הגנה קולקטיבית

מהי הגנה קולקטיבית ? הגנה קולקטיבית, אשר לעיתים נקראת על ידי משרד הפנים כ"מדיניות אי ההרחקה", ניתנת מזה שנים לנתיני סודן ואריתריאה. ההגנה הקולקטיבית, או מדיניות אי ההרחקה, היא הגנה זמנית מעצם טיבה. היא מבוססת על מצב חרום במדינה מסויימת, אשר לנתיניה ניתנת ההגנה. היא מייתרת את הצורך בבדיקה פרטנית של בקשת מקלט לפי האמנה, וכך חוסכת למדינה עלויות וזמן וכוח אדם, הכרוכים בבדיקות פרטניות כאמור. ההיגיון העומד ביסודה הוא, שבמדינה הנמצאת במצב חירום ואשר בה מתרחשות זוועות, רבים יהיו זכאים למקלט מדיני, או רבים לפחות יגישו בקשות מקלט כאלו, וכתרופה זמנית ניתן ללכת בדרך של הגנה קולקטיבית. בהתאם לכך, גם הגופים הבוחנים את הבקשות מכח ההגנה הקולקטיבית, שונים מהגופים הבוחנים בקשות פרטניות, וההליך קצר יותר. מדובר ביחידת הרישום במקרה של הגנה קולקטיבית, לעומת יחידת ה- RSD והליך ה- RSD, המחוייב לפי האמנה. יצוין כי בנוגע לחוף השנהב היו שינויים במהלך השנים. תחילה היתה הגנה קולקטיבית כללית כזו, אחר כך היא בוטלה, אחר כך היא חודשה ביחס לנתיני שישה מחוזות סיכון, וכעת היא הושבה כהגנה כללית לכל נתיני חוף השנהב מכל מחוז שהוא. ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)