דחיית תביעה לשלם עבור עלות שיחות לטלפונים סלולריים

תחילתם של הליכים בתיק זה בהגשת בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לתיק הוצל"פ 4-08-09004-18. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין, לאחר שהנתבע הגיש התנגדות לביצוע התביעה ולאחר שנמחקה כותרת התביעה. התובעת תובעת סך 1,051 ₪ בגין חוב שלטענתה מגיע לה מהנתבע עבור שירותי טלפון. הנתבע הכיר את אשתו במהלך גלישה בתוכנית "Hot Active". כתוצאה מכך החליט להזמין נציג מטעם התובעת לחתונתו והתובעת אף החליטה, בהסכמת הנתבע, לצלם את החתונה ושידר אותה בערוץ מקומי. כן החליטה התובעת להעניק לנתבע מתנה הכוללת שירותי טלויזיה בכבלים, אינטרנט וטלפון חינם למשך שנה. המחלוקת שבין הצדדים היא בשאלה חובת הנתבע לשלם עבור עלות שיחות לטלפונים סלולריים, כשסכום התביעה משקף את עלות השיחות האמורות שבוצעו על ידי הנתבע ממועד מתן השירותים בחודש יוני 2005 ועד למועד ניתוק הטלפון בנובמבר 2005, עקב אי תשלום הסכום האמור. הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה. לטענת הנתבע, המתנה שהוענקה לו כללה שירותי טלפון חינם, והמתנה לא סויגה בדרך כלשהי ולא נאמר לו כי עליו לשלם עבור עלות התקשרויות לטלפונים סלולריים. התובעת, לעומת זאת, טוענת כי הדבר הובהר לנתבע בעל פה, והיא מפנה בענין זה לתרשומת אודות שיחת טלפון (נספח ג' לרשימת המסמכים של התובעת), ומוסיפה וטוענת כי הושאר לאשת הנתבע, שהיתה בבית בעת ביצוע ההתקנה, העתק מתקנון המבצע הרלבנטי (נספח ד' לרשימת המסמכים של התובעת), שבו נאמר כי שיחות לטלפונים סלולריים אינם כלולים במבצע ומחויבים בתשלום (להבדיל משיחות לקו בזק, שלגביהן ניתנו 2000 דקות חינם). הנתבע הכחיש כי הובהר לו כי שיחות לטלפונים סלולריים תהיינה כרוכות בתשלום וטען כי נספח ג' לרשימת המסמכים של התובעת אינו בגדר רשומה מוסדית ואינו יכול לשמש ראיה על תוכנה של שיחה. כן הכחיש הנתבע כי נמסר לאשתו העתק מתקנון המבצע (נספח ד' לרשימת המסמכים של התובעת), והוסיף וציין בענין זה כי אילו אכן הושאר העתק מהתקנון האמור, מן הסתם היו מחתימים את אשתו על עותק, כפי שהחתימו אותה על מסמכים אחרים. כן ציין, כי בכל מקרה התקנון אינו רלבנטי לגביו, שכן ניתנה לו מתנה בנסיבות מיוחדות, ולא היה מחויב בתשלום כלשהו בגין השירותים בעוד שעל פי המבצע קיים חיוב קבוע חודשי בשיעור 50 ₪ לחודש. לאור האמור, ולאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, אני פוסק כי התביעה תדחה ללא צו להוצאות. בהתאם לכך אני מורה על סגירת תיק הוצל"פ 4-08-09004-18. טלפון