עבודות שירות על עבירות נשק

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבודות שירות על עבירות נשק: 1. בתיק זה הוגש נגד הנאשם כתב אישום המייחס לו עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן:"החוק"), עבירות בנשק (רכישת נשק) לפי סעיף 144 (א) רישא לחוק, עבירות בנשק (רכישת תחמושת) לפי סעיף 144 סיפא לחוק ועבירות בנשק (החזקת תחמושת) לפי סעיף 144 (א) סיפא. 2. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום וניהל הוכחות. בסיומן של ההוכחות זוכה הנאשם מעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, רכישת נשק ורכישת תחמושת המיוחסות לו באישום הראשון והורשע בעבירה של אחזקת תחמושת המיוחסת לו באישום השני, בגין אחזקה של 5 קליעי אקדח. בעקבות הכרעת הדין נגזרו על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי והוא חויב לחתום על התחייבות על סך 6,000 ₪. 3. המאשימה הגישה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והרשיע את הנאשם בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, והורה על החזרת הדיון לבית משפט קמא לשמוע את טענות וראיות הצדדים לעניין העונש ובהתאם לגזור את דינו של הנאשם (ראה: ע"פ 10065-06-10). 4. על פסק-הדין של בית המשפט המחוזי הגיש הנאשם בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בתיק רע"פ 9255/10 אשר נדונה בפני כב' השופט א. רובינשטיין. בקשת רשות הערעור נדחתה בסופו של דבר. כב' השופט רובינשטיין ניתח את סוגיית "ראית החיזוק" הנדרשת על פי סעיף 10 א (ד) לפקודת הראיות וציין כי דחה את בקשת רשות הערעור "לא בלב קל" (ראה סעיף ח' לפסק-הדין). סוגיית "החיזוק" הנדרש הביאה את כל הערכאות להתלבטות ולא בכדי לא נדחתה בקשת רשות הערעור על הסף, אלא נדונה בהרחבה גם בבית המשפט העליון. 5. לנאשם הרשעה אחת בעברו משנת 1996 בעבירות של חבלה, היזק לרכוש ותגרה במקום ציבורי, בגינה נדון לעונש של מאסר מותנה וקנס. תסקיר שירות המבחן: 6. מהתסקיר עולה כי הנאשם בן 45, נשוי, אב ל - 9 ילדים וסב ל - 3 נכדים, סיים 12 שנות לימוד והשתלם בקורסים שונים. הנאשם עובד כמנהל חברת ערוער בנגב. שירות המבחן מתרשם מאדם בעל תפקוד תקין, שבא לידי ביטוי בתפקידו התעסוקתי ומעורבותו בקהילה. יחד עם זאת, מתרשם שירות המבחן שיש פער בין התדמית החיובית שהוא מציג לבין מעורבותו הפלילית בעבירות נשוא כתב האישום. שירות המבחן מציין כי הנאשם תיאר סכסוך בין משפחות, שעדיין לא נפתר ולא לובן, ועל כן קיים עדיין בסיס לסיכון. 7. אשר לעבירות נשוא כתב האישום - מתוך רשימת העבירות בהן הורשע, הנאשם הודה בפני שירות המבחן רק בעבירה של החזקת 5 הקליעים, אך שלל כל כוונה לשימוש לרעה בהם וציין כי התכוון למסור אותם למשטרה. ביחס ליתר העבירות הנאשם לא הודה בביצוען. הנאשם ביטא חרדה מפני התוצאות האפשריות של ההליך הפלילי ודאגה מהאפשרות כי הללו ימנעו ממנו להיות לצד ילדיו. 8. שירות המבחן סבור כי הנאשם נוטה להפחית מחומרת העבירות ומאחריותו למעשיו. שירות המבחן לא בא בהמלצה להמשך מעורבות של השירות לטיפול בנאשם וסבור כי יש חשיבות לענישה שיהיה בה מרכיב הרתעתי משמעותי שיצמצם את הסיכון. ראיות לעונש מטעם הנאשם: 9. התייצב אחיו של הנאשם, שהוא מנהל חברת נתיבי ערוער בע"מ. הנאשם עובד אצל אחיו ומנהל את החברה. לדבריו, מדובר בעובד מסור. עוד לדבריו אם יושת על הנאשם מאסר בפועל תהיה זו עבורו מכה קשה. מבקש מבית המשפט להקל בעונש. 10. כמו כן, במסגרת הראיות לעונש המציא ב"כ הנאשם מסמכי הערכה, מטעם המועצה המקומית לקייה, מחברת מובילי הדרום בע"מ, מרשות עיריית רהט, מבית הספר היסודי אבו עראר ומהמועצה המקומית שגב שלום. בכל המסמכים נאמר כי הנאשם מוכר כאדם נורמטיבי, שומר על יחסים טובים עם הסביבה, איש עסקים, מקובל כמי שמסייע בסולחות ופתירת בעיות, פעיל בתחום החברתי, תורם מזמנו החופשי לציבור הבדואי ולאוכלוסיה באזור. בכל המסמכים נאמר כי היה ויושת על הנאשם עונש מאסר בפועל תהיה זו פגיעה חמורה בעסקיו. כמו כן הוגשה תעודת הערכה מטעם פיקוד דרום על תרומתו לרווחת יחידת הגששים. טיעוני המאשימה לעונש 11. ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, עמדה על חומרת העבירות בהם הורשע הנאשם. ציינה כי מדובר בעבירות חמורות. לדבריה, נקבע ע"י בית המשפט העליון לא אחת כי יש להחמיר בעבירות מסוג אלה שבהם הורשע הנאשם שכן רכישה ואחזקה של כלי הנשק ע"י מי שאינו מורשה באחזקתם, עלולה לגרום להימצאותו בידי גורמים עויינים שמסכנים את הציבור. אשר לתסקיר שירות המבחן, לטענת ב"כ המאשימה, התסקיר שלילי ובסופו ממליץ שירות המבחן להשית על הנאשם ענישה מרתיעה באופן משמעותי. עוד לדברי ב"כ המאשימה אמנם הרישום הפלילי היחיד שנרשם לחובת הנאשם הוא מלפני שנים רבות, אך מדובר בעבירת אלימות שיש לה קשר לסכסוכים המשפחתיים שלגביהם מתייחס שירות המבחן בתסקיר ואומר שהנאשם מנסה לטשטש את מעורבותו בסכסוכים אלה. 12. ב"כ המאשימה המציאה לבית המשפט אסופת פסקי-דין בהם נגזרו על נאשמים שהורשעו בעבירות בנשק עונשי מאסר כבדים, גם אם היו ללא כל עבר פלילי. לאור זאת מבקשת ב"כ המאשימה להשית על הנאשם מאסר בפועל ארוך ומרתיע, מאסר מותנה וקנס. טיעוני ב"כ הנאשם לעונש 13. ב"כ הנאשם בטיעוניו לעונש ביקש שלא להשית את הענישה המחמירה אליה עותרת המאשימה. לדבריו, בית המשפט דנן שמע את התיק והתרשם מהראיות ומהעדויות, ובסופו של יום הורה על זיכוי הנאשם. ב"כ הנאשם הוסיף כי הוא מקבל בהכנעה את פסק-הדין של בית המשפט המחוזי, אך ציין כי בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון אמנם נדחתה אך בית המשפט העליון אמר כי לא בלב קל הכריע בעניין. 14. עוד הדגיש ב"כ הנאשם בטיעוניו כי על פי כתב האישום לנאשם לא היה קשר למקור הנשק, הנשק לא נתפס עד היום והנאשם עדיין עומד על חפותו. 15. לגבי תסקיר שירות המבחן טוען ב"כ הנאשם, כי התסקיר אינו שלילי כפי שציינה ב"כ המאשימה, והוא לוקח בחשבון את העובדה שהנאשם ממשיך להכחיש את מעורבותו בעבירות, עובדה שאיננה במחלוקת, שבשלה גם ניהל הנאשם תיק הוכחות. 16. לדבריו לנאשם הרשעה אחת ישנה משנת 1997 שאיננה מן העניין. מדובר בנאשם שמתפקד בצורה נורמטיבית וחיובית ביותר, אב ל - 9 ילדים, משמש כיו"ר ועד ההורים בבית הספר ועובד לפרנסתו. 17. עוד טוען ב"כ הנאשם, כי מדובר באירוע משנת 2004 ואשר עד היום לא הצליחה המדינה להתחקות אחר כלי הנשק. לדבריו, אין סכסוכים בשבט אבו עראר ועל כן סבור ב"כ הנאשם כי עמדת המאשימה היא מחמירה. ב"כ הנאשם המציא לבית המשפט אסופה של מסמכים, המעידים על תפקודו של הנאשם ומעורבותו בחיים הציבוריים. כמו כן, צירף ב"כ הנאשם פסקי-דין שבהם חרף נסיבות קשות וחמורות לא הושתו עונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, אלא עונשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ומאסרים מותנים. 18. לאור האמור לעיל מבקש ב"כ הנאשם להסתפק בהשתת מאסר על תנאי ולכל היותר מאסר לריצוי בעבודות שירות, כשעונש כזה הולם את הנסיבות של התיק. דיון: 19. בראשית דברי מצאתי לנכון להתייחס לתסקיר שירות המבחן, שלאחר עיון בו אני סבורה, כי לא מדובר בתסקיר שלילי כפי שציינה ב"כ המאשימה. התסקיר מתאר את נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצייר את הנאשם כאיש משפחה וכאדם נורמטיבי, שעבד ועובד לפרנסתו במסירות. ממכתבי ההמלצה שנתקבלו בעניינו נחשב הנאשם לעובד מקצועי, מסור ונאמן. שירות המבחן אף מציין, כי הנאשם רואה ברכישת השכלה ערך חשוב ומשקיע בחינוך ילדיו מתוך מגמה שישתלבו בלימודים גבוהים. חלק מבני משפחתו עובדים במסגרות בריאותיות. אחת מבנותיו מתכוונת ללמוד רפואה. הוא עצמו מעורב בוועד ההורים של בית הספר בו לומדים ילדיו ונבחר לאחרונה כיו"ר הוועד. כמו כן הוא מעורב בתרומה ליחידת הגששים בצה"ל ובמסגרות חינוכיות אחרות. 20. אומנם, שירות המבחן חיווה דעתו כי הנאשם נוטה לטשטש את מעורבותו בסכסוכים ובקטטות שבין משפחתו למשפחות אחרות בשבט. בהקשר לכך מציין שירות המבחן שלנאשם מעורבות באותם סכסוכים, כולל העבירה בה הורשע בעבר ונדון בעניינה. דא עקא שמדובר באירוע משנת 1996, דהיינו מלפני יותר מ-14 שנים, ומאז ועד היום לא נרשמו לחובתו של הנאשם כל מעשים פליליים. זאת ועוד, בתסקיר שירות המבחן אין כל פירוט ביחס למעורבות הנאשם בסכסוכים המשפחתיים. הנאשם ציין בפני שירות המבחן קיומו של סכסוך בין המשפחות, אך לדבריו הסכסוך מתנהל על פי נורמות וקודים תרבותיים. הדברים אינם מפורטים ואינם ברורים ולא ניתן להבין מהיכן הסיק שירות המבחן כי קיים עדיין סיכון מצד הנאשם לביצוע מעשים פליליים. 21. הנאשם חזר והכחיש בפני שירות המבחן את מעורבותו ברוב העבירות נשוא התיק, כפי שכפר בביצוען גם בפני ובחר לנהל תיק הוכחות. יש לזכור כי בית משפט זה מצא לנכון לזכות את הנאשם מהעבירות של עבירות בנשק, לאחר ששמע ראיות בתיק והתרשם מהממצאים שהונחו בפניו. בית המשפט המחוזי שקל את נימוקי הערעור ומצא לנכון על בסיס ניתוח משפטי של ראית החיזוק להרשיע את הנאשם. כפי שציינתי לעיל, בית המשפט העליון לא דחה על הסף את בקשת רשות הערעור וציין כי הוא דוחה אותה לא בלב קל. 22. לא בכדי ממשיך הנאשם לדבוק בעמדתו כי לא היה מעורב בעבירות נשוא כתב האישום וזו זכותו. 23. אמנם שירות המבחן מתרשם מנטיה של הנאשם להפחית מחומרת העבירה ומחומרת מעשיו אך למעשה מדובר בנאשם שמכחיש מכל וכול כי ביצע את העבירה, למעט העבירה של החזקת תחמושת - קליעים שבה הוא גם הודה. 24. בסיכומו של התסקיר מציין שירות המבחן, כי התרשם מאדם שתפקודו בתחומי חייו נורמטיבי פרט לעניינים הקשורים לסכסוך בין המשפחות. מנגד מתייחס שירות המבחן לעבירות בהן הורשע הנאשם בתיק זה ולעבירה שביצע בעבר, שלשיטתו היא בעלת אופי דומה, ומגיע למסקנה כי קיים סיכון להישנות התנהגות דומה. בשל כך מגיע שירות המבחן למסקנה כי יש חשיבות לענישה מרתיעה שיש בה מרכיב הרתעתי משמעותי. ודוק: לא מדובר בהמלצה ברורה של השתת מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח ולאור הפירוט דלעיל אין אני סבורה כי מדובר בתסקיר שלילי. נהפוך הוא: מדובר בתסקיר חיובי כאשר שירות המבחן מתייחס באופן נקודתי לעניין אי הודאתו של הנאשם במיוחס לו, עמדה שהוא דבק בה, ורק לגביה ולגביה בלבד, רואה שירות המבחן אי נטילת אחריות וקושי לכאורה לבחון את התנהגותו. פרט לכך סבור שירות המבחן כי הנאשם מתפקד באופן נורמטיבי והדברים עולים מהמסמכים והתעודות שהנאשם הגיש לשירות המבחן ולבית המשפט. 25. אשר לעבירות שבהן הורשע הנאשם. עבירה בנשק היא עבירה חמורה ביותר שטמון בה סיכון רב שאם יעשה שימוש בנשק עלולים להיפגע אנשים תמימים וחפים. לא בכדי מושתים עונשי מאסר כבדים על מי שמבצע עבירות בנשק גם אם מדובר באנשים שאין להם בעברם כל רישום פלילי. עבירות בנשק טומנות בחובן סכנה רבה ויש לבער תופעה זו שהולכת ומתפשטת בדרך של השתת עונשים הולמים, שיהא בה כדי להעניש את העבריין ולייצר הרתעה בציבור. 26. אל מול חומרת העבירות עומדות נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שעלו מתסקיר שירות המבחן. כאמור, מדובר בנאשם שמנהל אורח חיים נורמטיבי, נשוי, אב לילדים, סב לנכדים, עובד לפרנסתו, מנהל חברה גדולה המעסיקה עשרות עובדים. לנאשם הרשעה אחת בלבד בעבירה משנת 1996 ומאז לא נרשמו לחובתו הרשעות. 27. כפי שכבר ציינתי לעיל, עניינו של הנאשם בתיק זה נדון בפני שלוש ערכאות כאשר הנאשם כפר וכופר עד היום במיוחס לו. הנאשם עמד על חפותו וביקש להוכיח לבית המשפט כי לא ביצע את המיוחס לו ואף זוכה בערכאה ראשונה למעט העבירה של החזקת תחמושת. הנאשם אמנם הורשע בבית המשפט המחוזי, אך יש להביא בחשבון גם את מכלול ההליכים שהתנהלו כחלק משיקולי הענישה. 28. זאת ועוד, מדובר בעבירות משנת 2004 וגם השיקול של חלוף הזמן הינו חלק משיקולי הענישה שעל בית המשפט לקחת בחשבון. 29. זאת ועוד כפי שכבר ציינתי לעיל, אינני סבורה כי תסקיר שירות המבחן שלילי. מדובר בתסקיר חיובי, למעט הניתוח שעושה שירות המבחן לעניין יחסו של הנאשם למעורבותו בסכסוך המשפחתי כמפורט לעיל. 30. זאת ועוד, לזכותו של הנאשם אני לוקחת בחשבון את מעורבותו בקהילה ואת תרומתו לחברה כפי שהדברים משתקפים ממכתבי הערכה אותם המציא הנאשם. 31. לאור האמור לעיל לאחר ששקלתי את עניינו של הנאשם לחומרה ולקולא מצאתי כי אין מקום להשית על הנאשם עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח, אלא להשית עליו עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות. 32. אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: א. 5 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, אם וכאשר הממונה על עבודות שירות יאשר זאת. ב. 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך 3 שנים מהיום עבירות בניגוד לסעיף 144 (א) רישא וסיפא לחוק ולא יעבור עבירה בניגוד לסעיף 499 (א) לחוק. ג. קנס כספי בסך 4,000 ₪ או 20 ימי מאסר תחתיו. הקנס ישולם ב - 4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1.8.11. משפט פלילינשקעבירות נשקעבודות שירות