עונש על פעילות ניאו נאצית בישראל

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על פעילות ניאו נאצית בישראל: א. פתח דבר 1. הנאשם הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירות נשוא כתב האישום: קשירת קשר לביצוע פשע (שמונה אישומים), תקיפה בנסיבות מחמירות ממניע גזעני ועוינות כלפי הציבור (אישומים 1-7), פרסום הסתה לגזענות (אישומים 2-7), החזקת פרסום גזעני (אישומים 1-7) ותקיפה בנסיבות מחמירות (אישום שמיני) - עבירות לפי סעיפים 499(א)(1), 379 ביחד עם סעיף 382(א) בנסיבות סעיף 144ו', 144ב' ביחד עם סעיף 29(ב), 144ד', וסעיף 379 ביחד עם סעיף 382(ר) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"). 2. הנאשם הודה, כי בין השנים 2005-2007, חבר לצעירים נוספים וביניהם אריק בואניטוב (להלן: "אריק"), אלכס פליך (להלן: "אלכס"), א.ג., איליה בודרנקו (להלן: "איליה"), ולדימיר ניזבצוב (להלן: "ולדימיר"), ד.נ., א.ק, וקיריל בלנקוב (להלן: "קיריל"), (להלן: "חברי התא הניאו-נאצי"), לביצוע פעילות ניאו-נאצית, לרבות הסתה לגזענות, אלימות, הפצת עקרונות תורת הגזע וקידומה הלכה למעשה. במסגרת פעילות התא הניאו-נאצי, קיימו הנאשם וחברי התא האחרים מפגשים שונים בהם שתו לשוכרה, הצטלמו במועל יד ושוחחו אודות האידיאולוגיה הניאו-נאצית. 3. במהלך השנים 2005-2007, בהזדמנויות ובמועדים שונים, תקפו הנאשם ואחרים במסגרת התא הניאו-נאצי עוברי אורח ממוצא לאומי אתני אסיאתי, יהודים, אנשים כהי עור, עובדים זרים ואחרים בהם נתקלו רק בשל צבעם או השתייכותם לגזע או למוצא לאומי אתני שונה. 4. הנאשם וחברי התא נהגו לצלם באמצעות וידאו את מעשי התקיפה, וזאת לשם פרסום הסרטונים באתר ניאו-נאצי ברשת האינטרנט בעל תכנים ואופי גזעניים וניאו-נאציים (אתר פורמט 18 ) וכן פרסומם באתר יוטיוב () - אתר המאפשר לגולשים להעלות אליו ולאחסן בו קבצי וידאו ברשת האינטרנט, מתוך מטרה להסית לגזענות. 5. הסרטונים נערכו באמצעות תוכנת עריכה ממוחשבת באופן שכלל את הוספת שם התא: "Patrol 36", ואת סמל התא: ציור של גולגולת, דמויות הנאשם והאחרים - טושטשו והוספו שירי רקע בגרמנית וכרזה ניאו-נאצית. 6. הנאשם הודה כי יצא עם חבריו לתא הניאו-נאצי לרחובות תל אביב, במטרה לבצע פעילות גזענית אלימה כנגד עובדים זרים ממוצא אסיאתי. איליה ניגש לעובד זר ממוצא אסיאתי, בעת שהלה שוחח בטלפון ציבורי, וחבט בראשו באגרופו, בעוד שהנאשם והאחרים צופים ומצלמים את המעשה. בהמשך ניגש איליה לשני עובדים זרים ממוצא אסיאתי ודחף אותם, ואריק ניגש לעברם וניפץ בקבוק זכוכית על ראשו של אחד מהם. בעת ביצוע המעשים דלעיל צפו הנאשם והאחרים במעשה. 7. בהמשך ניגש הנאשם לעובד זר ממוצא אסיאתי שישב על ספסל רחוב, הכה בראשו באגרופיו מספר פעמים, ובסמוך לאחר מכן ניגש לעובד זר אחר ממוצא אסיאתי בעת שהלה שוחח בטלפון ציבורי והכה גם אותו בראשו באמצעות אגרופיו. 8. בהמשך בעט קיריל בראשו של עובד זר ממוצא אסיאתי שישב על ספסל ציבורי, וביחד עם אחר ניגש לשני עובדים זרים ממוצא אסיאתי ובעט בראשו של אחד מהם, בעוד הנאשם והאחרים צופים ומצלמים את המעשים. 9. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם את הסרטון באמצעות תוכנת עריכה ממוחשבת. עריכת הסרטון כללה הוספת סמל ושם התא הניאו-נאצי, טשטוש דמויות הנאשם והאחרים, הוספת שירי רקע בגרמנית וכרזה ניאו-נאצית, והוספת המילה "Gooks" (ג'וקים - כינוי מבזה לאנשים למוצא אסיאתי). בהמשך הועלה הסרטון לרשת האינטרנט (האישום הראשון). 10. הנאשם הודה כי במועד בלתי ידוע הגיע ביחד עם חלק מחברי התא הניאו-נאצי לרחוב אלנבי בתל אביב. אריק הכה עובר אורח כהה עור בראשו ובעט באחוריו בעוד הנאשם והאחרים צופים במעשה ומצלמים. בהמשך צעקו בני החבורה לעבר עובר אורח ממוצא אסיאתי שרכב על אופניו "זבל יפני". הסרטון הוחזק בביתו של איליה לשם עריכתו (האישום השני). 11. במועד בלתי ידוע, הגיע הנאשם וחלק מחברי התא הניאו-נאצי לגן אשכול בתל אביב. הנאשם ניגש למקסים - דייר רחוב, ושאל אותו אם הוא ממוצא רוסי ומכור לסמים. לאחר שהלה השיב בחיוב דרש ממנו הנאשם לכרוע ברך ולהתנצל בפני העם הרוסי על היותו נרקומן ויהודי, וזאת בעת שאחרים עומדים מסביב וצופים במעשה. דייר רחוב אחר (אנדריי) נזעק לסייע למקסים, וכשביקש למנוע את מעשי הנאשם והאחר, הכה ד.נ. אותו במכת אגרוף בפניו ובעט בבטנו בעוד איליה וקיריל מצטרפים אליו. בהמשך פנה הנאשם פעם נוספת למקסים והורה לו לכרוע ברך ולהתנצל כאמור. מקסים כרע ברך כנדרש ממנו, ואז בעט ד.נ. בפניו. במועד מאוחר יותר, ערך הנאשם את הסרטון, והוא הועלה לרשת האינטרנט (האישום השלישי).. 12. במועד בלתי ידוע הגיעו הנאשם וחלק מבני החבורה למתחם התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב. בסמוך לכניסה לשירותים הציבוריים, הכה אריק צעיר שעמד בפתח הכניסה לשירותים. הנאשם נכנס לשירותים הציבוריים, וחשד באדם שנמצא שם כי הוא הומוסקסואל. הנאשם וולדימיר ניגשו אליו ללא התרעה ודחפו אותו, תוך שהם חובטים בו בחוזקה באגרופיהם. האלמוני נפל על רצפת חדר השירותים, והנאשם וולדימיר בעטו בגופו, בעוד קיריל מצלם את מעשה התקיפה באמצעות מצלמת וידאו, והאחרים צופים במעשה. בהמשך המשיכו הנאשם והאחרים בדרכם, ואריק תקף מאן דהוא שביקש עזרה בהזרקת סם. בהמשך תקף אריק אדם כהה עור בכך שבעט באחוריו ודחף אותו, וכן תקף עובר אורח בעל צבע עור שחום, בעט בו, הפילו לרצפה והמשיך לבעוט בו. בכל אותה עת הנאשם והאחרים צפו בו וצילמו את המעשה. בהמשך למתואר לעיל, ריסס הנאשם צלבי קרס וסממנים ניאו-נאצים על קירות ברחבי העיר, בעוד אלכס מצדיע במועל יד וקיריל מצלם את המעשה. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם את הסרטון והעלה אותו לרשת האינטרנט (האישום הרביעי). 13. במועד בלתי ידוע, נתקלו הנאשם וחלק מחברי התא הניאו-נאצי בדייר רחוב שישן על המדרכה ו-ד.נ. ואיליה תקפו אותו בבעיטות ואגרופים, בעוד שהאחרים צופים במעשה והנאשם מצלם אותו. בהמשך תקף הנאשם במכת אגרוף עובר אורח בעוד האחרים צופים במעשה ומצלמים אותו. בהמשך נכנסו הנאשם והאחרים לאתר בניה על מנת לאתר עובדים זרים ממוצא אסיאתי. הנאשם הטיח דלי בעובד זר אסיאתי, בעוד איליה ו-ד.נ. תקפו שני עובדים זרים אחרים ששהו במקום, באותה עת הנאשם והאחרים צפו במעשה וצילמו אותו. בהמשך צולם הנאשם על ידי חבריו מצדיע במועל יד. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם או מי מטעמו את הסרטון והעלה אותו לרשת האינטרנט (האישום החמישי). 14. במועד בלתי ידוע, שוטטו הנאשם וחלק מחברי התא הניאו-נאצי ברחובות העיר תל אביב ונתקלו בעובד זר. אריק תקף אותו ובעט בגופו מספר פעמים, בעוד הנאשם והאחרים צופים ומצלמים את המעשה. בהמשך למתואר לעיל פגשו הנאשם והאחרים עובר אורח שזהותו אינה ידועה שהוביל עגלה. ולדימיר ואלכס החלו להכות אותו באגרופיו וברגליו בעוד הנאשם והאחרים צופים ומצלמים את המעשה. בהמשך נתקלו הנאשם והאחרים באדם נוסף, ואלכס ואריק התנפלו עליו, הטיחו אותו לעבר המדרכה והחלו לבעוט בגופו באכזריות בעודו שרוע על המדרכה. בשלב זה פנה אלכס למצלמה והצדיע במועל יד בעוד האחרים ממשיכים לחבוט באיש, לצפות ולצלם את המעשה. בהמשך ניגש הנאשם לאדם אחר, ובעט בעוצמה בראשו עד שהוא הוטח לעבר הקרקע, אז החלו הנאשם והאחרים לבעוט באכזריות בפניו ולדרוך על פניו. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם או מי מטעמו את הסרטון, ובפעם הזאת הוסיפו בעריכה גם סמל של צלב קרס לבן, והעלו את הסרטון לרשת האינטרנט (האישום השישי). 15. במועד שאינו ידוע במדויק, הבחינו הנאשם וחלק מבני החבורה בהולך רגל שצעד לתומו כשגבו אליהם. הנאשם אמר לאחרים כי הולך הרגל הוא נרקומן שיש ללמדו לקח, והוא והאחרים רדפו אחר הולך הרגל, הכו אותו בחוזקה והפילו אותו לקרקע, הם המשיכו לדרוך עליו ולבעוט בו בראשו ובשאר חלקי גופו בפראות ובאכזריות. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם או מי מטעמו את הסרטון. בפעם הזאת הוסף בעריכה גם הכיתוב hach (כינוי מבזה לקווקאזים). בהמשך הועלה הסרטון לרשת האינטרנט (האישום השביעי). 16. במועד בלתי ידוע הנאשם וולדימיר בהיותם בתל אביב הבחינו בשני אנשים שהנאשם חשד כי הם משתמשים בסמים. הנאשם רץ לעברם תוך שהוא בועט בעוצמה בגופו של אחד מהם ומפיל אותו על הקרקע. בהמשך בעט הנאשם בחוזקה בראשו ובגופו של האחר פעם אחר פעם באכזריות ובפראות. בנוסף, הנאשם נטל תיק כבד שהיה מונח בצד המעבר והטיח אותו בפרצופו של האדם וזאת בעוד ולדימיר צופה ומצלם את המעשה. במועד מאוחר יותר ערך הנאשם או מי מטעמו את הסרטון והסרטון הועלה לרשת האינטרנט (האישום השמיני). ב. הסדר הטיעון 17. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו הם עתרו במשותף לבית המשפט להטיל על הנאשם עונש של 69 חודשי מאסר בפועל וכן מאסר על תנאי. ג. טיעוני ב"כ המאשימה 18. ב"כ המאשימה עתר לבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון, בציינו, כי במרכזה של מדינת ישראל, פעלה במשך חודשים ארוכים חבורה ניאו-נאצית אשר תקפה באופן אלים ואכזרי עובדים זרים, נרקומנים, דיירי רחוב ובני מיעוטים, וזאת על רקע תורת הגזע הנאצית. הנאשם וחבריו תיעדו את מעשי האלימות האכזריים שלהם נגד קורבנותיהם הנמנים על אוכלוסיות חלשות וקשות יום בישראל, וזאת בסרטונים קשים לצפייה. בנוסף, הם ערכו את הסרטונים תוך הוספת סממנים ניאו-נאצים, והעלו את הסרטונים לרשת האינטרנט במטרה של הסתה לגזענות. 19. ב"כ המאשימה הדגיש כי חרף העובדה שאין מדובר בתופעה רחבת היקף עדיין נדרש בית המשפט להעביר מסר ברור ביחס לחומרת המעשים הנדונים ולסלידה שהחברה הישראלית מביעה כלפי מעשים שכאלו. עוד ציין ב"כ המאשימה את היותו של הנאשם דמות מרכזית ודומיננטית בפעילות החבורה, וכי בעת ביצוע המעשים שירת הנאשם בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל. 20. ב"כ המאשימה הוסיף וציין, כי במסגרת הסדר הטיעון התחשבו באי כח הצדדים במסגרת העונשית שנקבעה ביחס לשאר בני החבורה בהליך פלילי קודם שהתקיים בפני כב' השופט גורפינקל, ובמיוחד בעונשו של אריק באוניטוב, אשר מעמדו וחלקו היה מרכזי ודומיננטי בחבורה כשל הנאשם. עוד ציין ב"כ המאשימה כי העונש לו עותרים הצדדים גבוה מהעונש אותו הציע כב' השופט גורפינקל בהליך הגישור בתיק דנן. 21. ב"כ המאשימה ציין כי בעוד הנאשם הורשע בשמונה אישומים, אריק בואניטוב הורשע באחד עשר אישומים ונגזרו עליו 7 שנות מאסר שכללו הפעלת 6 חודשי מאסר על תנאי שהוטלו עליו בשל שתי עבירות קודמות דומות בגינן אף ריצה בעברו תשעה חודשי מאסר בפועל. מאידך גיסא טען ב"כ המאשימה כי חלק מהנסיבות שהובילו להסדר טיעון בפני כב' השופט גורפינקל היו קשיים ראייתיים, שאינם מצויים בתיק דנן, אולם ציין כי גם בתיק דנן ישנם קשיים ראייתיים בחלק מהאישומים בהם זהות נפגעי העבירה אינה ידועה. 22. לקולת העונש ציין ב"כ המאשימה את נסיבותיו המשפחתיות הקשות של הנאשם, עברו הנקי, הודייתו בחקירה הראשונה במשטרה במהלכה הביע חרטה ואמר שהוא מוכן לשאת בתוצאות מעשיו, צפייתו בסרטונים עת זיהה את עצמו ואת חבריו, וכן את הודייתו בבית המשפט שייתרה זימונם של עדים רבים וכן חסכה מבית המשפט את הצורך לראות את הסרטונים הקשים לצפייה. ד. טיעוני ב"כ הנאשם 23. ב"כ הנאשם עתר לבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון וטען כי עתירת הצדדים הינה לענישה מחמירה ההולמת את כלל נסיבות התיק ואת המסגרת העונשית שנקבעה ביחס לשאר חברי הקבוצה בהליך הפלילי בפני כב' השופט גורפינקל. 24. ב"כ הנאשם הודה כי מדובר במעשים חמורים, אולם טען כי הרקע למעשים איננה אמונה בתורת הגזע, ואין מדובר בקבוצה ניאו-נאצית, אלא תסכול עמוק של כל אחד מבני החבורה שלא מצא את מקומו בחברה הישראלית וסבל מיחס לא שוויוני בחברה. ב"כ הנאשם ציין כי מרשו הינו יהודי, ומשפחתו עסקה בנושאי תחום ספרות יהודית בקרב יהודי רוסיה הן במוסקבה והן בישראל. 25. ב"כ הנאשם טען כי כיום הנאשם מלא חרטה צער ובושה, ועל כן על מנת למנוע את חשיפת מעשיו במהלך ניהול ההוכחות, הוא ביקש לסיים את הפרשה ללא שמיעת ראיות, במטרה, וזאת על אף קשיים ראייתיים הקיימים בתיק בשל טשטוש הסרטונים במהלך עריכתם. 26. לעניין הנסיבות האישיות ציין ב"כ הנאשם כי משפחת הנאשם איננה מתפקדת, אביו ואחותו של הנאשם חולים במחלות שמחמת צנעת הפרט לא יצויינו, ואמו מתקיימת בדוחק ושוהה כאורחת אצל מכרים. עוד טען ב"כ הנאשם כי המקום היחיד בו מצא הנאשם את מקומו הייתה החבורה, שנקבצה עוד לפני שהנאשם הצטרף אליה, והא ראייה שעובר לאירועים המפורטים בכתב האישום ריצה אריק בואניטוב מאסר בגין בזיזת בית כנסת ואלימות כלפי אנשים דתיים. ו. דברי הנאשם 27. הנאשם הביע צער על מעשיו וטען כי כאשר ישתחרר ממאסרו הוא יהיה "ישראלי נאמן למדינה, או בישראל או בחוץ לארץ". ז. דיון 28. עסקינן בכתב אישום ייחודי ומופלג בחומרתו. הנאשם הודה והורשע בחברות בקבוצה ניאו-נאצית שפעלה במדינת ישראל במשך חודשים ארוכים וזאת בעת שהיה חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל. כתב האישום בו הודה הנאשם כולל שמונה אישומים המגוללים מסכת קשה ביותר של מעשי אלימות אכזריים כנגד עוברי אורח בשל צבע עורם, השתייכותם הגזעית או נטייתם המינית, וכל זאת על רקע עיסוק אובססיבי של הנאשם ובני חבורתו בתורת הגזע. נוסף על כך הפעילו בני החבורה אלימות אכזרית גם כלפי דיירי רחוב ונרקומנים שנקרו בדרכם. 29. בני החבורה לא הסתפקו בהפעלת אלימות אכזרית כנגד אותן אוכלוסיות חלשות וקשות יום שהיכולת שלהם להתגונן ו/או להתלונן בפני רשויות החוק - קלושה, אלא שאפו להסית לגזענות. תיעוד מעשי האלימות האכזריים בסרטוני הוידאו, כמו גם עריכת הסרטונים תוך הוספת סממנים ניאו-נאצים, והעלאת הסרטונים לאתר אינטרנט ניאו-נאצי בשם פורמט 18 ולאתר האינטרנט יוטיוב אמורה היתה להביא להפצת עקרונות תורת הגזע. יוער, כי הסבריו של ב"כ הנאשם למעשים הנפשעים בכך שלא היה מדובר בקבוצה ניאו-נאצית, וכי בבסיס הרקע למעשים לא היתה אמונה בתורת הגזע אלא תסכול עמוק של בני החבורה שלא מצאו את מקומם בחברה הישראלית - הסברים/טיעונים אלו אינם מתיישבים עם הודיית הנאשם בעובדות כתב האישום. 30. מדינת ישראל הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית לאחר אלפיים שנות גלות בהם היה העם היהודי נתון לרדיפות ופוגרומים. במגילת העצמאות צויין כי "השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מליוני יהודים באירופה הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל..." במגילת העצמאות אף צויין, כי: "שארית הפלטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ..." גילויי אלימות על רקע תורת הגזע בתחומי מדינת ישראל המתחדשת - מעוררים פלצות ופוערים מחדש את פצעיהם של ניצולי השואה אשר נחשפים לאירועים אלו ברדיו ובטלויזיה. 31. ברוח מגילת העצמאות נחקק סעיף 144 ו לחוק העונשין המטיל עונש כבד אפילו כנגד עבירה יחידה שנעברה מתוך מניע של גזענות: "העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרה בסימן א'1 או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטיה מינית או היותם עובדים זרים, דינו - כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר". בדברי ההסבר להצעת החוק נכתבו הדברים הבאים (הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 82) (עבירה בשל השתייכות לקבוצה), התשס"ד-2004, ה"ח הכנסת 52): "פגיעה באדם בשל השתייכות לציבור מסוים פוגעת באדם מעבר לפגיעה הגלומה במעשה עצמו. היא פוגעת בזהותו של אדם ובכבודו כאדם, וכן בקבוצת האוכלוסיה שאליה הוא משתייך  ובתחושת הבטחון של כלל חבריה בחברה". 32. לאור העונש הקבוע בסעיף 144ו כנגד עבירה יחידה שנעברה מתוך מניע של גזענות, ראוי הנאשם לענישה מחמירה יותר מהענישה לה עותרים הצדדים, שכן הנאשם הודה בביצוע שבע עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ממניע גזעני ועוינות כלפי הציבור, כאשר כל תקיפה בוצעה בחבורה ובאכזריות רבה והופנתה כלפי מספר נפגעי עבירה. בנוסף לכך הנאשם הודה בביצוע עבירות חמורות נוספות שנעברו ממניעים גזעניים: פרסום הסתה לגזענות והחזקת פרסום גזעני. ברם, לאור עיקרון אחידות הענישה והמסגרת העונשית שנקבעה ביחס לשאר בני החבורה על ידי כב' השופט גורפינקל בת"פ (תל-אביב) מדינת ישראל נ' בואניטוב אריק ואח' ( 40270/07), ונוכח הקשיים הראייתיים לגבי חלק מהאישומים בהם זהות נפגעי העבירה אינה ידועה, כמו גם חרטתו של הנאשם בבית המשפט, כלשונו: "אני מאוד מתנצל על ההשתתפות שלי בפרשה זו, היו דברים קשים... כשאצא מהכלא אהיה אזרח ישראלי נאמן למדינה" - החלטתי לכבד את הסדר הטיעון. 33. לאור כל האמור לעיל, ולאחר ששקלתי את טיעוני ב"כ הצדדים, החלטתי להטיל את העונשים כדלקמן: 69 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו בתאריך 06.12.2010. 12 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר כל עבירה מהעבירות בהן הורשע. הודע לנאשם על זכותו לערער תוך 45 יום לבית המשפט העליון. ניצולי שואה