותו חוזה, ובאותה מערכת נסיבות. לפיכך, ניתן צו כמבוקש לפיצול סעדים. 5. לאור ההסדר אליו הגיעו הנתבעים 2-5 ולאור העובדה כי הכספים שהיו מוחזקים אצל נתבעת 1 עברו לכיסוי המשכנתאות, אני קובעת כי בתובענה זו כל צד ישא בהוצאותיו, וכל צד רשאי לתבוע את הוצאותיו בגין הליך זה ו/או בגין הליך במחוזי במסגרת הנזקים הכלליים. ניתנה והודעה היום ח' אדר תשס"ט, 04/03/2009 במעמד הנוכחים. אירית מני-גור, שופטת פיצול סעדיםצוויםצו עשה