סירוב להיבדק בבדיקת פוליגרף

"...אמנם, סירוב להיבדק בבדיקת פוליגרף לא יכול להיזקף לחובתו של בעל דין (ע"א 713/89 ציון חברה לבטוח בע"מ נ' משה תשובה, פ"ד מו(1) 63 ,עמ' 65-66). יחד עם זאת, בע"א 551/89 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' יעקב סדובניק, פ"ד מו(3) 158 ,עמ' 162-163 נאמר, כי: " לעיתים, תהיינה לסירובו של מבוטח להיבדק בפוליגרף השלכות על הערכת מהימנותו (ת"א (ת"א) 32/80, המ' 7879/80 פס"מ מ"ב (1) 422 ,418), אך אין מקום להפריז, אף בהליך אזרחי, בחשיבות הסירוב, ואין לנתקו מיתר הנסיבות, כשממילא אין תוצאת הבדיקה מוכרת כאמצעי בטוח ואמין לגילוי האמת". לאור כך, ולאור טענת המשיבים, לפיה בדיקת הפוליגרף הוזכרה בפסקה אחת בכתב התביעה, כחלק מהרצאת העובדות שנועדה להסביר ולתאר את תהליך חקירת המשטרה כנגד המבקשים 3-2, וכחלק מהתגבשות החשד כנגדם, הרי שאין למחוק או להוציא לפי שעה מסמכים אלה מכתב התביעה. בהקשר זה, יש לציין שוב את העובדה, כי מצויים אנו בתחומו של בית המשפט לענייני משפחה, לו העניק המחוקק את שיקול הדעת והסמכות לסטות מסדרי דין וראיות, ואף אפשר לו לקבל כראיות קבילות- ראיות שאינן קבילות בבתי משפט אחרים, על מנת לעזור לו להגיע לממצאים עובדתיים במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בפניו, למען עשיית הצדק (ס' 8(א) לחוק בימ"ש למשפחה תשנ"ה - 1995 בתקנות 258ב(ג), ו- 258יד(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984)".פוליגרף (מכונת אמת)