סטירות ואגרופים משוטר

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקיפה של שוטר בסטירות ובאגרופים: כללי: 1. ביום 14/7/09 שירת הנאשם כשוטר סיור במרחב יפתח. התביעה טוענת כי באותו יום בסביבות השעה 17:00 היכה הנאשם את נאצר עמאר שידיו היו כבולות לאחור בסטירות ואגרופים. 2. הנאשם מודה כי עמאר נעצר באותו יום לאחר שביצע עבירות שונות, אך מכחיש כי היכה אותו לאחר שנכבל. המחלוקת: 3. בתיק זה בשונה מתיקים רבים בהם מעורבים שוטרים ומתלוננים, בתיקי מעצר, העידו שני אזרחים אובייקטיביים על ההתרחשויות: "המתלונן" עצמו איננו בגדר מתלונן, כיוון שהוא כלל לא התכוון להגיש תלונה. חוקרי מח"ש הגיעו אליו כעבור זמן, נוכח הדברים שנמסרו ע"י העדים האובייקטיביים. 4. הסנגור המלומד מצביע על הסטירות בין עדויות עדי התביעה האובייקטיביים, בינם לבין עצמם וכן בין עדויותיהם לעדותו של הנעצר עמאר (להלן: "המתלונן") ומבקש לקבוע כי לא ניתן על פי עדויות אלה לקבוע ממצאים מרשיעים. 5. הסנגור גם טוען כי יתכן והייתה מעורבות במעצר מצד שותפו של הנאשם שלא הועמד לדין ולא העיד בתיק. פרשת התביעה: 6. כבר בשלב זה אציין כי עדי התביעה האובייקטיביים עשו עלי רושם אמין. התרשמתי כי עדים אלה מסרו גרסת אמת לגבי הפרטים שזכרו אודות האירוע. 7. באשר למתלונן הוא ניסה לצמצם את חלקו באירועים שקדמו למעצרו ואף נתן תשובות מתחמקות לגבי ההתרחשויות. אציין כי לא עדותו של המתלונן הייתה עדות יחידה לא הייתי קובע ממצאים מרשיעים על פיה. 8. מעדותו של חסן קאסאס שהיה בעל קיוסק במקום, עולה כי בשעת האירוע הוא היה מחוץ לקיוסק שלו: "...בא אלי מולי רכב שנסע מהר וראיתי שהוא לא יכול לעצור, זזתי, הוא לא עצר ונכנס בקיר, כחמישה מטר מהקיוסק....". העד ציין כי הנהג ניסה להתניע למרות שהמנוע כבה כעבור שניות בודדות הגיע רכב משטרתי ממנו ירד שוטר עם אקדח שלוף ודרש מהנהג לרדת, הנהג סירב: "...השוטר פתח את הדלת ושלף אותו מתוך הרכב והעמיד אותו עם הגב שלו על הרכב וקללות וצעקות השוטר גם סטר לו ונתן לו מספר בעיטות בברכיים...". העד ציין כי הנהג לא התנגד ולא דיבר. העד הוסיף כי רק שוטר אחד ניגש לרכב וטיפל בנהג: "...השוטר השני ירד מהניידת אבל לא ניגש אליהם...". העד מסר כי בשלב זה נכנס לקיוסק כיוון שהגיעו לקוחות. 9. מעדותו של משה אביעזר סטודנט לסוציולוגיה שעבר עם אופנוע במקום עולה כי הבחין: "...האזרח בחור חסון וגבוה היה עם הידיים אזוקות מאחורי הגב ולידו שני שוטרים... הסתכלתי על האירוע והבחנתי שאחד השוטרים בחור בהיר בסביבות גיל 40 נותן שני אגרופים וסטירה לפנים של העצור בזמן שהוא עומד מחוץ לניידת....רק אחד השוטרים נתן מכות....". בחקירתו הנגדית אישר העד כי ביום האירוע התקשר ל- 100 ומסר כי ראה שוטרים מכים עצור וגם בדואר אלקטרוני ששלח באותו יום דיבר על שוטרים מכים. העד הסביר כי אז לא נכנס לפרטים ולכן דיבר על שוטרים. 10. המתלונן שייך איסא מסר כי הוכה ע"י שני השוטרים לאחר שנאזק ושכב על הרצפה. הוא הכחיש כי השוטר הבהיר היה דומיננטי יותר בהכאתו. המתלונן מסר כי השוטר השני הכניס אותו לניידת סגר חלונות והפעיל החימום, קצין שהגיע מאוחר יותר הפסיק את החימום ופתח חלונות. הודעתו של עד זה במשטרה הינה רצופה אי דיוקים לגבי אופן בריחתו, גם דבריו במח"ש אינם מדוייקים. גרסת הנאשם: 11. הנאשם ערך דוח תנועה, דוח פעולה ומסר גרסה במח"ש והעיד בפניי. מדוח הפעולה שמילא הנאשם כשעה וחצי לאחר האירוע (ת/1) עולים הפרטים הבאים: הנאשם ציין כי היה בסיור יחד עם השוטר יצחק חיאייב (יודגש כי אין כל דמיון בין השניים ראה תמונות ת/7). בדרך הבחינו בנהג שנוהג כשהוא לא חגור בחגורת ביטחון. הנאשם הורה לנהג לעצור, הנהג עצר אולם מייד לאחר מכן החל לנסוע לכיוון צפון: "...בפראות וגורם לילדים ולאזרחים לקפוץ לצדדים, לגרום לרכבים לסטות ולעצור במקום...". החל מרדף תוך כדי מרדף הרכב שפשף רכב אחר והטמבון שלו נפל. הרכב הגיע לצומת אבן סינה שערי ניקנור וניסה לפנות במהירות ימינה ואז החליק ופגע בשער ברזל השומר על בלוני גז: "...הרכב פגע בשערים אלה ועף אחורה אז נעצר הרכב ולא הצליח להתניעו שוב. קפצתי על הנהג ותפסתי את הנהג...". הנאשם זיהה את הנהג על פי תעודת זהות. תגובתו של הנהג הייתה כי הוא ברח כי אין לרכב טסט. הנאשם גם תפס סכום כסף שהיה ברשותו של הנהג. גם בדוח התנועה שערך ת/4, אין זכר לשימוש בכוח במהלך המעצר נגד המתלונן. הנאשם נחקר באזהרה במח"ש ביום 6/1/10 כחצי שנה לאחר האירוע (ת/1) עד השורה 23 להודעתו מסר הנאשם גרסה דומה מאד לדברים שפירט בדוח הפעולה. בהמשך מסר: "...ניגשתי לנהג שנראה שהיה קצת בהלם ביצענו מעצר מיידית...". העד מסר כי התאספו אנשים שהחלו לקלל את המשטרה ולכן העצור הועלה לניידת. הנאשם מסר כי הוא והשוטר השני קפצו יחד על המתלונן. העד מסר כי הוא כבל את ידיו של החשוד והכחיש מכל וכל שהיכה את העצור. הנאשם מסר כי עד שהוכנס לניידת העצור לא הוכה. בעדותו בפניי אישר הנאשם כי הוא ירד ראשון מהניידת וניגש לרכב. הנאשם טען כי השתמש בכוח על מנת לכבול את החשוד באזיקים כיוון שהחשוד התנגד למעצר. הנאשם לא ידע להסביר מדוע דברים אלה לא נרשמו בדוח הפעולה. הנאשם הכחיש כי ירד מהניידת כשבידו אקדח. הנאשם אישר כי בעבר במקרה של שבל"ר רציני הוא שלף אקדח. הערכת העדויות וסיכומים: 12. כפי שכבר ציינתי עדי הראיה האובייקטיביים עשו עלי רושם אמין. שוכנעתי כי שני העדים מסרו על שלבים שונים של האירוע. חסאן קאסאס ראה את נהיגתו הפרועה של החשוד ואת התאונה שגרם וכן ראה שוטר ניגש לרכב עם אקדח שלוף ומוציא את הנהג מהרכב. השוטר קילל את הנהג סטר לו ונתן לו מספר בעיטות. 13. העד אביעזר הגיע לזירה כשהמתלונן היה כבול וראה שוטר גבוה ובהיר נותן לעצור הכבול שני אגרופים וסטירה לפנים. הסברו של עד זה לגבי נוסח פנייתו ל- 100 ולקצין תלונות הציבור מקובל עלי. מה שהפריע לעד זה היה ששני שוטרים עומדים ליד אדם כבול ואחד מהם מכה אותו. כשהתבקש לפרט במח"ש, עד זה עשה הבחנה בין מי שהיה רק נוכח לבין מי שבפועל השתמש באלימות. 14. המתלונן ניסה להסתיר את נהיגתו הפרועה והתנהגותו הבעייתית ולכן מסר פרטים שאינם נכונים לגבי ההתרחשויות. עד זה מסר כי הוכה בהיותו כבול וציין כי לא התנגד לשוטרים. אני מקבל את דברי העד כי מרגע הוצאתו מהרכב לא גילה כל התנגדות ואכן הוכה בהיותו כבול באזיקים. 15. הנאשם עשה עלי רושם בלתי אמין. בדו"ח הפעולה שערך סמוך לאירוע הוא ציין כי עצר לבד את החשוד וכלל לא הזכיר שימוש בכוח. במח"ש ניסה לקשור גם את שותפו לביצוע המעצר והוסיף כי היה שימוש בכוח לצורך כבילתו של הנהג. גרסה זו אינה גרסת אמת היא נועדה להסביר את התרשמות האזרחים שראו שימוש בכוח ולנסות לטעון כי היה שימוש בכוח כדי להתגבר על התנהגות הנהג. 16. בחנתי את אי העדתו של השוטר לשעבר יצחק חייאייב ע"י הצדדים והגעתי לידי מסקנה כי אין לייחס משקל לעובדה זו. ברור כי שני הצדדים לא היו מוכנים לסמוך על מכלול הדברים שמסר שוטר זה ועל כך נמנעו מלהעידו. 17. החלטתי שלא יהיה זה צודק להרשיע את הנאשם בעבירת תקיפה נוספת לזו שיוחסה לו בכתב האישום, נוכח עדותו האמינה של חסן קאסאס בהתחשב בכך שלא ניתנה לנאשם הזדמנות נאותה להתמודד עם הגרסה החדשה שהוצגה על ידי התביעה. 18. נוכח כל האמור לעיל, אני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י העד משה אביעזר. משטרהשוטר