מה העונש על נהיגה ללא רישיון ?

מה העונש על נהיגה ללא רישיון ? האם יש להטיל עונש מאסר על נהיגה ללא רישיון כפי שביקשה התביעה ? קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש מאסר על נהיגה ללא רישיון: הנאשם בפני מואשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה. זהו מקרה נוסף של הסתבכות נהג עקב אי תשלום קנסות. מניסיונו של מותב זה, מדובר בכדור שלג שקשה עד מאוד לצאת ממנו. הרישיון לא מחודש, הנהג מתחיל לנסוע בפסילה ונכנס למערבולת של פסילות. המדובר בתופעה מוכרת וידועה, ונסביר. בעיית אי תשלום הקנסות וההסתבכויות ההמוניות שבעקבותיה     משטרת ישראל רושמת למעלה ממיליון דו"חות לנהגים בשנה, אך איננה אחראית על גבייתם. על פי נתוני המרכז לגביית קנסות (הנכונים לנובמבר 2009) הרי רישיונם של300,000 נהגים לערך מעוכב עקב אי תשלום קנסות. יש לציין כי לרובם הגדול יש רישיון נהיגה בתוקף אך לו יבקשו רישיון חדש (עקב אובדן ו/או אחרי תקופת פסילה) לא יקבלו.    מתוך אלו, כך על פי נתוני המרכז לגביית קנסות, לפחות ל- 105,000 נהגים פג תוקף הרישיון אך הם לא קיבלו רישיון חדש וגם לא יקבלו עד אשר רישיונם לא יחודש.   נהג שרישיונו פג עקב אי תשלום קנסות והוא לא חידשו בתוך שנה מיום פקיעתו, צריך לעבור מבחן תיאוריה ומבחן מעשי מחדש.   רבים מנהגים אלו (אם לא רובם המוחלט) ממשיכים לנהוג ויצוין כי בהיעדר רישיון נהיגה אין להם גם ביטוח. מפעם לפעם נהגים אלה נתפסים וניתנת להם הזמנה לדין (על עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף). הניסיון מלמד כי חלק מנהגים אלה גם לא מתייצבים בבית המשפט, ונשפטים בהעדרם לפסילה ו/או קנס נוסף. צווי הבאה שמוצאים לא יעילים ולרוב אינם מבוצעים. מניסיוננו נהג שנתפס והמשך לנהוג מסתבך ברצף של קנסות ופסילות שאין לו כל אפשרות מעשית לצאת ממנה לבדו, וכך הוא נידון לעונש של "שלילת עולמים".   התוצאה בעייתית. במקום לגבות את הקנסות, הסנקציה היא עונש פלילי שניתן על נהיגה בלא רישיון נהיגה כיוון שפג תוקפו. שוב, במקום לגבות את הקנס, "מענישים" את הנהג על כך שלא שילם וגורמים לבעיה חריפה יותר. מה יכול בית המשפט להטיל כעונש על עבירה מעין זו?   לבית המשפט, שמקרה כאמור מגיע לידיו, נוח ביותר להטיל על הנאשם עונש כלשהו (מאסר בפועל, מאסר על תנאי או פסילת רישיון) ובכך "לסיים" את התיק. ואולם כפי שהסברנו, בפועל, הבעיה איננה נפתרת אלא מוחמרת. אין טעם בקנס, משום שהנאשם ממילא לא משלם וזו הסיבה להסתבכותו, אין טעם בפסילה, משום שהוא הוכיח על עצמו כי הוא נוהג ללא רישיון. ניתן להטיל מאסר (או מאסר על תנאי) אך עונש זה יקר ואיננו פותר את הבעיה. שכן כשהנאשם משתחרר מהמאסר, הוא ישוב לנהוג.  דרך אחרת הקשה הרבה יותר לשופט היא ללחוץ על הנהג ולעזור לו לעזור לעצמו. קרי, לשלם את הקנסות ולעבור מבחן מעשי ותיאוריה מחדש עד אשר יוציא רישיון. זוהי הדרך שבה נוקט מותב זה למרות שהיא הקשה ביותר עבורו. הסתבכות נהגי הטרנזיט במזרח ירושלים לבעיה הכללית של הקנסות, התווספה בעיה ייחודית בירושלים והיא מה שמכונה 'נהגי הטרנזיטים'. בזמנו, התחבורה הציבורית במזרח ירושלים לא הייתה יעילה. אשר לכן, היא התבססה על טרנזיטים פיראטיים שהסיעו נוסעים באופן לא חוקי. בזמני השיא נטען כי כאלף טרנזיטים לא חוקיים כאלה פעלו. המשטרה פעלה נגדם בעיקר על ידי רשימת דו"חות ומתן קנסות. אולם רוב הנהגים התעלמו בזמנו מהקנסות והמשיכו בהסעות, התעלמות שהתגלתה בדיעבד כהרת אסון לגביהם. משום שהם הסתבכו ברשת של קנסות ונקודות שקשה עד מאוד לצאת ממנה. מניסיון מותב זה, רובם התחרטו על היום בו נכנסו להסעות הלא חוקיות, אולם מאוחר מדי. עניין התחבורה הציבורית נפתר שכן משרד התחבורה פתח קווים חוקיים ונתן רשיונות לאוטובוסים זעירים לפעול בקווים אלו. בעיית 'הטרנזיטים הלא חוקיים' הצטמצמה פלאים אך נהגים רבים נשארו עם 'הגיבנת' של הדו"חות והנקודות. אשר כל כן במקרים כאלה מברר בית המשפט עם הנהג אם ברצונו לנסות לעזור לעצמו ולחזור לנהוג כאחד האדם. ברוב מוחלט של המקרים, הנאשם טוען (לפחות לפני בית המשפט) כי ברצונו להחזיר לעצמו את רישיונו והוא יעשה ויתאמץ בכל אשר יוכל על מנת לקבל חזרה את רישיונו. ומן הכלל אל הפרט במקרה שלפנינו הנאשם הוא אחד מאותם נהגים. גם העבר התעבורתי המכביד שהתביעה מדברת עליו קשור לתקופת 'עבודתו' כנהג טרנזיט. ממילא אין הוא בהכרח מצביע על מסוכנתו כנהג אלא על עבודתו שבה נטל חלק אחד מרבים. אולם הנאשם ניסה באמת ובתמים לשנות את מצבו. כשהגיע אלי, הצעתי לו לנסות לסדר את רשיון נהיגתו. לשאת בעונש, אך לצאת ממעגל הקסמים של נהיגות בלתי חוקיות ופסילות שבאות בעקבותיהן. ובניגוד לרבים אחרים המבטיחים ואינם מקיימים (או אינם יכולים לקיים), הנאשם הצליח לקיים. כפי שהסביר הסניגור, הוא שילם כארבעים אלף שקלים חדשים עבור הקנסות. לאחר מאמצים ניכרים קיבל רישיון זמני. נציין כי הסכום ששילם עדיין איננו כל הסכום והוא עוד ישלם שלושים אלף שקלים בעתיד (בתשלומים שהוא עומד בהם). לאלו צריכים להוסיף את מצבו האישי הלא פשוט של הנאשם. הנאשם הוא כבן ארבעים וחמש שנה. בעניין זה אציין כי המחקר הקרימינולוגי מעיד שבגיל זה מפסיקה הפעילות העבריינית בד"כ וגם מי שהיה מעורב בפעילות כזו מנסה להמעיט בה. והדברים נכונים הן בקשר לעבריינות רגילה והן בקשר לעבריינות תעבורה. בנקודה זו יש מעין סתירה. גיל הארבעים וסביבותיו הוא הגיל שבו מגיעה 'הקרירה הפלילית' לשיא מבחינת הרישומים. פשוט משום שאז יש לנו נאשם עם עשרים שנה ויותר בהן יכל לעבור עבירות. אם צופים אנו פני עבר, זוהי 'נקודת הפיסגה' מבחינת העבריינות. אולם, מבחינת העבריינות העתידית זוהי נקודת השפל, שכן מגיל זה העבריינות פוחתת משמעותית אם לא מפסיקה לגמרי. ונחזור לנאשם שלפנינו. לא רק שהוא בן כ - 45 שנה, אלא שהוא אב לחמישה ילדים שאחת מהן נכה. התרשמתי כי הנאשם מנסה באמת ובתמים לצאת מהמעגל אליו נקלע. כל הסתבכויותיו היו עקב הקנסות שלא הצליח לשלמן, ורישיונו שנלקח ממנו. אולם כעת, לאחר שהחזיר לעצמו את רישיונו, חזקה היא כי יעשה כל שביכולתו כדי לשמור עליו. טענות התביעה וההגנה לעונש התביעה טענה לעונש מאסר ארוך ומשמעותי וביקשה לא פחות משלוש שנות מאסר יחד עם פסילה ארוכה. זאת בהסתמך על עברו המכביד ועל מאסר על תנאי שיש לו על עבירה דומה. ההגנה לעומת זאת הדגישה את המאמץ הרב שהשקיע כדי לצאת ממצבו, ואת מצוקתו הכלכלית והמשפחתית. לאחר ששקלתי הגעתי למסקנה שאין זה המקום למצות את הדין עם הנאשם שטרח ויגע והוציא רשיון. מאידך, פטור ללא כלום אי אפשר שכן אחרת יוצא חוטא נשכר והמסר המועבר לציבור איננו מתאים. אשר לכן, אני דן את הנאשם כדלהלן: א. מאסר של ארבעה חודשים שיבוצע בעבודות שירות בבית האבות סן-סימון. הנאשם יועסק חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות בכל יום, והכל בפיקוח ואחריות הממונה על עבודות השירות. הממונה יוכל לשנות מקום ושעות העבודה. בהתאם להמלצת הממונה, העבודה תחל ביום 31.1.2012 והודע לנאשם כי ביום הראשון עליו להתייצב אצל הממונה במפקדת מחוז דרום, יחידת עבודות שירות ליד כלא באר שבע בשעה 08:00. ב. מפעיל בחופף המאסר על תנאי שהוטל על ידי כב' השופטת רחל שלו-גרטל ביום 5.2.2007 בתיק מספר 2448/05 (שאוחד עם תיקים 2618/05 ו - 1194/05) של ארבעה חודשים. ג. דן הנאשם לחודש מאסר על תנאי לשלוש שנים אם ינהג בזמן פסילה. בנסיבות העניין, אין מקום לרכיבי ענישה נוספים. משפט תעבורהנהיגה ללא רישיוןשאלות משפטיות