התחזות לרופא שיניים

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התחזות לרופא שיניים: כתב האישום שלפני מייחס לנאשמת עבירות של התחזות לרופאת שיניים וביצוע טיפולים שונים בלקוחות, על בסיס ביטחונם שהמדובר ברופאת שיניים, לאור מצגי הנאשמת. נטען כי המעשים בוצעו משך שנים רבות, אך לצורך כתב האישום הם נתחמו על פי תקופות ההתיישנות הנקובות בסעיף 9 לחסד"פ, היינו 5 שנים טרם מעצרה ותחילת החקירה בעבירות עוון ו- 10 שנים בעבירות פשע ולגבי העבירה על פי פקודת הרופאים לתקופה של 3 שנים, לאור ההתיישנות הספציפית בפקודה. המחלוקת המרכזית בין הצדדים נגעה לשאלת כשירות הנאשמת לעמוד לדין - והכרעתי כי הנאשמת כשירה לעמוד לדין. אין מחלוקת כי הנאשמת אינה מוסמכת כרופאת שיניים והיה ברור כי טיפלה במתלוננים. בכל זאת, היות שהסנגור טען שאינו זוכה לשיתוף פעולה כלשהו מצד הנאשמת, ועל כן אינו יכול להודות בדבר, התנהל שלב הראיות כמצוות אנשים מלומדה ורב העדים העידו. בנסיבות אלו, אין גם טעם של ממש להידרש לפרטי הפרטים של כל עדות ואסתפק בהתייחסות קצרה לראיות המתייחסות לכל אישום או קבוצת אישומים, על פי העניין, ככל שהדבר נדרש לגבי עצם ביצוע העבירות. לא אתייחס לסכומי הטיפול או לעלות הדרושה לתיקון הנזקים, שכן בחלק ניכר מהאישומים אין התייחסות לסכומים (אישומים 2, 3, 5 -7, 9, 10, 14, 23, 24), הגם שבחלק מהמקרים המתלוננים העידו על הסכומים ששילמו להערכתם (אתייחס לכך באישומים עצמם), בחלק אחר הסכומים הינם גם בשל טיפולים בתקופה שהתיישנה (אישומים 2 - 11, 24) ובחלק מהאישומים חלק מהסכומים הושבו על ידי הנאשמת או מטעמה (אישומים 6, 15 - 20). אישום ראשון אישום כללי המייחס לנאשמת התחזות לאחר, היינו לד"ר רות פרלמן, בעלת מספר רישיון 1787, מומחית לאורתודנטיה. אין חולק שהנאשמת הציגה עצמה כרופאת שיניים מומחית, בשמות שונים (רות פרלמן, רות לייטנר, רות בורנשטיין). אין גם מחלוקת כי קיימת רופאת שיניים עם שם רות פרלמן שהודעתה הוגשה וסומנה ת/85. השאלה היא האם הוכח שהנאשמת התחזתה לאותה דר' רות פרלמן או פשוט קראה לעצמה בשם שבאופן מיקרי קיימת רופאה בשם זה. המאשימה הפנתה לכרטיס ביקור שנמצא ברשותה של הנאשמת וצורף כחלק מת/85, כרטיס בו מופיע מס' הרישיון של דר' רות פרלמן "האמיתית". אולם, הנני סבור כי קיים לפחות ספק בשאלת ההתחזות, וזאת כאשר בכרטיס מסוג זה לא הוכח שנעשה שימוש, כל המיקרים בהם נעשה שימוש בכרטיס ביקור פרלמן ו/או ר. פרלמן, (לעיתים תוך שיכול אותיות) מדובר בכרטיס שונה. גם בניירות המכתבים אין אזכור למס' הרישיון והמקום היחיד בו מצאתי התייחסות למס' הרישיון הוא בחותמת שעל גבי ת/61. שם מופיע מס' רישיון שונה (3402). נראה כי לשם הרשעה בעבירה של התחזות לאחר, נדרש כי ההתחזות תהא לאדם קיים. זו עמדתה הבסיסית של הפסיקה [ע"פ 499/72 אל שעבי נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(1) 602 (1973)[ וכך אף גורס קדמי בספרו (על הדין בפלילים, חלק שני, מהדורה מעודכנת, תשס"ו - 2005, עמוד 972). הנני ער לכך שיש גישה שונה (ראו ת.פ (מחוזי חיפה) 389/02 מדינת ישראל נ' אלקובי, פורסם במאגרים (7.9.2003) והמאמרים המוזכרים שם), אך דומני שמאחר שמדובר באישום כללי, כשיש אישומים ספציפיים בעבירה של התחזות על פי פקודת רופאי השיניים, ניתן להסתפק בכך, להעדיף את עמדתה המסורתית של הפסיקה ולזכות הנאשמת מעבירה זו ולו מחמת הספק. אישום שני - אישום שישי אישומים אלו מייחסים לנאשמת עבירות כלפי בני משפחת כרמלי: אב המשפחה מרדכי (אישום שני), אשתו נורית (אישום שלישי) וילדיהם יעל (אישום רביעי), עינת (אישום חמישי) ויריב (אישום ששי). המתלוננים ומיטל, אשתו של יריב, העידו לפני, כולם פירטו את מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם וחלקם אף העריכו הסכומים ששילמו (נורית, למשל, העריכה כלל התשלומים מעבר לחצי מליון ₪ משך השנים, יעל העריכה התשלומים ששילמה בעצמה בכ- 70,000 ₪ ויריב העריך הסכומים ששילם בעצמו בכ- 50-80 אלף ₪). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו בכל האישומים. אישום שביעי - אישום אחד עשר אישומים אלו מייחסים לנאשמת עבירות כלפי בני משפחת נדל: אב המשפחה מיכאל (אישום שביעי), אשתו שרה (אישום שמיני) וילדיהם רן (אישום תשיעי), הילה (אישום עשירי) והדס (אישום אחד עשר). המתלוננים העידו לפני, כולם פירטו לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם וחלקם אף העריכו הסכומים ששילמו (מיכאל, למשל, העריך כלל התשלומים ב- 120 אלף ₪, רן העריך התשלומים ששילם בעצמו בכ- 50,000 ₪ עד 100 אלף ₪ והדס העריכה הסכומים ששילמה בכ- 80 אלף ₪). הדס העידה אף על המסמך הנחזה להיות מבית החולים הדסה עין כרם לגבי בנה סער (ת/23). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו בכל האישומים וכן הוכחה עבירת הזיוף (אישום אחד עשר בלבד). אישום שנים עשר - אישום ארבעה עשר אישומים אלו מייחסים לנאשמת עבירות כלפי בני משפחת שטרום: אב המשפחה מיכאל (אישום שלושה עשר) וילדיו עידו (אישום שנים עשר) ואירה (אישום ארבעה עשר). המתלוננים העידו לפני, כולם פירטו לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (עדו הבהיר כי בניגוד לאמור באישום שנים עשר הוא טופל על ידי הנאשמת ממחצית שנת 2002 עד לשנת 2004 בלבד) וחלקם אף העריכו הסכומים ששילמו (עדו, למשל, העריך כלל התשלומים בכ- 10,000 ש"ח ואירה העריכה התשלומים ששילמה בכ- 15,000 ₪). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו בכל האישומים. אישום חמישה עשר, אישום עשרים, אישום עשרים ואחד אישומים אלו מייחסים לנאשמת עבירות כלפי בני משפחת גולדבאום: אב המשפחה נפתלי ואשתו המנוחה אילנה (אישום עשרים), גיסתו שרה לוי (אישום חמישה עשר) ובנו דרור (אישום עשרים ואחד). המתלוננים העידו לפני, כולם פירטו לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (שרה הבהירה כי בניגוד לאמור באישום חמישה עשר היא טופלה על ידי הנאשמת במחצית שנת 2005 בלבד; נפתלי ודרור הבהירו כי הטיפול בהם היה רק בשנת 2005). ה"ה אהרון ויטמן וברטי נורמן העידו לגבי מצב פיה של שרה לוי וטיב עבודתה של הנאשמת. כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו בכל האישומים. אישום ששה עשר - אשום שבעה עשר אישומים אלו מייחסים לנאשמת עבירות כלפי דורית פילהרט, בתה של שרה לוי, המתלוננת באישום חמישה עשר (אישום ששה עשר) ובתה טל (אישום שבעה עשר). המתלוננות העידו לפני, פירטו לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (דורית הבהירה כי בניגוד לאמור באישום ששה עשר היא טופלה על ידי הנאשמת משך כשלושה חודשים בשנת 2005 בלבד). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו בשני האישומים ובאישום 17 אף עבירת הזיוף, כעולה מהמסמך ת/71, הנחזה להיות דו"ח פתולוגי מבית החולים הדסה, לגביו העידה טל. אישום שמונה עשר אישום זה מתייחס לגברת דורית שמחי כהן, אשר העידה לפני, פירטה לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (בניגוד לאמור באישום, הבהירה שטופלה על ידי הנאשמת משך חודשיים בלבד בשנת 2005) וכן העידה שכל הסכומים ששילמה הוחזרו לה, בתוספת פיצוי. כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו מעדות המתלוננת. אישום תשעה עשר אישום זה מתייחס לגברת יהודית שחורי מסיקה, אשר העידה לפני, פירטה לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (בניגוד לאמור באישום, הבהירה שטופלה על ידי הנאשמת מסוף שנת 2004 עד חודש מאי 2005) וכן העידה שרב הסכומים ששילמה הוחזרו לה. כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו מעדות המתלוננת. אישום עשרים ושניים אישום זה מתייחס לגברת רות כספי סגל, אשר העידה לפני, פירטה לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם (בניגוד לאמור באישום, הבהירה שטופלה על ידי הנאשמת עד לחודש מרץ 2006 בלבד). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו מעדות המתלוננת. אישום עשרים ושלושה אישום זה מתייחס למר צ'רלס יעקב, אשר העיד לפני, פירט לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם והעריך כי שילם כ- 9,000 ₪ (במקביל לימד המתלונן את הנאשמת אנגלית, בתשלום). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו מעדות המתלונן. אישום עשרים וארבעה אישום זה מתייחס למר יגאל מי רז, אשר העיד לפני, פירט לגבי מצגי השווא, ביצוע הטיפולים השונים ומשכם והעריך כי שילם עבורו ועבור בני משפחתו כ- 250,000 ₪ (בתקופה של כ- 20 שנה). כל הוראות החיקוק, היינו התחזות כמורשה לטיפול שיניים, מתן טיפול רפואי ברשלנות, תקיפה חבלנית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוכחו מעדות המתלונן. סוף דבר, אני מזכה את הנאשמת מעבירה של התחזות לאחר ומרשיעה ב- 23 עבירות של התחזות כמורשה לטיפול שיניים, לפי סעיף 52(א) לפקודת רופאי השיניים, 23 עבירות של מתן טיפול רפואי ברשלנות או בפזיזות לפי סעיף 338(7) לחוק העונשין, 23 עבירות של תקיפה חבלנית לפי סעיף 380 לחוק, 23 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק (לגבי כל העבירות - ריבוי מקרים) ובשתי עבירות של זיוף לפי סעיף 418 לחוק. רפואההתחזותשיניים