בקשה להארכת מעצר ב-5 ימים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להארכת מעצר ב-5 ימים: 1. בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב ב-5 ימים לצורך השלמת פעולות חקירה בחשד למעורבות בביצוע שוד. 2. המקרה קרה על פי התלונה ביום 10.8.10. בידי היחידה החוקרת היו הראיות שנמצאות בידיה היום. דהיינו ראיה הקושרת את המשיב למקום ביצוע העבירה. על מציאות ראיה זו צריך היה המשיב להשיב סמוך לאחר קרות העבירה אלא שהדבר לא נעשה שכן לא בוצעו פעולות החקירה הנדרשות כדי לאפשר זאת מוקדם ככל שניתן. 3. רק ביום 24.8.11 הוזמן המשיב באמצעות אביו להתייצב בתחנת משטרה לחקירה ואכן המשיב התייצב בתחנת ערד לחקירה ביום 24.8.11 ונעצר בשעה 18:25. היות והחקירה מתנהלת בתחנת זבולון, המשיב לא נחקר בתחנת ערב ולא מסר גירסתו. יתרה מזו, רק למחרת היום הוגשה בקשה להארכת מעצרו והוא הובא לבימ"ש לאחר השעה 17:00 וזאת עוד מבלי שגירסתו תימסר. 4. בבקשה שהוגשה אתמול החליט ביהמ"ש להאריך מעצרו עד היום ולקיים דיון נוסף בבקשה וזאת על מנת שגירסתו תימסר והוא יוכל להשיב על מנת שבפני בימ"ש תעמודנה שתי הגירסאות עובר להחלטה בבקשה להארכת מעצרו. 5. אכן המשיב מסר את גירסתו ביחס לאותה ראיה הקושרת אותו למקום האירוע, אך גירסתו איננה מספקת הסבר כלשהו להימצאות הראיה הקושרת אותו למקום. 6. עיינתי במסמך שבו פירטה המבקשת את פעולות החקירה שבכוונתה לבצע, והגעתי למסקנה שמקצת מן הפעולות אכן מצדיקות המשך מעצר. זאת על אף שחלפה תקופה של מעל שנה מאז קרות המקרה ואיסוף הראיות כעת לאחר יותר משנה מעלה קושי שלא היה קיים לו החקירה היתה מתבצעת לפני שנה. 7. לאור האמור, הנני מאריך מעצרו של המשיב עד ליום 29.8.11 שעה 12:00. הארכת מעצרמעצר