אי הרשעת קטין בן 17

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות פלילית קטין בן 17 / אי הרשעת קטין בן 17: 1. הנאשם הודה בעובדות כתב אישום מתוקן, בביצוע ארבע עבירות, שעניינן התפרצות, גניבה והיזק. לנוכח הודאתו, אני קובעת כי ביצע העבירות המיוחסות לו. על פי כתב האישום, העבירות בוצעו כולן במחצית השנייה של שנת 2006, לפני כחמש שנים, בהיות הנאשם קטין כבן 17. 2. הנאשם ביקש, באמצעות בא כוחו, כי לא תרשם לו הרשעה. זאת בעיקר לנוכח גילו הצעיר, העובדה כי העבירות נעברו בהיותו קטין, השיהוי בהגשת כתב האישום, העדר כל עבר פלילי ותיקים פתוחים, נתיב חייו הנורמטיבי - שירות מצטיין בצה"ל, והחשש הממשי כי במידה ויורשע ייפגע עתידו וקידומו הצפוי במסגרת הצבאית. ב"כ המאשימה ביקשה להרשיע הנאשם ולהטיל עליו מאסר בפועל בעבודת שירות, מאסר על תנאי ופיצוי. עתירתה מושתתת בעיקר על חומרת העבירות, נפיצותן וריבויין. 3. הנאשם הופנה לשירות המבחן לקבלת תסקיר. הוגשו שני תסקירים מפורטים, בהפרש של למעלה משנה וחצי ביניהם. בנסיבות אלה, היה הנאשם מבוקר על ידי שירות המבחן במהלך תקופה ממושכת. שירות המבחן ממליץ באופן עקבי ונחרץ - שלא להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו מבחן ושל"צ. מן העיון בתסקירים עולה הרקע לביצוע העבירות - קשיים בהתמודדות, בגיל ההתבגרות, עם מצוקה רגשית מתמשכת, שגרמו להתחברות לקבוצת שוליים, לשימוש בסמים ולביצוע עבירות רכוש, כנראה לשם מימונם. קצינת המבחן מתרשמת כי הנאשם הפנים היטב חומרת מעשיו והצורך בקבלת עזרה טיפולית. קצינת המבחן ציינה כי למרות גילו הצעיר - פנה הנאשם מיוזמתו לטיפול מקצועי בזמן אמת, ובמקביל פעל נמרצות לגיוסו לצה"ל. בסופו של עניין גוייס ליחידה מובחרת, הוא מצטיין בשירותו הצבאי התובעני ומועמד לקצונה. ניתן להבין כי בשלב זה הנאשם רואה את עתידו בהתקדמות במסגרת זו. להערכת שירות המבחן, שרשרת העבירות כאן מהווה - מסכת חריגה של אובדן שליטה - ביחס לערכיו החיוביים של הנאשם ולאורח חייו הנורמטיבי. בנסיבות מצטברות אלה - כאשר הנאשם הינו צעיר ועתידו לפניו, בהתחשב בכך כי שרשרת העבירות היתה בבחינת אפיזודה חולפת בחייו, בהיותו קטין, לנוכח אורח חייו הנוכחי הנורמטיבי, החשש לפגיעה ממשית בתחום "העיסוק" הנוכחי, העדר עבר פלילי והרצון לשתף פעולה בתהליך טיפולי - ממליצה קצינת המבחן, כאמור, שלא להרשיע הנאשם ולהטיל עליו ביצוע של"צ, בהיקף שעות שיתאים לשירותו הצבאי, וכן מבחן טיפולי. 4. בנושא ההרשעה - ניסיתי למצוא האיזון הראוי בין האינטרסים הרלבנטיים השונים. בהתאם להנחיות הפסיקה, שקלתי חומרת העבירות למול מידת הנזק הצפוי לנאשם מרישום הרשעה. נתתי דעתי לחריגותן ולייחודן של הנסיבות כאן, ולחריגותו וייחודו של הנאשם שבפני. אין מחלוקת כי העבירות הינן חמורות ונזקן רב ומגוון. במקרה רגיל - מן הראוי היה להרשיע נאשם, על פי הנוהל הרגיל, ולגזור עליו עונש הולם, אולי כולל מאסר. עם זאת, בענייננו - הנאשם עבר העבירות בהיותו קטין, בתקופה מסויימת של חולשת דעת ומצוקה רגשית שהביאוהו, בין היתר, לשימוש בסמים. למרות שהנאשם היה קטין, בגיל ההתבגרות - הצליח לגייס כוחות ולפנות לטיפול. זאת סמוך מאוד לאחר ביצוע העבירות. הוא אף הצליח, במאמץ רציני, להתגייס ואף לשרת, כחייל מצטיין, ביחידת החילוץ של חיל האוויר. מאמצים כאלה, לאורך שנים, שהניבו הצלחה ברמה כה מרשימה - הינם יוצאי דופן ואינם חיזיון נפרץ במקומותינו. כפי שצויין, במועד ביצוע העבירות היה הנאשם קטין, כבן 17, ואמור היה להישפט בבית המשפט לנוער, המצוייד בכלים הראויים לטיפול בבני נוער. אך, כתב האישום הוגש באיחור רב, כשנתיים לאחר ביצוע העבירות. שיהוי מעין זה גרם לנאשם לעמוד לדין בבית משפט רגיל. כאן המקום להזכיר כי התיקון החדש לחוק הנוער - נועד, בין היתר, למנוע מקרים מעין אלה. אילו הוראות חוק הנוער המתוקן היו חלות בענייננו - היה דינו של כתב האישום להתבטל. בשלב מסויים, במהלך הטיפול בתיק, לנוכח תהייה שהועלתה, הוריתי על גניזה זמנית של הדיונים בתיק עד לבירור ולקבלת הסבר מן המאשימה בעניין העמדת הנאשם לדין בבית משפט שלום לאחר שנתיים. ב"כ המאשימה ביקשה שהות לבדוק את הנושא. ההסבר מטעמה של המאשימה הגיע לאחר למעלה משנה, והדיון בתיק חודש. בנסיבות אלה, לנוכח חלוף הזמן הנוסף עד לקבלת התגובה, הזמנתי תסקיר מבחן משלים. במסגרת התסקיר המשלים נסקרה התקדמותו המרשימה של הנאשם, הן מול הקשר עם שירות המבחן והן במסגרת הצבאית. יצויין גם כי תסקיר זה הגיע באיחור ניכר, לנוכח שביתת העובדים הסוציאליים. מן המפורסמות כי הרשעה בדין לכל צעיר נורמטיבי בראשית דרכו בחיים, עלולה לחסום בפניו מסלולים שונים במהלך חייו ואפשרויות תעסוקה עתידיות. קל וחומר בענייננו - כאשר הנאשם נתון בעיצומו של שירות צבאי, במסגרתו הוא אמור להיות מקודם, וקיומה של הרשעה עלול להיות בעוכריו, בעת שתישקל התאמתו למסלולי הקידום, כגון קצונה. הנאשם כאן הצטיין למן השלב הראשון בצבא - טירונות, כולל לאורך מסלול השירות, ועד להיותו מועמד לקצונה (הוגשו מסמכים רלבנטיים). מפקדו של הנאשם ציין, בין היתר, במכתבו לביהמ"ש: " גל נדרש להפגין יושרה אישית ומקצועית גבוהה במהלך כל המשמרת בה הוא נמצא, דבר הבא לידי ביטוי במסירות הרבה שיש לגל להזנקות בהם הוא משתתף ובאיכות רמת הכוננות התמידית איתה הוא שומר כבדרך קבע. עקב מסירותו ויושרו המקצועי נבחר גל כחייל חובה יחידי מצוות החילוץ שייצג את חיל האוויר באימון באיטליה, אימון שנמשך כשבועיים וגל שימש ככוח חילוץ באימון. בתקופה האחרונה קיבל גל תעודת הצטיינות כהוקרה על תפקודו במחלקה, גל קיבל את התעודה לאחר המלצת מפקדו, עקב תרומתו יוצאת הדופן למקצועיות ומוכנות המחלקה בכל זמן. במהלך השירות שלי עם גל נוכחתי להכיר חייל איכותי, מקצועי, אדיב וממושמע אשר משמש כסמן ימני במחלקה, גל הינו מופת לחיילים החדשים המגיעים למחלקת חילוץ". כאמור, שירות המבחן מצא שיש צורך טיפולי של ממש והנאשם משתף פעולה, במסגרת יכולותיו, לנוכח שירותו התובעני. 5. אשר על כן, לנוכח גילו הצעיר של הנאשם, קטינותו במועד הרלבנטי לביצוע העבירות והשיהוי בהגשת כתב האישום (שמנע ממנו, בין היתר, הטיפול המיוחד הניתן בבית משפט לנוער), חלוף הזמן, העדר עבר פלילי והעדר תיקים פתוחים אחרים, בהתחשב באורח חייו הנורמטיבי המובהק של הנאשם, בנזק הממשי והמיידי שעלול להיגרם לו במידה ויורשע, ע"י צמצום אפשרויות הקידום בתחום עיסוקו, בהתחשב בצורך הטיפולי האמיתי ובהמלצתו המנומקת של שירות המבחן במישור זה - אני מחליטה שלא להרשיע את הנאשם בדין. לדעתי, מתקיימים הקריטריונים שנקבעו בפסיקה בנושא אי הרשעה (פסק דין כתב ופסק דין רומנו). במקרה זה אני סבורה כי - במידה והטיפול בנאשם אכן יעלה יפה והוא ימשיך בחייו הנורמטיביים ובשירותו המעולה (כעולה ממכתב ההערכה ומתעודות ההצטיינות) - גם האינטרס הציבורי יצא נשכר. אשר על כן, אני קובעת כדלקמן: א. אני מורה לנאשם להימצא בפיקוחו של שירות המבחן וזאת למשך שלוש שנים, ללא הרשעה. ב. אני מורה לנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 180 שעות, וזאת על פי תוכנית שתותווה בשירות המבחן. ג. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10,000 ש"ח בערבות עצמית להימנע מלעבור על החיקוק לפיו הורשע תוך שנתיים מהיום. ד. הנאשם יפצה עדי התביעה מס' 23, 27, 31 ו-36 - כל אחד מהם בסכום של 200 ש"ח, באמצעות מזכירות ביהמ"ש. מועדי תשלום הפיצויים כדלקמן: ע.ת. 23 עד 1.9.11. ע.ת. 27 עד 1.10.11. ע.ת. 31 עד 1.11.11. ע.ת. 36 עד 1.12.11. הפיצוי נקבע כאמצעי ענישה חינוכי, תוך התחשבות בגובה המשכורת הצבאית. 6. עיינתי בפסיקה רלוונטית, במהלך העשור האחרון, ונוכחתי כי במקרים בהם מצא ביהמ"ש, כי אין יחס סביר בין הנזק הצפוי מן ההרשעה בדין לבין חומרת העבירות, ולאחר שנבדקו נסיבותיו של כל מקרה (עבר פלילי, גיל, תפקוד בחברה, העיסוק, הצפי לעתיד, עמדת שירות המבחן וכד') - הוחלט על הטלת אמצעים שונים - מבחן ו/או של"צ, מבלי שנרשמה הרשעה. * בענין פלוני - ע"פ 2210/94 - תקדין עליון כרך 94 (3) עמ' 387, הוחלט בביהמ"ש העליון לבטל הרשעה של בימ"ש שלום ובימ"ש מחוזי, ולהטיל על המערער מבחן ללא הרשעה. באותו מקרה ניתן להבין כי המערער לא נטל אחריות על מעשיו וכנראה שניהל משפט הוכחות. הוא הורשע בביצוע עבירות חמורות - עושק ואיומים. למרות זאת נפסק כדלקמן: "בנסיבות כפי שנוצרו, כאשר המערער הפך לאזרח חיובי שבכוחו לתרום לחברה שהוא נמנה עליה מכשרונו ומיומנותו, אין ספק בדבר שקיומה של הרשעה הרשומה לחובתו סוגרת לפניו דלתות רבות ומונעת בעדו מלהשתלב בצורה במלאה במערכת החיים והעבודה במדינה. לאור האמור המליץ לפנינו שירות המבחן להעמיד את המערער במבחן ללא הרשעה, בצירוף שירות לתועלת הציבור או בלעדיו ואף מר גולן, ברוב הגינותו, ראה להשאיר את הענין לשיקול דעתנו. אנו מאמינים שהעובדות שבביצוען הודה המערער לא היו אלא אפיזודה חולפת. בנסיבות המיוחדות שנוצרו נראית לנו המלצת שירות המבחן". * בענין אלישיר הנקין - ת.פ. 394/97 מחוזי ירושלים (כב' השופטת פרוקצ'ה). החלטה מיום 2.11.97. שם הוחלט על של"צ ומבחן ללא הרשעה בעניינו של דוור שגנב דברי דואר רבים ולאורך זמן. זאת בהתחשב באורח חייו הנורמטיבי של הנאשם, העדר הרשעות קודמות, על מנת שלא לפגוע בעיסוקו ולנוכח הסיכוי לשיקום. * ע"פ 9090/00 בימ"ש עליון, שניידרמן נ' מ"י, תק-עליון (1) 2001, 1029 - באותו מקרה ביטל בימ"ש עליון הרשעה בעבירות חמורות שעניינן - קשירת קשר לביצוע סדרת מעשי שוד והחזקת נשק והטיל של"צ בהיקף 300 שעות. זאת, בין היתר, לנוכח הסיכוי לשיקום. * תפ"ח 40004/00 - מ"י נ' פלוני - מחוזי תל-אביב - הוחלט שלא להרשיע נאשם לאחר שנקבע כי ביצע מעשה סדום בנער כבן 15. בין היתר התחשב בית המשפט בכך כי הנאשם עצמו נפגע בילדותו מתקיפה מינית, בעובדה כי הוא עומד להתחתן ומעוניין ללמוד ולרכוש מקצוע. כן התחשב ביהמ"ש בכך שהנאשם היה כבן 19 במועד ביצוע העבירה וחלפו כשנתיים. בנוסף צויינו עברו הנקי ונסיבות חייו. באותו מקרה הוטל על הנאשם מבחן למשך שנתיים. במקרה זה - שירות המבחן השאיר נושא ההרשעה לשיקול דעת ביהמ"ש. * עפ"ג 336/01 - מ"י נ' באסם מוראד - מחוזי חיפה - ביהמ"ש החליט שלא להרשיע נאשם שביצע עבירות בנשק לנוכח התפנית החיובית בחייו, שירותו בצה"ל, המלצת שירות המבחן ועל מנת שלא ייפגע עתידו . * בענין כהן וימין - ע"פ 658/01 - תקדין עליון 2001 (3), 2049, הוחלט בביהמ"ש העליון (כב' השופט חשין) לבטל הרשעה של בימ"ש מחוזי חיפה ולהטיל על המערערים של"צ בלבד. זאת, בין היתר, לנוכח אורח חייהם הנורמטיבי של הנאשמים, גילאיהם הצעירים ועל מנת שלא ייפגע עתידם. העבירות שביצעו הנאשמים באותו מקרה היו חמורות - קשירת קשר לפשע וקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות. * בענין מדינת ישראל נ' גרוסמן ואח' - ת.פ. 516/01 בימ"ש מחוזי חיפה, הוחלט שלא להרשיע אחד מבין הנאשמים לנוכח הסיכוי לשיקומו. זאת למרות שהודה בביצוען של סדרת עבירות חמורות ביותר - דרישת נכס באיומים, תקיפה בנסיבות מחמירות ופציעה בנסיבות מחמירות. * ע.פ. 5228/00 - פלוני נ' מ"י - בימ"ש עליון - החלטה מיום 18.6.01. ע.פ. 3003/01 - פלוני נ' מ"י - מחוזי חיפה החלטה מיום 6.12.01. בתי המשפט החליטו שלא להרשיע נאשמים שעברו עבירות סמים חמורות מסוג פשע, כולל סחר בסם. זאת לנוכח היותם קטינים במועד ביצוע העבירות, המלצה ברורה של שירות המבחן והחשש לפגיעה במסלול תעסוקתי/לימודי. * במסגרת ע"פ 2051/02 - מדינת ישראל נ' בוראני סאפי, בימ"ש מחוזי חיפה, הוחלט לאשר החלטת בית משפט שלום, לפיה נדון נאשם לשל"צ ללא הרשעה לאחר שנקבע כי ביצע עבירות מירמה חמורות (ביום תאונות דרכים). אף זאת לנוכח אורח חייו הנורמטיבי של הנאשם ועל מנת שלא יפגע עתידו. *ע"פ 2477/02 - מ"י נ' פלוני - מחוזי חיפה - נדחה ערעורה של המדינה והושארה על כנה החלטת בימ"ש לנוער שלא להרשיע את המשיב. באותו מקרה נקבע בערכאה ראשונה כי המשיב ביצע 30 עבירות התפרצות וגניבה במהלך 7 חודשים. הוטל עליו של"צ בהיקף 100 שעות וכן התחייבות ופסילת רישיון נהיגה. הנימוק המרכזי להחלטה לדחות את הערעור היה גילו הצעיר של הנאשם במועדים הרלבנטיים והסיכוי לשיקומו. * ע.פ. 70842/05 - ארליך נ' מ"י - מחוזי ת"א (החלטה מיום 2.10.05) - הוחלט לבטל הרשעה של בימ"ש שלום, זאת, בעיקר, כדי לאפשר לנאשם להמשיך לעבוד כרופא. באותו מקרה הורשע הנאשם בבית משפט שלום (לאחר ניהול הוכחות) בביצוע עבירה שעניינה - תקיפת אישה וגרימת חבלות של ממש. * במסגרת ת.פ. 161/06 אלמקייס ואדרי, מחוזי באר שבע, הוחלט שלא להרשיע נאשם בשתי עבירות שעניינן - ניסיון לשוד, לנוכח המלצת שירות המבחן, גילו הצעיר של הנאשם ועל מנת להותיר בפניו הדרך לחיים נורמטיביים ללא כתם של הרשעה. * בענין מ"י נ' אנטולי שמילוביץ - ע"פ 1039/06 מחוזי חיפה, הוחלט לאשר ביטול הרשעה של בימ"ש שלום ולהסתפק בהטלת של"צ. באותו ענין הורשע הנאשם בביצוע חמש עבירות מירמה בנסיבות מחמירות בהיקף כספי נכבד. לנוכח המלצת שירות המבחן הוחלט לבטל הרשעת הנאשם. זאת בעיקר בשל החשש לפגיעה בתעסוקתו, כנהג בחברת הסעות, הנזקק לעיתים להיכנס לנמל חיפה. ביהמ"ש התחשב, בין היתר, בכך שהנאשם מפרנס שלוש בנות ובעובדה כי אין לחובתו כל הרשעה קודמת. * ת.פ. 2086/06 - מ"י נ' שי מימון - מחוזי ירושלים (פס"ד מיום 5.9.07) - הוחלט שלא להרשיע נאשם. זאת לאחר שנקבע כי ביצע עבירה שעניינה - גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות (דקירת המתלונן בסכין מטבח באופן שחייב אשפוזו למשך 18 ימים). ביהמ"ש הסתפק בהטלת של"צ ובפיצוי המתלונן. זאת, בין היתר, לנוכח גילו הצעיר של הנאשם, אורח חייו הנורמטיבי ועל מנת שלא לפגוע בעתידו. * עפ"ג 1035-12-08 - מ"י נ' והב - מחוזי מרכז - הוחלט לדחות ערעורה של המדינה על אי הרשעה של נאשם שנקבע כי ביצוע עבירות בנשק. זאת לנוכח גילו של הנאשם והסיכון לפגיעה בעתידו (המערערת קיבלה את המלצת ביהמ"ש לחזור בה מן הערעור). * ע"פ 34307-12-10 - סובוטניק נ' מ"י - מחוזי חיפה - הוחלט לבטל הרשעתו של המערער בבימ"ש שלום, בעבירה שעניינה ביצוע מעשה מגונה בפומבי. זאת למרות העדר המלצה מטעם שירות המבחן, תוך התחשבות בעיסוקו העכשווי של המערער בעבודות אבטחה. * רע"פ 3446/10 - אלחלים נ' מ"י - בימ"ש עליון - בוטל פסק דינו של בית המשפט המחוזי שהחליט להרשיע את הנאשם והוחזרה על כנה החלטת בימ"ש שלום שלא להרשיע נאשם, לאחר שנקבע כי ביצע עבירה שעניינה החזקת סכין. זאת, בין היתר, לנוכח גילו הצעיר, אורח חייו הנורמטיבי, השתלבותו בלימודים טכנולוגיים והמלצת שירות המבחן. * ע"פ 53504-01-11 - אלון נ' מ"י - מחוזי מרכז - הוחלט לבטל הרשעה בעניינו של נאשם, שהחזיק שמונה ורבע ק"ג נטו של קאנבוס. עונש המאסר בעניינו בוטל והוטלו עליו מבחן, של"צ והתחייבות. זאת לנוכח היותו מתחרה מצטיין בענף הג'ודו, באופן שיידרש לצאת לתחרויות בחו"ל. גם באותו מקרה כמו בענייננו - חבר הנאשם לחבורת שוליים בעת משבר בחייו. אשר לחשיבות שמייחס ביהמ"ש העליון למסלולי שיקום שצלחו, אני מוצאת לראוי לציין מספר החלטות. פסקי הדין שיאוזכרו ניתנו בעניינם של עבריינים בעלי עבר פלילי מכביד, שעברו עבירות חמורות ביותר, אך השתלבו, בסופו של דבר, בתהליך שיקומי-טיפולי. * ע"פ 4158/05 - מדינת ישראל נ' פארג', הוחלט בביהמ"ש העליון לאשר מבחן טיפולי ל-18 חודשים שהוטל בבימ"ש מחוזי תל אביב. הנאשם הורשע בעבירות התפרצות ובהחזקת 1,926 טבליות וכן 270 גרם קוקאין ואבקה המשמשת לערבוב הסם במשקל של 403 גרם (החלטה מיום 27.10.05. הדגשות שלי, י.א.). המבחן הוטל לנוכח מסלול הגמילה והסיכוי לשיקום. * ביום 10.9.06 התקבל בבימ"ש עליון ערעורו של נאשם על עונש מאסר בן 40 חודשים וקנס בסך 30,000 ₪ שהוטלו עליו בבימ"ש מחוזי ירושלים. ע"פ 8092/04 - ישראל חביב נ' מדינת ישראל. המערער הורשע בביצוע עבירות סחר בסם והחזקת סם שלא לשימוש עצמי. הסמים נמכרו לסוכן משטרתי. העסקאות בוצעו במשקלים של 5 ק"ג קנבוס, 1 ק"ג קנבוס, 7.5 ק"ג קנבוס. כן סוכם עם הסוכן כי המערער ימכור לו 20 ק"ג קנבוס ואכן המערער החזיק בסם זה בכמות של 19.93 ק"ג נטו, בסמוך לנקודת המפגש עם הסוכן. כן צורפו לתיק העיקרי תיקים שעניינם החזקת סכין, זיוף ועבירה כלפי שוטרים. לחובת המערער היה עבר פלילי כבד והוא ריצה מספר מאסרים (ביהמ"ש העליון ציין כי "המערער היה עד לעת האחרונה עבריין מועד רב מעללים"). למרות זאת בוטל עונש המאסר והוטל עליו של"צ בהיקף 600 שעות. בנוסף הוקטן סכום הקנס, והושת מבחן למשך 18 חודשים. גם כאן הודגשה חשיבות השיקום ותרומתו לאינטרס הציבורי. * ביום 1.2.06, הוחלט בבימ"ש עליון להטיל על מערער 600 שעות של"צ ומבחן, במקביל להארכת מאסר על תנאי שהיה תלוי נגדו - זאת במסגרת ע"פ 8087/03 מיכאל כהן נ' מדינת ישראל, . הנאשם הורשע בבימ"ש מחוזי תל אביב בעבירת שוד בצוותא, גניבות רכב, שבל"ר, הונאה, תקיפה לשם גניבה ועבירות נוספות. הופעל נגדו מאסר על תנאי ובסה"כ הוטלו עליו בבימ"ש מחוזי 6 שנות מאסר לריצוי בפועל. לנוכח התהליך הטיפולי והפן השיקומי בוטל עונש המאסר כליל ועל המערער הוטלו, כאמור, של"צ ומבחן וכן הוארך העונש המותנה שהיה תלוי נגדו. זאת למרות ריבוי העבירות, חומרתן ועברו הפלילי המכביד. * במסגרת ע"פ 4041/06, אברהם אשורוב נ' מדינת ישראל , הוחלט בביהמ"ש העליון לבטל עונש מאסר שהוטל על נאשם בבימ"ש מחוזי באר שבע, שכלל הפעלת עונש מותנה. הנאשם שם הורשע בביצוע שוד. באותו מקרה שולב הנאשם בטיפול לנפגעי סמים במקום מגוריו ונטל חלק במפגשים פרטניים וקבוצתיים. למרות שנקבע כי המערער נמצא בתחילתה של דרך ארוכה שעלולה להיות רצופה במכשולים, קבע ביהמ"ש כי לא יהא זה נכון לשלוח את המערער לשאת בעונש מאסר, לנוכח האפשרות כי עדיין ניתן לבלום הידרדרות. בנסיבות אלה, הוארך עונש מותנה שהיה תלוי נגד הנאשם והוטל עליו מבחן גמילה וכן של"צ. * בענין חשיבות מתן משקל משמעותי לסיכוי לשיקום - רע"פ 5066/09 ירון אוחיון נ' מ"י - בסיפא לסעיף 10 לפסק הדין - שם חוזר ביהמ"ש העליון על הנימוקים להעדפת סיכוי שיקומי לנוכח חוות דעת מנומקת מטעם הגורמים הטיפוליים. מכל האמור עולה כי בתי המשפט מתחשבים בקשת רחבה של נימוקים בנושא של אי הרשעה, בעבירות שונות ומגוונות, בעניינם של נאשמים נורמטיביים שמעדו וביצעו עבירות, ואח"כ טופלו וחזרו לתפקוד תקין. גם בעניינם של עבריינים קשים שעברו עבירות חמורות ביותר - מקנה ביהמ"ש העליון חשיבות רבה להליכי טיפול ושיקום. 7. אשר על כן, לנוכח כל האמור, ומכח קל וחומר, בהתחשב במקרה הייחודי כאן - החלטתי שלא להרשיע הנאשם בביצוע העבירות המיוחסות לו ולהטיל עליו מבחן לתקופה של שלוש שנים. כמו כן הוריתי לנאשם לבצע של"צ בהיקף 180 שעות. בנוסף מצאתי לראוי לחייב הנאשם לחתום על התחייבות בסך 10,000 ש"ח ולפצות מתלוננים כמצויין בסעיף 4 לפסק הדין. זכות ערעור תוך 45 יום. קטיניםקטינים (במשפט הפלילי)אי הרשעה