זיוף חתימה של רופא התחזות לרופא

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על זיוף חתימה של רופא והתחזות לרופא: הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בביצוע עבירות של התחזות לרופא ועיסוק ברפואה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, תקיפה וכן מעשה פזיזות ורשלנות. תמצית העובדות אשר בכתב האישום היא כי בשנים שבין 2002 עד 2005, כשהנאשם לא היה רופא מורשה עפ"י פקודת הרופאים, הוא עסק בענייני רפואה, במועד לא מדוייק בין השנים הנ"ל, בכך שנתן טיפול רפואי לעאמר ריאן, שנפצע בידו, בכך שבדק את פציעתו וחבש אותה, כל זאת בשעה שהמתלונן סבור כי הנאשם הינו רופא מורשה. מקרה נוסף אשר בו הורשע הנאשם הוא מתן טיפול רפואי למתלונן רעד חמאד, אשר סבל ממחלת עור, אשר פנה למרפאה בה שהה הנאשם, בסוברו כי הנאשם הינו רופא מוסמך, הנאשם בדק אותו, הוציא דגימת עור והורה לו להשתמש במשחה שטיבה אינו ידוע. כן נטען בכתב האישום כי בין השנים 2002 עד 2005, במועדים שאינם ידועים למאשימה, בהזדמנויות רבות, הנאשם זייף מרשמים רבים, בכך שכתב בכתב ידו את פרטי המטופל, התרופה שיש לתת לאותו מטופל והחתים את המרשם בחותמת הנחזית להיות של ד"ר בחוס וכן חתם על אותו מרשם בחתימה המתיימרת להיות של ד"ר בחוס, כל זאת ללא ידיעתו וללא הסכמתו של אותו ד"ר בחוס. באמצעות אותם מרשמים פנו המטופלים לבתי מרקחת שונים וקיבלו תרופות בהתאם לאותם מרשמים. בעניינו של הנאשם נדרש ונתקבל תסקיר שירות המבחן, אשר סקר את נסיבותיו המשפחתיות של הנאשם וכן ציין כי הנאשם למד רפואה באיטליה, אף קיבל הסמכה לעסוק ברפואה באיטליה, התחתן, לא השתלב בהמשך החיים באיטליה, כך שהוא חזר ארצה והשתלב בעסק משפחתי, גם החל בבניית ביתו בסמוך להוריו ובשנת 2003 הפך להיות שותף עיסקי במרכז רפואי בכפר כאבול והיה המנהל האדמיניסטרטיבי של אותו מרכז. כן צויין בתסקיר שירות המבחן כי בהמשך פעל הנאשם, באמצעות מרכז רפואי ביחד עם קופ"ח, אך לבסוף אותו מרכז נסגר. שירות המבחן ציין כי לאחר חזרתו של הנאשם ארצה הוא נמנע מלעבור בחינה המסמיכה אותו לעסוק ברפואה בארץ, כנראה מתוך רצונו להמשיך לחיות בחו"ל. בהמשך, אף לאחר שהחליט להשתקע בארץ, הנאשם נמנע מלגשת לבחינה נוספת כנראה מתוך סברה כי סיכוייו להצליח בבחינה הינם נמוכים. שירות המבחן ציין כי הנאשם קיבל אחריות על ביצוע העבירה והביע חרטה על מעשיו, אך בה בעת התקשה הנאשם, אליבא תסקיר המבחן, להתבונן ולהפנים את התנהגותו המכשילה, אשר בה נהג. כן הנאשם התקשה להפנים את חומרת מעשיו. כן ציין שירות המבחן כי הנאשם סרב להצעה לעבור הליך טיפולי אצל שירות המבחן, במטרה לבחון את דפוסי ההתנהגות שלו, אשר הובילו לביצוע העבירה, כנראה עקב חוסר הפנמתו להיבט הפלילי אשר במעשיו. לנאשם, אשר הינו יליד שנת 1961, אין כל עבר פלילי וזוהי למעשה הסתבכותו הראשונה עם החוק. ב"כ המאשימה, במסגרת טיעוניו לעונש, הדגיש את חומרת מעשיו של הנאשם, אשר התחזה להיות רופא, אף נתן טיפולים רפואיים וכתב מרשמים למכביר, תוך כדי הפרת האמון שהציבור נותן במי שמוצג בפניו כרופא וזאת תוך כדי סיכון חיי אדם וסיכון לגרימת נזקים גופניים לאותם מטופלים. ב"כ המאשימה ציין כי הפרת אותו אמון יש בה כדי לחייב, מההיבט הציבורי, לחייב ענישה מרתיעה, הכוללת מאסר בפועל ובנדון הפנה לשני פסקי דין, שבהם אותם רופאים מתחזים קיבלו עונשים מחמירים של כ- 40 חודשי מאסר בפועל. הסניגור מנגד ציין כי הנאשם למד רפואה, אף היה מוסמך להיות רופא באיטליה והציג בנדון אישור המאשר את הדברים וכן ציין כי למעשה מדובר בטיפולים של מה בכך, של חבישה ושל מתן משחה, אשר לא גרמה לכל נזק וכאשר המתלוננים עצמם לא התלוננו ואף ביקשו להקל עם הנאשם. כן הדגיש הסניגור את העובדה כי אין לנאשם עבר פלילי, כך שיש להקל עמו. אכן עבירה של התחזות לרופא ומתן טיפול רפואי על ידי אדם שלא הוסמך להיות רופא במדינת ישראל, כמו גם מתן מרשמים רפואיים, תוך כדי זיוף חתימות של רופא מורשה אחר, הינן עבירות חמורות שיש בהן כדי לחייב, ככלל, ענישה מרתיעה, הכוללת גם מרכיב של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. יחד עם זאת אינני יכול להתעלם בתיק שבפניי לנסיבות לקולא, שיש בהם כדי לאפשר סטייה מהכלל הנ"ל, כך שלא יוטל על הנאשם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. הנסיבות לקולא הינן, בין היתר, כדלקמן: הנאשם הינו בן 50, נשוי ואב ל- 3 ילדים והוא נטול עבר פלילי כלשהו. הנאשם למד רפואה באיטליה ואף הוסמך שם לשמש כרופא מוסמך, לרבות כמובן מתן טיפולים רפואיים ומתן מרשמים ככאלו שניתנו על ידו כנטען בכתב האישום. העבירות בהן הורשע הנאשם היו לפני למעלה מ- 6 שנים, כאשר הטיפולים הרפואיים שניתנו הינם טיפולים לא משמעותיים (חבישת פצע ומתן משחה), כאשר אנו לא יודעים כי נגרם כל נזק שהוא לאותם מטופלים, גם לא בעניין המרשמים אותם זייף הנאשם. הנאשם הודה וגם אליבא שירות המבחן יש בו חרטה מסויימת, אם כי עפ"י שירות המבחן הוא לא הפנים את הקווים הפליליים אשר בהתנהגותו, כפי שהתבטאה בכתב האישום. ב"כ המאשימה הציג בפניי שני פסקי דין בגין מקרים של התחזות לרופא ומתן טיפולים רפואיים, אך אותם מקרים שבהם הורשעו הרופאים האחרים הינם חמורים בהרבה מהמקרה שבפניי. מדובר שם במתן טיפולים רפואיים, לאורך זמן, אינטנסיביים ומשמעותיים, אשר בחלק מהמקרים בהם נגרמו אף נזקים רפואיים למטופלים. הינני סבור כי מעשיו של הנאשם, כפי שפורטו בכתב האישום, הינם קלים בהרבה מאשר אותם מקרים אשר נדונו בתיק ע"פ של ביהמ"ש השלום בת"א 72136/06, שם למעשה הרופא ביצע ניתוח במטופלת וגרם לה לנזקים גופניים משמעותיים וכן גם בע"פ של ביהמ"ש השלום בת"א 70281/08, שם ביצע הנאשם ניתוחים כירורגיים (בריתות) תקופה ממושכת, תוך קבלת תשלומים משמעותיים עבור אותם טיפולים. בעניינו של הנאשם נתקבלה חוו"ד של הממונה על עבודות שירות, לפיה הוא כשיר לבצע עבודות שירות במקום מאסר בפועל. בשכלול כל הנתונים, אני משית על הנאשם את העונשים כדלקמן: מאסר לתקופה של 5 חודשים, מאסר אשר יומר לעבודות שירות, עפ"י חוו"ד הממונה מיום 28/6/11, כאשר על הנאשם לבצע אותם עבודות שירות במרכז איזורי לקשיש בעכו, החל מיום 28/7/11 שעה 08:00. תשומת לב הנאשם והסניגור לחווה"ד של הממונה על עבודות שירות, כך שהנאשם מחוייב לפעול עפי"ה. קנס בסך של 10,000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 10/9/11 ובכל 10 לחודש שלאחריו. מאסר על תנאי לתקופה של 10 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זאת אחת מהעבירות בהן הורשע במסגרת תיק זה, ויורשע עליה בדין. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. רפואהמסמכיםהתחזותזיוף חתימהזיוף