עבודה מזכה לקבלת מענק

באשר לפרשנות של הגדרת עבודה כמזכה לקבלת מענק, יש לבחון את תכלית הענקת המענק: הפניית חיילים משוחררים לעבוד בסוגי עבודות, בלתי מקצועיות בעיקר, בשל נחיצותם למשק המדינה וכלכלתה, במקומות עבודה ובענפי עבודה הסובלים ממחסור כרוני בעובדים. בהתחשב בתכלית זו, נפסק כי "בחינת העבודה המועדפת או הנדרשת, חייבת להיעשות לא רק בהתחשב בטיב העבודה, אלא גם בהתחשב בטיבו של מקום העבודה, שהרי אין טעם לזכות במענק את החייל המשוחרר העובד אומנם בעבודה מועדפת או נדרשת אך זאת בענף ובמקום עבודה לגביהם לא מתקיימת תכלית החוק" (עב"ל 314/99 המוסד לביטוח לאומי - מיכל גוטמן (היימן), ופסקי דין שצוטטו שם עב"ל 20165/97 סטניסלב מנביץ - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לה 193, עב"ל 20009/98 המוסד לביטוח לאומי - גבאי, לא פורסם.עבודה מועדפת / מענק שחרורמענק