בקשה לצו מניעה לאסור פרסום מוצר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לצו מניעה לאסור פרסום מוצר: 1. לפני בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות להציג בכל דרך, בכנס הקבוע מחר, 29.3.11, בכפר המכביה, את המערכת למניעת תאונות דרכים שהן מתכוונות להשיק (להלן - המוצר החדש), תחת השם "אייווקס רדאר 140 RD", או לכלול כל אזכור אחר של התיבה "אייווקס". עוד נתבקש צו מניעה זמני האוסר על המשיבות לנקוט כל פעולה לפרסום או לשיווק המוצר החדש, וכל מוצר אחר למניעת תאונות דרכים שאינו מתוצרת המבקשת, תחת השם "אייווקס", או תוך אזכור השם "אייווקס". 2. המבקשת היא חברה אשר פיתחה מערכת למניעת תאונות דרכים, אשר נועדה להתריע מפני סטייה מנתיב, מפני אי שמירת מרחק ומפני סכנת התנגשות ברכב הנוסע מלפנים. בשנת 2006 התקשרה המשיבה 1 בהסכם עם המבקשת לשיווק והפצה בלעדיים של מוצריה בישראל. בשל מחלוקות שנתגלעו בין הצדדים, נחתם בין הצדדים, ביום 16.11.08, תיקון להסכם בו הוסדרו הסוגיות שבמחלוקת. התיקון להסכם לא הועיל להעלאת יחסי הצדדים על מסלול תקין, וביום 1.3.09 הודיעה המבקשת למשיבות על ביטול זכות הבלעדיות שהוענקה להן. ביום 20.1.11, ובשל טענת המבקשת להפרות ההסכם ע"י המשיבות, ביטלה המבקשת את ההסכם שבין הצדדים. כיום משווקת המבקשת את מוצריה באמצעות מספר מפיצים מורשים מטעמה. 3. המשיבות, שתי חברות ושותפות הקשורות ביניהן, משיקות בימים אלה מוצר חדש למניעת תאונות דרכים (לצורך הבקשה, ולמען הנוחות, לא הבחינו הצדדים בין יחידי המשיבות, ולפיכך אתייחס אליהן כקבוצה אחת). המשיבות התקשרו עם חברת Safe Drive Systems להפצת מוצריה בישראל, ומחר, 29.3.11, הן עומדות להשיק את המוצר החדש בכנס שייערך בכפר המכביה. בהזמנות שנשלחו למוזמנים לכנס, נרשם, כחלק מתכנית הכנס, כי תתקיים השקה של "מערכת אייווקס רדאר 140RD" (נספח 24 לבקשה). במודעות לפרסום הכנס צויינה ההשקה כ"השקת מערכת 140RD מבית Safe Drive Systems" (המודעה מהווה חלק מנספח 26 לבקשה). הן ההזמנה והן המודעות נושאות לוגו עם הכיתוב "AWACS". 4. המבקשת עותרת, כאמור, לאסור על המשיבות את השימוש בתיבה "אייווקס", בכל המתייחס למוצר שאיננו מתוצרתה. המבקשת טוענת כי בהסכם שבין הצדדים, התחייבה המשיבה 1 להציג עצמה, בפרסומיה, כמשווקת מורשית או כיבואנית של המבקשת, ולציין את שמם המדוייק של המבקשת ושל מוצריה. כן התחייבה לקבל את אישור המבקשת לפרסומיה. לטענת המבקשת, הפרו המשיבות התחייבות זאת, ותחת לשווק את מוצריה תחת שמם המדוייק, הכולל את שם המבקשת (מובילאיי), יצרו את המותג "אייווקס", ושיווקו באמצעותו את מוצרי המבקשת, והכל במטרה לנכס לעצמם את המוניטין של המבקשת ושל מוצריה. שמה של המבקשת לא צויין בפרסומיהן, וכאשר צוין, צוין באותיות קטנות ו"בהיחבא". כתוצאה מהפרות המשיבות, טוענת המבקשת, מזוהים מוצרי המבקשת כמוצרי "אייווקס". יתר על כן, מאחר שבחלק מן הפרסומים, נקשרו המוצרים גם למובילאיי, גם אם בצורה מוצנעת, נוצר זיהוי בין מוצרי אייווקס למוצרי מובילאיי, לפחות בעיני חלק מן הציבור. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי המותג "אייווקס", אשר נבנה על מוצריה, שייך לה, ואין לאפשר למשיבות לפרסם מוצר אחר, או להתחרות בה, באמצעותו, וכי פרסום כזה יטעה את הציבור לחשוב כי מדובר במוצר של המבקשת, ברמתו ובאיכותו. את זכותה לקבלת הסעדים שנתבקשו מבססת המבקשת על עילות שונות, בהן עוולת הגזל, עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין ועוד. 5. המשיבות מתנגדות לבקשה וטוענות כי הן בעלות המוניטין במותג "אייווקס". לטענת המשיבות, הוסכם בין הצדדים מלכתחילה כי מוצרי המבקשת ישווקו תחת המותג "אייווקס". המשיבות הן שהגו מותג זה, רשמו סימן מסחרי, הקימו חברה הנושאת את השם "אייווקס" ואף אתר אינטרנט הנושא שם זה, והכל בידיעה מלאה של המבקשת. לפי טענתן, הן השקיעו כספים רבים בבניית שוק המוצר, הן בעלות הזכויות במותג "אייווקס", והן רשאיות לעשות בו שימוש גם על מנת לקדם מוצרים שאינם מתוצרת המבקשת. באשר למוצר החדש, הן טוענות, כי שמו של המוצר החדש הוא "מערכת 140RD מבית Safe Drive Systems", וכי מדובר במוצר המבוסס על טכנולוגיה אחרת, רדאר, השונה מהותית ממוצרי המבקשת המבוססים על מצלמה. מערכת זו איננה מזוהה כלל עם מוצריה של המבקשת, אין בה כדי ליצור כל הטעייה ביחס למוצרי המבקשת, וכל מטרתה של הבקשה היא למנוע תחרות בשוק המערכות למניעת תאונות רכב בישראל, על מנת לשמר למבקשת מעמד מונופוליסטי בשוק זה. המשיבות מוסיפות וטוענות כי הבקשה לוקה בשיהוי בלתי סביר, כאשר עוד בשנת 2006 נתנה המבקשת את הסכמתה לכך שמוצריה ישאו את שם המשווק. יתר על כן, כבר בחודש דצמבר נודע למבקשת כי בכוונת המשיבות להשיק מוצר מתחרה, ובחודש ינואר 2011 אף קיבלה המבקשת הודעה מפורשת בכתב (נספח ד' לתגובה לבקשה), על כוונת המשיבות להשיק את המוצר החדש. חרף זאת, הוגשה הבקשה ימים ספורים בלבד לפני הכנס שעל הכנתו עמלו המשיבות ימים כלילות, תוך השקעת כספים רבים. המשיבות טוענות גם לחוסר ניקיון כפיים של המבקשת בשל העלמת עובדות מהותיות מבית המשפט. 6. לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים ושקלתי את טענותיהם, ובשים לב לשיקולים השוקלים בעת מתן סעד זמני, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. 7. המבקשת הוכיחה עילת תביעה לכאורית, המקנה לה זכות לקבלת חלק מן הסעדים הזמניים להם עתרה. כפי שעולה מחקירת המצהירים מטעם שני הצדדים, שווקה מערכת ההתראה של המבקשת, בהסכמת הצדדים, לאורך שנים, תחת המותג "אייווקס". המצהיר מטעם המבקשת, מר עופר מהרשק, העיד כי בתחילה, ובהסכמת הצדדים, נקרא המוצר אייווקס (בע' 6 לפרוטוקול, למטה). גם המצהירה מטעם המשיבות, גב' מורן סיטין, אישרה את הדברים מפורשות: "בשנתיים הראשונות המוצר ששיווקנו נקרא איווקס ואני לא מכחישה זאת. אבל זה נעשה בהסכמה מלאה מתוך אישור של מובילאיי לקרוא כך למערכת. לאחר שנתיים, דרשו שאפסיק לקרוא למוצר איווקס ואדגיש שאיווקס הוא שם החברה בלבד. זה היה אחרי שבמשך שנתיים אמרו אנו יודעים שזה האישור הראשוני שנתנו לכם, עשינו טעות ומבקשים שתשנו ותחדדו שאייווקס הוא שם החברה ולא שם המוצר" (בע' 15). אין, למעשה, חולק, כי השם "אייווקס" בא לעולם לשם שיווק מוצריה של המבקשת, וכי עד היום לא נעשה בו שימוש אלא לשם שיווק מוצריה של המבקשת. שם זה, כשם מוצר, מזוהה, אפוא, עם מערכת ההתראה של המבקשת. גם באמצעי התקשורת הוכתרו מוצרי המבקשת כ"מערכות אייווקס" (נספחים 5א-ב לבקשה). מדובר, אם כן, בשם המזוהה עם מוצר המבקשת, ונוצר לצורך שיווקו. הצדדים לא חלקו על כך ששם זה רכש לו מוניטין. לפיכך, ברי כי שימוש בשם זה כחלק משמו של מוצר מתחרה שאיננו מתוצרת המבקשת, מעלה חשש סביר להטעייה, באופן שהציבור יזהה את המוצר החדש עם המבקשת, והוא מהווה, לכאורה, גניבת עין על פי ס' 1(א) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999. יצוין כי גם העדה סיטין העידה כי לאור "ההד" שיצרה ההזמנה לכנס, שינתה את מודעות הפרסום לכנס באופן שהוסר משם המוצר השם "אייווקס" והוסף שם יצרנית המוצר החדש (בע' 17 לפרוטוקול). 8. לאור האמור לעיל, הראתה המבקשת זכות לכאורה לקבלת סעד זמני האוסר על המשיבות לפרסם או לשווק את המוצר החדש בשם "אייווקס". גם מאזן הנוחות פועל לטובת המבקשת. המשך שיווק המוצר החדש בשם "אייווקס", עלול לגרום נזק למבקשת ע"י זיהוי המוצר החדש ומיתוגו כמוצר המשויך למבקשת, ובשל ייחוס המוניטין שצמח למוצרי המבקשת למוצר שאיננו מתוצרתה. מאידך, אין בסעד זה משום פגיעה ממשית במשיבות. 9. המבקשת עותרת למנוע מן המשיבות כל שימוש בשם "אייווקס", לרבות שימוש בו לציון שם החברה המפיצה. איני רואה להיעתר לבקשה זו במסגרת הבקשה לסעדים זמניים, ולו מחמת השיהוי בהגשתה. המשיבה 3, הנושאת את השם אייווקס, נוסדה כבר בשנת 2008. לא נטען כי הדבר נעשה בהסכמת המבקשת, או בתיאום עמה, ולמעשה טענה המבקשת, לא פעם, כי אין לה דבר עם המשיבה 3 וכל עניינה הוא עם המשיבה 1 (ראה נספח 12 לבקשה). חרף זאת, בתיקון להסכם שבין הצדדים כונתה המשיבה 1 "אייוקס" (נספח 6 לבקשה), וכך גם במגעים אחרים שנוהלו בין הצדדים. גם בבקשתה טענה המבקשת כי המשיבות "מקפידות להציג עצמן כ"אייווקס" או כנגזרת של שם זה, וכך לרוב גם מזדהים נציגיהן" (ס' 18 לבקשה). גם לאחר ביטול ההסכם בין הצדדים, המשיכו המשיבות ופעלו תחת השם "אייווקס", בלא שהמבקשת מחתה על כך. המבקשת לא מחתה גם כשנודע לה, כבר בחודש דצמבר 2010, כי בדעת המשיבות להשיק מוצר חדש שאינו מתוצרתה (עדות מהרשק, בע' 12), וכאשר נודע לה, בחודש ינואר 2011 על השקת מערכת התראה למניעת תאונות דרכים המיובאת מחברת Safe Drive Systems. ההודעה על ההשקה, מינואר 2011, נושאת לוגו עם השם "אייווקס" (ראה נספח ד' לתגובת המשיבות). בנסיבות אלה ניתן, לכאורה, להסיק, כי המבקשת השלימה עם שימושן של המשיבות, כמפיצות, בשם "אייווקס", לא רק לשם הפצת מוצרי המבקשת, ולמצער, כי חל שיהוי בהגשת הבקשה, בכל המתייחס לסעד זה, המטה את הכף לדחיית הבקשה (זאת במובחן מסוגיית השימוש בשם "אייווקס" בשם המוצר החדש, שנודע למבקשת רק עם קבלת ההזמנה לכנס, ימים ספורים לפני הגשת הבקשה). יחד עם זאת, על מנת למנוע את חשש ההטעיה הקיים ביחס למוצר, וסיכול הסעד הזמני שניתן לעיל, תקפיד המבקשת ותציין בפרסומיה את שם המוצר החדש כשהוא כולל את שם יצרנית המוצר (כדוגמת "מבית Safe Drive Systems"). 10. לאור כל האמור לעיל, ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות לפרסם או לשווק את המוצר החדש, או כל מוצר אחר למניעת תאונות דרכים שאינו מתוצרת המבקשת, כאשר השם "אייווקס" כלול בשמו של המוצר. עוד הנני מורה כי בכל פרסומיהן את המוצר החדש, יציינו המשיבות את שם יצרן המוצר כמפורט לעיל. צו המניעה הזמני שניתן כפוף לתנאים הבאים: א. המבקשת תגיש את התביעה העיקרית תוך 7 ימים מהיום. ב. המבקשת תמציא לבית המשפט, להבטחת נזקי המשיבות בשל צו המניעה הזמני שניתן, ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן ע"ס 100,000 ₪, עד ליום 30.3.11. המשיבות ישלמו למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 15,000 ₪. פרסוםצוויםצו מניעהמוצר