בקשה למינוי מומחה קיצור תוחלת החיים

להלן דוגמאות לבקשות חברת הביטוח למינוי מומחה לבדיקת קיצור תוחלת החיים של נפגע הבתיק פלת"ד: בקשות שהתקבלו: ת.א 30591/04 מינוי מומחה בעקבות ניתוח לכריתת בלוטת התריס יתר לחץ דם ומשומנים בדם. ת.א 13431/04 מונה מומחה נוסף התחום הפנימי, אולם מינוי זה היה על רקע תשובות לשאלון ההבהרה מטעם מומחית בית המשפט בתחום השיקום (אשר מונתה מלכתחילה בין היתר לצורך בדיקת קיצור תוחלת החיים). ת.א 18295/06 מינוי מומחה אונקולוג עקב גידול סרטני. בקשות שלא התקבלו: בת"א 6126-08 צדק נ' AIG חברה לביטוח דחתה כב' השופטת רויטל באום את בקשת חב' הביטוח למינוי מומחה אונקולוג לבחינת תוחלת חייה של התובעת וחייבה את הנתבעת בהוצאות, נפסק כדלקמן: "סבורני, בכל הכבוד, כי די בטבלאות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המשמשות לקביעת תוחלת חיים, הגם שאף הן, כשמן כן הן - סטטיסטיקה, ולא קביעה חד משמעית ספציפית לגבי אדם מסויים, זאת ככל הניראה בשל העובדה כי איש אינו יכול לדעת מתי יגיע אדם פלוני לאחרית ימיו." בת"א 166184-09 כלפון נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ נדחתה בקשה מטעם חב' הביטוח למינוי מומחה נוירולוגי אשר יעריך נכותו של התובע אשר אינה קשורה לתאונה, על רקע העובדה שהתובע סובל ממחלת הפוליו מילדותו ונפסק כדלקמן: "שאלת תפקודו של התובע עובר לתאונה והשפעת התאונה על תפקודו והשתכרותו תיבחן על ידי בית המשפט בהתאם לראיות שיוצגו. אין חולק שהתובע חולה פוליו וכי הוא מוכר כנכה במסגרת נכות כללית. שאלת השפעת מחלתו על תפקודו לפני התאונה, גם בהיותו חולה פוליו, תיבחן, כאמור, בהתאם לראיות ואיני סבורה כי יש צורך, בשלב זה, לצורך הערכת פגיעתו התפקודית מהתאונה, למנות מומחים רפואיים להערכת נכותו הרפואית שאינה קשורה לתאונה." מינוי מומחהמומחהקיצור תוחלת חייםתוחלת חיים