זכות ייצוג בתביעות קטנות

זכות ייצוג בתביעות קטנות תיק זה מתנהל בתביעות קטנות. בתביעות קטנות אין זכות ייצוג ברגיל. הגם שבהחלטתי מיום 24.2.11 התרתי לתובע להיות מיוצג, דומני כי נפלה טעות בהחלטתי זו לנוכח מספר עובדות. ראשית, צודקת הנתבעת בכך שההחלטה ניתנה מבלי שניתנה לה האפשרות לומר דברה. שנית, אין בבקשה שום עילה של ממש שמצדיקה לפעול כלפי התובע לפנים משורת הדין. יצויין, כי גם עתה שאלתי את התובע מדוע הוא סבור שהוא ראוי להיות מיוצג, ותשובתו היתה כי כדי שהוא יוכל להביא את דברו טוב יותר בפני בית המשפט. נימוק זה אין בו כדי להצדיק את הייצוג. כיוון שתיק זה הגיע כבר למימדים מפלצתיים, אני קובעת כי במעמד זה אשמע אם יש בפי הצדדים להוסיף איזשהו טיעון עובדתי; לאחר מכן אאפשר לצדדים להעלות על הכתב את סיכומי הדברים, זאת לנוכח החומר הרב שבתיק, ופסק הדין יינתן על פי החומר שבתיק. תביעות קטנותייצוג