פתיחת דלת לחצר משותפת

פתיחת דלת לחצר משותפת העוררים הינם בעלי שתי דירות קרקע בבית משותף המצוי ברחוב ירמיהו 21 תל אביב בגוש 6962 חלקה 32. העוררים ביקשו לאחד את שתי הדירות לדירה אחת, בקשה שהתקבלה. כמו כן ביקשו העוררים לפתוח פתח מתוך הדירה המאוחדת אל הגינה/החצר המשותפת המצויה בצמוד לדירתם. כמו כן יצקו העוררים משטח בטון בחצר. הועדה המקומית לתכנון ובנייה סירבה לאשר את פתיחת הדלת האמורה. יצויין כי כ-80% מבעלי הדירות בבניין הסכימו לפתיחת הפתח האמור ואולם, לדעת הועדה המקומית, מאחר שפתיחת הפתח מעיד על כוונה מצד העוררים לעשות "שימוש מוגבר" בחצר המשותפת, תוך שניתן לראות בכך (ובשילוב עם יציקת רצפת הבטון) מעין "סיפוח" של החצר, יש צורך בהסכמה של 100% מבעלי הדירות בבניין לפעולה זו. טיעוני הועדה המקומית והמשיבים 2 ו- 3 (דיירי הבניין המתנגדים לפתיחת הפתח לחצר) הינם טיעונים קנייניים, הנוגעים לשימוש בחצר המשותפת. לא הובא בפנינו כל נימוק תיכנוני לאי התרת פתיחת הפתח המבוקש. נסיון החיים מראה, כי בבתים משותפים שקיימת בהן גינה, דיירי הקומות העליונות בדרך כלל אינם מנצלים את חצר הבניין. במקרים רבים חצר זו מוזנחת ואינה מטופחת. מסיבה זו, בין היתר, במרבית הבנייה הרוויה הנבנית בשנים האחרונות, מוצמדת הקרקע המקיפה את הבניינים, ואשר אינם מיועדים לחנייה, לדירות הקרקע, תוך יצירת "דירות גן". הדבר מביא ברכה הן לדיירי קומת הקרקע- שיש להם גינה משלהם, והן לדיירי הקומות הגבוהות בבניין (ואף לעוברי אורח) הנהנים מגינות מטופחות. במציאות המתוארת לעיל אין לדעתנו מבחינה תיכנונית למנוע מדיירי דירות הקרקע בבתים משותפים יציאה לחצר הצמודה לדירתם- אף אם המדובר בחצר משותפת שכן, הדבר יבטיח במקרים רבים טיפוח ותחזוקה של חצרות אלה, בצד שיפור רווחתם של דיירים אלה, כל זאת בתנאי כי לא יוקם כל מחסום פיזי אשר ימנע שימוש בגינה/בחצר מיתר דיירי הבניין, לרבות מעבר למתקנים משותפים. נחזור ונדגיש כי עמדנו זו הינה תיכנונית ולא קניינית. מערכת היחסים הקניינית באשר לשימוש בחצר משותפת צריכה להתנהל על פי הוראת חוק המקרקעין תשכ"ט - 1969, ובמקרה של מחלוקת- הדבר צריך להיות מוכרע על ידי הערכאות המוסמכות לכך, ובראש ובראשונה על ידי המפקח על בתים משותפים. גם במקרה הנדון אין אנו רואים כל מניעה תיכנונית לפתיחת הפתח המבוקש על ידי העוררים לחצר המשותפת, ובתנאי כי הם יסירו את השער הנייד (לטענתם) ובאופן שתתאפשר גישה חופשית של כל דיירי הבית המשותף לחצר האמורה ושימוש בה. לפיכך אנו מקבלים את הערר ומתירים את פתיחת הפתח המבוקש לחצר. ההחלטה התקבלה פה אחד. ניתן בתאריך 14.07.08: אורית יואבי עו"ד מיכה גדרון מזכירת ועדת הערר יו"ר ועדת הערר נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהבתים משותפיםחצר משותפתחצר