עונש על עבירת פוליגמיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירת ריבוי נישואין: הנאשם, יליד 1967, הורשע ביום 10.2.11 לפי הודייתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום המייחס לו עבירה של ריבוי נישואין, לפי סעיף 176 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. על פי העובדות המפורטות בכתב האישום, ביום 23.3.06 נשא הנאשם לאישה את ה' בהיותו נשוי מאז שנת 1994 לאישה אחרת בשם מ'. נישואיו לה' אושרו בבית השרעי בטייבה ביום 10.12.07, מיום עריכתם, 24.3.06. משהורשע הנאשם - נתבקש תסקיר. מתסקיר שירות המבחן עלה כי מדובר בישראלי כבן 44, יליד קלקיליה, המתגורר מזה כ-16 שנה בג'לג'וליה עם אשתו הראשונה, מורה כבת 50, לה אין ילדים. לאחרונה נשא אישה שניה, הנד סעודי נאשף, עוזרת גננת כבת 35, תושבת טייבה, להם תאומים כבני שנה והיא נמצאת בשלבי הריון מתקדמים. לה גם ילדה בת 10 מנישואין קודמים. הנאשם, אדם נורמטיבי, מתגורר לסירוגין עם נשותיו בטייבה ובג'לג'וליה לפי סדר שבועי, המתואם עם נשותיו. הנאשם הודה בעבירה ולקח אחריות. הסביר כי נשא אישה שנייה בשל בעיית פוריות של אשתו הראשונה, ונוכח רצונו להביא ילדים לעולם. אשתו הראשונה הסכימה לנישואיו השניים ותמכה בהם, ולה קשר משמעותי עם ילדיו, כאשר נישואיו השניים חיזקו את הקשר הזוגי ביניהם והוא ממשיך להתייחס אליה בכבוד ובהערכה. נשותיו אישרו יחסים טובים ותומכים מצדו. על מנת שלא לפגוע בתפקודו התעסוקתי ובמחויבותו המשפחתית החיובית, באה המלצת שירות המבחן להימנע מהרשעה ולהטיל צו של"צ בהיקף של 180 שעות. ביום 16.6.11 טענו הצדדים לעונש. ב"כ המאשימה תוך הסתמכות על פסיקה בעבירת ריבוי נישואין, בה נקבע רף עונשי של מאסר בפועל לריצוי מאחורי סורג ובריח ובנסיבות מקלות - לריצוי בדרך של עבודות שירות, עתר להשאיר ההרשעה על כנה, ובהתחשב בטיב העבירה ובנסיבות להטיל על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות ומאסר מותנה. ב"כ הנאשם, עו"ד מכלוף, ציין כי מדובר באקדמאי, נורמטיבי. לפי הלכת כתב הרשעה תפגע בעבודתו, הואיל ולאחר קורס שעבר, חפץ להירשם כקבלן באיגוד הקבלנים, ואם יוכתם עברו לא תתקבל מועמדותו ותיפגע פרנסתו. עוד טען שבנסיבות המשפחתיות הנישואין השניים רק חיזקו את התא המשפחתי, וכן הוסיף כי בהבדל מיהודי, שיכול לקבל היתר לשאת אישה שנייה לפי פסק דין סופי של בית דין רבני, למוסלמי אין פתרון דומה ולפיכך מדובר בחוק מפלה. לפי אלו עתר לאמץ את המלצת תסקיר שירות המבחן, לבטל את הרשעת הנאשם ולהטיל עליו צו של"צ בהיקף של 180 שעות. על פי ההלכה הנהוגה, משהודה נאשם בעבירה המיוחסת לו יש להרשיעו כדי לשמור על שוויון בפני החוק. בר"ע 432/85 גדעון רומנו נ' מדינת ישראל (1985) נפסק כי: "בעקבות ההודאה בעובדות או בעקבות המסקנה השיפוטית שעבירה פלונית הוכחה כדבעי לאור הראיות שהובאו בפני בית המשפט, גם באה בדרך כלל ההכרעה לפיה יש להרשיע את הנאשם. רק בנסיבות יוצאות דופן, בהן אין יחס סביר בין הנזק הצפוי מן ההרשעה בדין לבין חומרה של העבירה, נוקט בית המשפט לפעמים בחלופה של הטלת מבחן ללא הרשעה. ההמנעות מן ההרשעה הופכת, כמובן, באופן תיאורטי לקשה יותר ככל שהעבירה חמורה יותר..."   בע"פ 2513/96 מדינת ישראל נ' ויקטור שמש, נ (3) 682 (1996) נקבע כי: "שורת הדין מחייבת כי מי שהובא לדין ונמצא אשם, יורשע בעבירות שיוחסו לו. זהו הכלל. הסמכות הנתונה לבית המשפט להסתפק בהעמדת נאשם במבחן בלי להרשיעו בדין, יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. שימוש בסמכות הזאת כאשר אין צידוק ממשי להימנע מהרשעה מפר את הכלל. בכך נפגעת גם שורת השוויון בפני החוק." בע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, נב (3) 337 (1997) נפסק כך: "ענישתו של נאשם היא אינדיווידואלית, ובית-המשפט בוחן עניינו של כל נאשם ונאשם ואינו קובע את עונשו אך על-פי מהות העבירה. ואולם, מהותה של העבירה, הצורך בהרתעת הרבים, ובעבירות שקורבנן אינו הפרט אלא הציבור כולו אף הוקעת מעשי העבירה - בצירוף מדיניות ענישה אחידה ככל האפשר על יסוד שיקולים אלה - כל אלה משמשים כגורמים העלולים לגבור אף על שיקומו של הנאשם. הימנעות מהרשעה אפשרית אפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל." לא זה המקרה לביטול הרשעה, לא מחמת סוג העבירה ולא בשל נסיבותיו האישיות של הנאשם ובוודאי שלא מכוח הטענה של חוק מפלה. לפיכך ההרשעה תישאר על כנה. המחוקק קבע לצד עבירת ריבוי הנישואין עונש מרבי של חמש שנים. הפסיקה עמדה על חומרת העבירה של ריבוי נישואין והציבה בה רף ענישתי של מאסר בפועל, אשר בנסיבות מיוחדות ניתן לריצוי בדרך של עבודות שירות. כך למשל, בע"פ 4085/91 שיבלי נ' מדינת ישראל (1991) פסק בית המשפט העליון כי: "העונש במקרה כזה מטרתו בעיקר הרתעת אחרים בחברתנו, שעדיין מבקשים להתעלם מהדין הקיים ולשאת יותר מאישה אחת. זהו מנהג הרווח בחלק מהציבור ויש לעקרו מהשורש. לא ניתן להשיג מטרה זו בעונש שאינו מאסר בפועל. ריצוי העונש בעבודות שירות אינו הולם עבירות אלה, והוא מחטיא את מטרת הענישה". שם נדחה ערעור על חומרת עונש של 6 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. ברע"פ 9159/07 אלטורי נ' מדינת ישראל (2008) קבע כב' השופט ס' ג'ובראן כי: "בית משפט זה כבר קבע, כי בעבירות ריבוי הנישואין, יש ליתן משקל רב לאינטרס הציבורי ולהרתעת עבריינים בכוח (ראו למשל, ע"פ 185/82 אחמד בן עטייה גודה נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(1) 85)". שם נדחה ערעור על חומרת עונש של 5 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. בע"פ 392/80 מדינת ישראל נ' הלוי פ"ד לה(2) 698 (1981) נקבע כי: "מוסד הנישואין המונוגמיים הוא מיסודות המשטר החברתי שלנו, ובתור שכזה הוא מוגן גם בסנקציות של החוק הפלילי, כולל מאסר עד חמש שנים. ואשר לערך המרתיע של עונשי מאסר, כפי שהוטלו ואושרו בעבר, הרי לא רק בנאשם העומד לדין מדובר, אלא בעיקר בצורך להרתיע אחרים, שלא יעשו כמוהו, פן תיווצר אנדרלמוסיה בכל הנוגע למוסד הנישואין במדינה." שם נתקבל ערעור המדינה על קולת העונש, והוטלו 4 חודשי מאסר בפועל. ברע"פ 664/11 מועד נ' מדינת ישראל (2011) נדחתה בקשת רשות ערעור על חומרת עונש של 8 חודשי מאסר בפועל. ברע"פ 7491/00 ברזילי נ' מדינת ישראל (2000) נדחתה בקשת רשות ערעור על חומרת עונש של 6 חודשי עבודות שירות. בע"פ (נצ') 1153/06 נובאני זוהיר נ' מדינת ישראל נדחה ערעור על חומרת עונש של 6 חודשי מאסר בפועל. בת"פ (עכו) 10444-12-09 מדינת ישראל נ' נסאר (2010) נגזרו 5 חודשי מאסר בעבודות שירות. שם דובר בהסדר טיעון בגדרו התחייבה המאשימה לעתור לעונש שלא יעלה על 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות. בת"פ (עכו) 2972/05 מדינת ישראל נ' אסלאן (2006) נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות לאחר שנשקלו נסיבות אישיות שפורטו בתסקיר. בת"פ (י-ם) 1032/00 מדינת ישראל נ' ג'האד חמד (2004) נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות לאחר שנשקל חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה. שקלתי לחומרה את טיב העבירה ואת האינטרס הציבורי להרתיע, ולקולא את הרקע שעמד מאחורי ביצועה - רצונו בצאצא, לאחר שנים של אי יכולת להביא ילד לעולם, את הסכמתה ותמיכתה של אשתו הראשונה במעשה, את עברו הנקי של הנאשם ואת התסקיר החיובי בעניינו, לרבות יצירת מסגרת משפחתית תומכת חמה, ובמידה רבה - גם עבור האישה הראשונה. בשקלול הנסיבות, מטילה אני על הנאשם עונש של 4 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, שיבוצעו בהסכמתו שניתנת במעמד זה, לפי קביעת הממונה. את ארבעת החודשים ירצה בבית-החולים "שניידר" רחוב קפלן 14 פתח-תקוה, חמישה ימים בשבוע, 8.5 עבודה יומיות, החל מיום 15.9.11, בפיקוחו של אני פרץ, טלפון: 0506278541. במועד זה עליו להתייצב בשעה 08.00 במשרד הממונה על עבודות השירות, במפקדת מחוז מרכז ומובהר לנאשם, כי מסמכותו של הממונה להורות על ריצוי מאסר מאחורי סורג ובריח, אם לא יעמוד בציפיות או בהוראותיו. בנוסף מוטלים 6 חודשי מאסר, אותם לא יישא אלא אם בתוך שלוש שנים יחזור ויעבור את העבירה בה הורשע. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. ריבוי נישואין (פוליגמיה)