סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר שפיטה בהעדר הנאשם

בפני ערעור על החלטת בית משפט לתעבורה באשדוד (כב' השופטת ג. שלו) מיום 26.8.09 לפיה נדחתה בקשתו של המערער לביטול פסק דין שניתן בהעדרו. המערער הורשע בהעדרו בעבירה של נהיגה בשכרות והוטל עליו, בין היתר, עונש פסילה בפועל של 24 חודשים. לדיון בערעור היום לא התייצבה המשיבה בשל שביתת הפרקליטים. מאחר ובנושא זה של שפיטה בהעדר בעבירות של נהיגה בשכרות ניתן על ידי פסק דין בעבר לפיו ראוי כי בעבירות מסוג זה יהיה הנאשם נוכח במשפטו, ראיתי לנכון לקיים את הדיון בערעור גם בהעדר המשיבה. בפסק הדין בע.פ. 6695/09 מיום 31.12.09 ובפסקי דין נוספים שניתנו על ידי קבעתי כי העבירה בה הורשע המערער אינה עבירה קלה ועל כן אינה נכנסת בגדרן של הוראות סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי המאפשרות שפיטה בהעדר הנאשם. תכליתן של הוראות אלה הוא ייעול ההליך הפלילי בעבירות קלות כפי שגם מורה כותרת הסעיף. העבירה בה הואשם המערער אינה עבירה קלה וגם העונש שהושת עליו אינו עונש קל. בנסיבות אלה ראוי היה כי משהוזמן כדין המערער למשפטו ולא התייצב, היה מקום להוציא נגדו צו הבאה על מנת שיהיה נוכח במשפטו. משלא נעשה הדבר והמערער נידון בהעדרו, נראה שראוי לבטל את פסק הדין שניתן בהעדרו ולאפשר לו להתגונן כנגד האשמה החמורה שיוחסה לו. לפיכך, ובקבלי את הערעור, אני מבטלת את פסק דינו של בית משפט קמא ומורה על החזרת הדיון לבית משפט השלום לתעבורה באשדוד אשר ידון בו מבראשית, משלב ההקראה. משפט פליליפסק דין בהעדר התייצבותשפיטה בהעדר (פלילי)סדר דין פלילי