המבחן הייעודי

"ההכרעה בשאלה אם השימוש ברכב בא למטרות תחבורה עשויה במקרים מסוימים לעורר קושי. אכן, יש שהשימוש מעצם טבעו הוא שימוש של תחבורה - כך, למשל, הנסיעה ברכב. לעומת זאת, ישנן דרכי שימוש שאינן באות מעצם טיבן למטרה של תחבורה דווקא - דוגמת כניסה לרכב או ירידה ממנו... שהרי פריקה וטעינה, אף שמוצאות הן מגדר תחולת החוק כשהרכב חונה או עומד, מהוות הן עצמן שימוש ברכב למטרות תחבורה... 'נזקי גוף הנגרם בטעינה של מטען על רכב או בפריקתו ממנו, נופל לגדר המבחן התעבורתי. בעניין זה אין הבדל של ממש בין המבחן הייעודי לבין המבחן התעבורתי.' (פרשת עוזר, רע"א 8061/95, עוזר נגד עררת חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (3) 532, 564) " (ע"א 7841/00 פטאפטה נגד אבו עבד, פ"ד נו (3) 707, 719-720).שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה