חופשה מיוחדת לברית מילה

לפני בקשה לאפשר יציאתו של העותר לחופשה מיוחדת על מנת להשתתף בברית המילה של בנו, אירוע האמור להתקיים מחר, 29.6.2011, בין השעות 16:00-18:00 בביתו של העותר, ברחוב יפת ביפו. ב"כ המשיב לא הביעה עמדה לגבי הבקשה ומיקדה טיעוניה בהחלטתו של כב' השופט טל, שהורה על קיום הדיון היום, בעקבות בקשה דחופה שהגישה ב"כ של העותר. העותר פנה לגורם המוסמך ברשות כבר ב - 31.5.2011 , ומשלא נענה בתשובה כלשהיא, פנה פעם נוספת ב - 6.6.2011. גם פנייתו זו לא נענתה, ובעקבות כך הוגשה העתירה. מלכתחילה נקבעה העתירה ל - 5.7.2011 והדיון בה הוקדם (כפי שציינתי לעיל) בעקבות בקשה דחופה לקיום הדיון. לא הוגש לבית המשפט כתב תשובה בכתב כמקובל בעתירות מסוג זה וגם במהלך הדיון בבית המשפט חזרה והודיעה ב"כ המשיב כי לא היה סיפק בידה לבצע את הבדיקות המתאימות ועתרה לדחות את הדיון ביומיים. משנקבע האירוע למחר ( 29.6.11) ברור מאליו שדחיית הדיון תייתר את הדיון בעתירה, משכך, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה זו. אוסיף ואומר, כי לא מדובר על פניו במקרה מורכב המחייב בדיקות מורכבות וניתן היה להבנתי לבצע את כל הבדיקות בפרק הזמן שהוקצב. מהאמור בעתירה למדתי כי העותר מרצה מאסר של למעלה מ-8 שנים בגין עבירות סמים. ריצה עד כה 6 וחצי שנים. במהלך תקופת מאסרו יצא ל-4 חופשות אלא שבשל עבירה שעבר באוגוסט 2010 (גניבת ציוד מהמטבח) הופסקו חופשותיו, ככלל התרשמתי כי מדובר באסיר חיובי. עתירה לשבצו בסבב חופשות נדונה בפני במסגרת עתירת אסיר (עת"א 16812-12-10) ב-11.1.2011 ולאחר שנשמעו טיעונים לעתירה נמחקה העתירה בהמלצת בית המשפט. לאחר שנתתי דעתי לבקשה והתרשמתי כי סירובה של הרשות להתייחס באופן עניינני לעתירה לגופה, איננו עניינני, הגעתי למסקנה כי דין העתירה להתקבל. לפיכך, אני מתירה יציאתו של העותר לחופשה מיוחדת לרגל האירוע של ברית המילה של בנו שיתקיים ב - 29.6.2011. משך החופשה המיוחדת מהשעה 15:00 ועד השעה 19:00. פירוש הדבר שהעותר יצא מהכלא לא לפני השעה 15:00, וחזרתו לכלא לא לאחר השעה 19:00. יציאתו של העותר מותנית בלווי של שני ערבים: אשתו, הגב' מנאל X, ערב נוסף, אחיו של העותר, X אבו X, אני מאשרת ערבותו של X אבו X בכפוף לכך שלא נרשמו לחובתו הרשעות קודמות. בנוסף מותנית יציאתו של העותר לחופשה בהפקדה במזומן בקופת בית המשפט בסך של 20,000 ₪. חופשה לאסיר מהכלאברית מילה