קיצור תקופת פסילה מנהלית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיצור תקופת פסילה מנהלית: זו החלטה בבקשת המבקש להורות על ביטול פסילתו המנהלית כפי שהוחלט עליה ע"י הקצין הפוסל ביום 13.12.11. כנגד המבקש הוגש כתב אישום בגין ביצוע עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, בניגוד לתק' 47 ד ו - 47 (ה) (5) ל-ת"ת. עבירה נוספת המיוחסת למבקש הינה עבירה בניגוד לתק' 168 (א) (ג). טענות המבקש בהתאם לאמור בבקשה המבקש הינו נהג סמיטריילר משנת 1968. לטענת המבקש החל בביצוע העקיפה בקו הפרדה שאיננו רצוף, עקף משאית אשר נסעה במהירות של 60 קמ"ש. עת החל בביצוע העקיפה, שדה הראיה היה תקין ולא הופיע כל רכב מולו. בסיום העקיפה חזר לנתיב הימני שקטע הכביש הינו קו הפרדה שאינו רצוף. רק לאחר מספר מטרים מסיום העקיפה ולאחר השלמתה הופיע קו הפרדה רצוף. המבקש סיים את העקיפה כאשר הרכב ממולו כלל עוד לא הגיע לנקודה בה היה המבקש. המבקש טען עוד כי השוטר אשר אכף את העבירה היה בנתיב הנגדי לכיוון נסיעתו ולאחר שחלף על פניו השוטר, ביצע השוטר סיבוב פרסה והחל בנסיעה אחר המבקש. עוד ציין המבקש כי השוטר היה עסוק בכתיבת דו"ח לנהג אחר, כך שנוצר פער זמנים בין תחילת אכיפת העבירה ובין עצירת המבקש. עוד טוען המבקש כי השוטר הגביר מהירותו ל - 150 קמ"ש וכאשר הגיע למבקש עקף את המשאית שנסעה אחרי המבקש, המבקש כבר סיים את העקיפה ואז הופיע שוטר בנתיב השמאלי תוך חציית קו הפרדה לבן רצוף והורה למבקש לעצור בצד. המבקש הינו נהג מקצועי מזה 43 שנה, נהג אחראי וותיק. באשר לאישום הנוסף, המבקש טען כי מבדיקת הטכוגרף ניתן לראות כי מופיעות שעות עצירה במהלך 24 שעות, והמבקש לא נהג 4 שעות רצופות במהלך 24 שעות. המבקש ציין עוד כי ישנו פער בין הסקיצה שצויירה ע"י עורך הדו"ח ובין פרטי הדו"ח ומשמעותו. עוד ציין המבקש כי עברו התעבורתי אינו מכביד, ולמעט תאונת דרכים שעבר המבקש לפני כשנתיים, לא נפסל מעולם לפי דו"ח או בהתאם לניקוד משרד הרשוי. המבקש הינו מפרנס יחיד אשר זקוק לרשיונו. טענות המשיבה המשיבה התנגדה לבקשה ולטענתה המבקש עקף את המשאית שלפניו בקו הפרדה רצוף, תוך שהיא נכנסת לנתיב הכניסה ופונה שמאלה . המבקש גם נתפס כשהוא לא נח בדיסקת הטכוגרף נתפסה. לטענת המשיבה מדובר בנהג אשר לו עבר תעבורתי מכביד בשל עבירות משמעותיות וחמורות מאוד ובין היתר עבירה של גרימת תאונת דרכים לפני כשנתיים במסגרתה נפסל מנהלית ל - 21 יום וכנגדו עומד עונש פסילה על תנאי של 4 חודשים למשך 3שנים. אף על פי כן לא נרתע המבקש מביצוע העבירה האמורה. דיון והכרעה יודגש כי בשל העובדה כי דו"ח נסיבות המקרה איננו קריא, נדרשה המשיבה להגיש עד ליום 25.12.11 בשעה 09.00 את דו"ח נסיבות המקרה כאשר הוא מודפס וקריא. עד למועד כתיבת החלטה זו, לא מופיע בסל המשימות הדו"ח כשהוא מודפס וקריא. לאחר בירור טלפוני שערכה הקלדנית עם התובעת הגב' כהן, מסרה האחרונה כי על פי דברי השוטר הדו"ח המודפס נשלח באמצעות הפקס לבית המשפט ביום שישי האחרון. בירור נוסף שנערך עם המזכירות העלה כי לא הדו"ח איננו מצוי ברשותה ולפיכך איננו סרוק. בנסיבות אלה, אכן לא ניתן לקרוא את דו"ח נסיבות המקרה והפירוט בכל הקשור לאכיפת העבירות. בחומר הראיות מצוי מזכרה של יהודית פיין מתנדבת אשר ישבה לצדו של השוטר שאכף את ביצוע העבירה וממזכר זה עולה כי המבקש נצפה כאשר הוא עוקף משאית שלפניו בקו הפרדה רצוף ורכב שהגיע ממול נאלץ לסטות מנתיבו עקב האמור . יצויין כי במזכר זה אין כל איזכור לעבירה הנוספת המיוחסת למבקש בניגוד לתקנה 168 (א) (ג) לתקנות התעבורה. עוד ציינה המתנדבת כי הניידת נסעה אחרי המיכלית תוך שמירת קשר עין איתה. לטענת המבקש בבקשתו, השוטר היה בכיוון הנגדי לכיוון נסיעתו כאשר הוא עסוק ברישום דו"ח לנהג אחר. לאחר שהמבקש חלף על פניו השוטר ביצע סיבוב פרסה והחל בנסיעה לאחר המבקש. בנסיבות אלה, לא ברור האם וכיצד נשמר קשר העין כאשר לטענת המבקש שלא נסתרה היה השוטר עסוק בכתיבת דו"ח לנהג אחר, היה עליו לסיים את רישום הדו"ח ולהחל בנסיעה אחרי רכבו של המבקש, תוך ביצוע סיבוב פרסה על מנת להיות בכיוון נסיעתו של המבקש. בחומר הראיות מצויה סקיצה ולפיה לכאורה על פי הרישום בוצעה העקיפה בקו הפרדה רצוף, וכן מזכרה של המתנדבת המאמתים לכאורה את גירסת המשיבה בדבר ביצוע העקיפה בקו הפרדה רצוף. יחד עם זאת לא מצויה לפני בית המשפט גירסתו של השוטר שאכף ביצוע העבירה שכן דו"ח נסיבות המקרה איננו קריא כלל, ויש לזכור כי גם הסקיצה נערכה השוטר שערך את הדו"ח. בנסיבות אלה, בידי המשיבה ראיות בדמות הסקיצה ומזכרה של המתנדבת, להוכחת האשמה המיוחסת למבקש, ואולם אינני סבורה כי די בכך כדי לקיים את מצוות הפסיקה בדבר ראיות לכאורה אף בשלב מקדמי זה. משלא הוצג בפני בית המשפט דו"ח נסיבות המקרה כשהוא קריא וניתן להבנה, הרי שנוצר כרסום מהותי ביותר בראיות שבידי המשיבה להוכחת האשמה המיוחסת למבקש, אף בשלב מקדמי זה. קביעה זו מתיחסת גם לאישום הנוסף בדבר נהיגה רצופה ללא מנוחה בניגוד לתקנה 168 (א) (ג) לתקנות התעבורה. תנאי מצטבר נוסף אשר על בית המשפט לבחון קיומו הינו מסוכנותו של המבקש, כפי שיפורט להלן. עיון בגליון הרשעותיו של המבקש מעלה באשר לעברו התעבורתי של המבקש, כי מדובר בנהג מקצועי אשר לו רשיון נהיגה משנת 1968, ולחובתו 36 הרשעות קודמות. כלל העבירות למעט אחת הינן מסוג ברירת משפט. לנוכח וותק נהיגה של 43 שנה, מדובר בעבר תעבורתי שאיננו מכביד כלל ועיקר במיוחד כאשר מדובר בנהג מקצועי אשר על פי עדותו נוהג לפחות ב - 6 השנים האחרונות , במסלול נסיעה מאשדוד לאילת לפחות 3 פעמים בשבוע. ב- 10 השנים האחרונות עבר הנאשם 8 עבירות תנועה בלבד, 3 מהן מתיחסות למשקלו של הרכב, אי החזקת היתר, נהיגה ברכב לא תקין שלא נאסר בו שימוש, נהיגה ללא חגורת בטיחות וכניסה לצומת שלא מהנתיב הימני. ב"כ המשיבה סבורה כי מדובר בנהג מסוכן שכן בשנת 2009 היה מעורב בתאונת דרכים ונפסל בפועל ל - 21 יום ואף נגזר עליו עונש של פסילה על תנאי של 4 חודשים למשך 3שנים. אינני סבורה כי אך בשל עבירה זו ניתן להגדיר את המבקש בענייננו כנהג מסוכן, שכן יש להתייחס לעברו התעבורתי באופן כללי ולאורך 43 שנות נהיגה אינטנסיבית כנהג משאית מקצועי. במשך 43 שנות נהיגה מדובר כאמור בנהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים אחת בלבד, כאשר יתר העבירות כולן הינן מסוג ברירת משפט. אין לומר על נהג מסוג זה כי הוא נהג מסוכן שאיננו זהיר ואיננו אחראי. בנסיבות אלה ואף אילו היה נקבע כאמור כי יש בידי המשיבה ראיות לכאורה לאשמה המיוחסת למבקש, הרי שהתנאי הנוסף והמצטבר בדבר מסוכנותו של המבקש, איננו מתקיים בענייננו. לפיכך, אני סבורה כי לנוכח הכרסום המהותי בראיות המשיבה יש להורות על קיצור תקופת הפסילה והעמדתה על 21 יום. בתום התקופה יוחזר למבקש רשיון הנהיגה. לציין כי החלטה זו ניתנה בשעה 13.05 וטרם הופיע בסל המשימות נכון למועד זה, הדו"ח המודפס עפ"י החלטתי מיום 21.12.11. משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגה