כניסה לשטח צבאי עם אוֹפנוע ים

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כניסה לשטח צבאי עם אופנוע ים: כללי: 1. הנאשם 1 בעל רישיון משיט ובבעלותו אופנוע ים. בתאריך 10.01.09 בסמוך לשעה 14:30, במהלך מבצע "עופרת יצוקה", הנאשמים רכבו על אופנוע הים כאשר הנאשם 1 נוהג בו והנאשם 2 יושב לצדו. הם נעו מכיוון המרינה באשקלון לכיוון דרום, אל תוך שטח צבאי סגור המוגדר כשטח "K". ספינת חיל הים הבחינה בהם והורתה להם לעצור. כאשר הנאשמים זיהו את ספינת חיל הים, הם שינו את כיוון נסיעתם והחלו לנסוע במהירות לכיוון ישראל. אנשי ספינת חיל הים הזעיקו כוחות נוספים ודלקו אחר הנאשמים תוך שהם כורזים להם לעצור, מפעילים סירנה ומבצעים ירי אזהרה באוויר ומסביב לאופנוע הים. לאחר שחיל הים ירה לקרבת אופנוע הים, הנאשמים עצרו. לנאשם 1 יוחסה עבירה של הפלגה וכניסה לשטח אסור, לפי תקנות 2 ו- 26 לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)[נוסח משולב] תשל"ג-1973 ולנאשם 2 יוחסה עבירה של הפרעה לעובד ציבור, לפי סעיף 288א(1) לחוק העונשין התשל"ז-1977. 2. הנאשמים הודו בעובדות המתוארות כחלק מהסדר טיעון, בגדרו הסכימו הצדדים שהתביעה תבקש להרשיע את הנאשם 1 ולהטיל עליו מאסר על תנאי וקנס וההגנה תוכל לטעון לביטול הרשעתו ובאשר לנאשם 2, התביעה הסכימה שלא להרשיעו ושאם שירות המבחן ימליץ שהוא יבצע שירות לתועלת הציבור, היא תסכים לכך. 3. בהתאם לכך, הנאשם 1 הורשע בעבירה של הפלגה וכניסה לשטח אסור לפי תקנות 2 ו- 26 לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)[נוסח משולב] תשל"ג-1973, הנאשם 2 לא הורשע בדין ושירות המבחן התבקש להכין תסקירים על שניהם. תסקירי שירות המבחן הנאשם 1: בן 34, גרוש. בוגר 12 שנות לימוד. בעל חנות בגדים ושותף בבית קפה. ללא עבר פלילי. שירות המבחן התרשם מאדם בעל כוחות ויכולות בתחום התעסוקתי, מגלה אחריות לתפקידיו, בעל יכולת לוויסות דחפיו ולפעולה תוך כדי חשיבה, תכנון ושיקול דעת ורואה עצמו אחראי למעשיו. מודה בביצוע העבירה ומביע חרטה. לדבריו, לא ידע שהאזור בו שט עם אופנוע הים אסור לשיט. כשראה את ספינות חיל הים, שב על עקבותיו. לא שמע את מערכות הכריזה שקראו לו לעצור. ביטא חרדה בעקבות ירי חיל הים לעברו. על רקע נתוני הנאשם והחשש שהרשעתו תביא לפגיעה בתעסוקתו, המליץ שירות המבחן לבטל את הרשעתו ולהטיל עליו 220 שעות שירות לתועלת הציבור והתחייבות כספית. הנאשם 2 בן 27, נשוי. בוגר 12 שנות לימוד. עובד כמתקין אביזרי רכב. שירות המבחן התרשם מאדם בעל פגיעה בדימויו העצמי הנוטה להדחיק את רגשותיו. הוריו התגרשו כשהיה בן 10 והקשר בינו ובין אביו נותק. הנאשם בעל קושי בקבלת סמכות. באשר לעבירה, הודה והביע חרטה וצער. לדבריו, לא הבחין בכך שנכנסו לשטח צבאי ולא שמע את הכריזה שהורתה להם לעצור. שירות המבחן המליץ להטיל עליו 100 שעות שירות לתועלת הציבור. טענות הצדדים 1. ב"כ המאשימה הסכים להמלצות שירות המבחן על שני הנאשמים, מלבד ההמלצה שלא להרשיע את הנאשם 1. הוא טען כי מי שנכנס לשטח ימי אסור באיזור רצועת עזה מסכן עצמו בפגיעה על ידי כוחות צה"ל ובפגיעה ואף בחטיפה מצד החמאס השולט בעזה. 2. ב"כ הנאשמים ציינה כי הנאשמים למדו את לקחם ושילמו מחיר על מעשיהם וביקשה לאמץ את המלצות שירות המבחן, כולל ההמלצה לא להרשיע את הנאשם 1. 3. הנאשמים הביעו צער וחרטה. דיון והכרעה 1. לא יכול להיות חולק על כך כי כניסה לשטח ימי אסור הגובל ברשות עויינת, במיוחד בזמן שמתנהל בסביבה מבצע צבאי רחב, הינה דבר מסוכן שמשמעויותיו עלולות להיות הרות אסון. מעבר לכך, התנהגות כזו מסיטה את הכוחות הצבאיים המוצבים במקום מהמשימות שלשמן הם נמצאים שם. 2. ככלל, מי שנקבע לגביו כי ביצע עבירה פלילית, יש להרשיעו. רק במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות דופן- הן בהקשר לטיב העבירה וחומרתה והן בהקשר לנסיבותיו האישיות של הנאשם- יגיע בית המשפט לתוצאה של אי הרשעה. (ע"פ 5102/03, מדינת ישראל נ' דני קליין, תק-על 2007(3), 3596) 3. הכלל וחריגיו חלים אמנם על כל העבירות, קלות כחמורות. אך חומרת העבירה נלקחת בחשבון לצורך הקביעה אם סוג העבירה המדובר סובל, ככלל, אי הרשעה. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך נדירים יהיו המקרים שמי שביצע אותה, לא יורשע. נסיבות ביצוע העבירה נשקלות אף הן ויש בהן כדי להשפיע על הקביעה אם במקרה קונקרטי ראוי שלא להרשיע את מי שביצע את העבירה. 4. העבירות בהן הואשמו הנאשמים - הנאשם 1 בעבירה של איסור הפלגה וכניסה לשטח אסור והנאשם 2 בעבירה של הפרעה לעובד ציבור, אינן מהחמורות ביותר וכך גם נסיבות ביצוען. 5. הנאשם 1 בן 35 והנאשם 2 בן 28. לשניהם אין עבר פלילי ושניהם מנהלים אורח חיים נורמטיבי. 6. שירות המבחן המליץ להימנע מהרשעת הנאשם 1 ולהטיל על כל אחד מהנאשמים צו שירות לתועלת הציבור. 7. כפי שצוין, התביעה הסכימה להימנע מהרשעת הנאשם 2. בנסיבות הכוללות אינני רואה טעם מספיק להבחין בין שני הנאשמים לעניין ההרשעה ואני מחליט לבטל את הרשעת הנאשם 1. 8. על רקע הודאת הנאשמים בעובדות כתב האישום המתוקן, אני קובע כי הנאשם 1 ביצע עבירה של הפלגה וכניסה לשטח אסור, לפי תקנות 2 ו- 26 לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)[נוסח משולב] תשל"ג-1973 והנאשם 2 ביצע עבירה של הפרעה לעובד ציבור, לפי סעיף 288א(1) לחוק העונשין התשל"ז-1977. 9. בהתחשב במעשי הנאשמים, בעבירות שנקבע שביצעו, בנתוניהם, בעברם הנקי, בהודאתם, בהסדר הטיעון ובהמלצות שירות המבחן אני דן את הנאשמים לעונשים הבאים: הנאשם 1: א. 220 שעות שירות לתועלת הציבור, בהתאם לתכנית שהיתווה שירות המבחן ובפיקוחו. שירות המבחן רשאי לשנות את מקום השמת הנאשם, בהתאם לשיקול דעתו. במקרה כזה על שירות המבחן לדווח על כך לצדדים ולבית המשפט. ב. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10.000 ש"ח להימנע במשך שנתיים מביצוע עבירה מסוג פשע. לא יחתום, יעצר ל - 7 ימים. הנאשם 2: א. 100 שעות שירות לתועלת הציבור, בהתאם לתכנית שהיתווה שירות המבחן ובפיקוחו. שירות המבחן רשאי לשנות את מקום השמת הנאשם, בהתאם לשיקול דעתו. במקרה כזה על שירות המבחן לדווח על כך לצדדים ולבית המשפט. ב. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 5.000 ש"ח להימנע במשך שנתיים מביצוע עבירה מסוג פשע. לא יחתום, יעצר ל 5 ימים. זכות ערעור תוך 45 יום. אופנוע יםצבא