דוקטרינת "אין לתת לתובע ליהנות מפרי חטאו"

בפסיקה הוכר הכלל, לפיו "אין לתת לתובע ליהנות מפרי חטאו, שכן מעילת עוולה אין צומת זכות תביעה" (ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן ראשאד; ע"א 3441/01 פלוני נ' פלונית, פ"ד נח (3) 1; בג"צ 706/94 רונן נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד נג (5) 389). עקרון זה עלול בנסיבות מסוימות לשלול את זכות תביעתו של ניזוק, וביסודו עומד החשש שמא בכך שנכיר בתביעת התובע, נימצא מעודדים הפרת חוק או נותנים ידנו לפגם מוסרי. דחייתה של תביעה שמקורה במעשה בלתי חוקי או בלתי מוסרי תלויה בעוצמתה של הכוונה הפלילית או חוסר המוסריות שבהתנהגות התובע. דוקטרינות משפטיות