בקשה שלישית לפשיטת רגל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה שלישית לפשיטת רגל: 1. ביום 16.12.09 הגיש החייב בקשה למתן צו כינוס. הצו ניתן ביום 9.03.10 ובמסגרתו הוטל על החייב תשלום חודשי על סך 200 ₪. החייב הצהיר על חובות בסך 12,847,978 ₪, ובפועל הוגשו תביעות חוב בסך כולל של 10,516,514 ₪. בקופת הכינוס הצטבר עד ליום הגשת חוות הדעת מטעם הכנ"ר סך של 3,643 ₪. עתה עותר החייב להכרזתו פושט רגל. 2. אין זו הפעם הראשונה בה החייב נמצא בהליך פשיטת רגל. לפי הצהרתו הוא הוכרז בעבר בשנות ה-80 פושט רגל אך ההליך בוטל בשנת 1982 מסיבה שאינה ידועה. מאוחר יותר, ביום 5.01.04 הגיש החייב בקשה נוספת למתן צו כינוס והכרזתו פושט רגל (פש"ר 1060/04 בבית משפט זה). בשל בקשתו ניתן כנגדו צו כינוס, אך ההליך בוטל ביום 16.11.05 בשל ניצולו לרעה על ידו. ביום 10.09.06 הגיש החייב בקשה נוספת למתן צו כינוס, אך בקשה זו נדחתה גם כן בשל התנגדות הכנ"ר. החייב ערער על ההחלטה לבית המשפט העליון (ע"א 4360/07) וביום 4.11.09 החליט בית המשפט בהסכמת הצדדים כי הערעור יימחק והחייב יוכל להגיש בקשה חדשה שתבחן על ידי הכנ"ר לגופה. 3. מדו"ח הכנ"ר עולה כי לפי דברי החייב, חובותיו נוצרו לאחר שחברת "סיוון מוצרי אבן ושיש בע"מ" שהקימה אשתו, ושהוא היה ערב לחובותיה בערבות אישית, נכנסה לקשיים. כמו כן, בשנת 1995 הוא רכש, ביחד עם אשתו, נחלה במושב "שדה משה" באמצעות משכנתא שנטלו בני הזוג. בשל חובות שנוצרו בעסק, הם החליטו להתגרש ובמסגרת הסכם הגירושין בשנת 1996 החייב העביר לאשתו את חלקו בנחלה. חרף זאת, השניים המשיכו להתגורר תחת קורת גג אחת כבני זוג עד לשנת 2001, תוך כדי צבירת חובות נוספים בניהול המשק החקלאי. בשנת 2001 החייב נפרד מאשתו והנחלה נמכרה בכינוס נכסים על ידי הבנק הממשכן בשל פיגור בתשלומי ההלוואה. באותה שנה החייב גם לקה בשיתוק באחת מרגליו והפך לנכה. בשל נכותו, לא עלה בידו למצוא עבודה וכפועל יוצא מכך נצברו לחובתו חובות נוספים, בניהם חוב מזונות לילדיו. 4. ב"כ הכנ"ר התנגדה לבקשה, זאת הן בשל העובדה כי ההליכים הקודמים שננקטו בעבר בוטלו בשל ניצולם לרעה על ידי החייב, והן בשל כך שדפוס התנהגות זו חוזר על עצמו בהליך הנוכחי, גם בו החייב אינו מתנהל בתום לב. היא הצביעה על דרך יצירת החובות, כשהחייב ניהל חברה שהייתה רשומה על שמם של אחרים והיה אחראי לחובותיה, ועל כך שהוא רשום כבעל עניין בשתי חברות נוספות אשר לא מופיעות בתצהיר שהגיש לכנ"ר. כן ציינה כי חרף היותו שרוי בחובות, החייב רכש יחד עם אשתו נחלה, ולאחר מכן העביר את זכויותיו בה לאשתו ללא כל תמורה, זאת במטרה להתחמק מנושיו. החייב גם הודה כי בשל היותו בהליך פשיטת רגל הוא רשם פטנט שלו על שם בנו. הוא גם קיבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון לאחר שהמציא חוזה שכירות פיקטיבי כשלמעשה הוא התגורר בבית אימו וגם לא דיווח לכנ"ר על הכנסה זו. התנהלותו של החייב מלמדת כי הוא נוהג עם נושיו בחוסר תום לב מובהק והוא למעשה רואה בהליך מעין "עיר מקלט" מפני הנושים. 5. מנגד ציין ב"כ החייב כי החייב עומד בתנאי צו הכינוס, משלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו, מתייצב לחקירות ומגיש את הדו"חות כסדרם. הוא הוסיף כי החייב אינו אדם צעיר, מצב בריאותו קשה, הוא אינו מסוגל לצאת לעבוד וחובותיו מסתכמים בקרוב לעשרה מיליוני שקלים. בנסיבות אלו ראוי להכריז עליו פושט רגל. באשר לרישום הפטנט על שם בנו של החייב, נטען כי הייתה זו יוזמה של הבן אשר אף סייע בידי החייב בקידומו, ובכל מקרה, לא נמצא משקיע לשם מימוש הפטנט. ככל שהכנ"ר רואה פוטנציאל כלכלי בפטנט הוא יכול לפעול למימושו. באשר לרישומו של החייב כבעל עניין בחברות שונות, נטען כי מדובר בחברות שאינן פעילות ושלחייב אין כל קשר אליהן. על חברה אחת הוא כלל אינו יודע דבר והחברה השנייה היא למעשה חברה שבאה תחת חברה בה הוא עבד. התנהלותו של החייב במסגרת צו הכינוס היא למופת והוא משתף פעולה באופן מלא עם הכנ"ר, ואין מניעה כיום מלהכריז עליו פושט רגל. החייב עצמו ציין בפני בית המשפט את מצבו הבריאותי הקשה ואת נסיונותיו למצוא עבודה. דין הבקשה להידחות. 6. יש לבחון בקשות חוזרות ונשנות בהליך פשיטת רגל בצורה מדוקדקת. אכן, בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") אין מניעה עקרונית כי חייב שבקשתו להכרזת פשיטת רגל נדחתה, יגיש בקשה דומה בסמוך לדחיית בקשתו הראשונה, השניה או השלישית. סימן ג' לפרק ג' לפקודה אף נועד להסדרת היחס בין שני הליכי פשיטת הרגל שהתנהלו זה לצד זה (ראו שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהודרה שניה, עמ' 186-188). הפקודה מונעת בסעיף 90א' מהחייב להגיש בקשה נוספת של פשיטת רגל רק אם קיבל הפטר בחמש השנים האחרונות ובסעיף 63(א)11 נקבע כי לא יינתן הפטר אם החייב הוכרז פושט רגל בחמש השנים שקדמו למתן צו הכינוס. אם לא קיבל החייב הפטר, על פניו, פתוחה הדרך בפניו להגיש בקשה נוספת למתן צו כינוס ופשיטת רגל. 7. עם זאת, שימוש חוזר בהליך פשיטת רגל מיועד בראש ובראשונה למצב שבו החובות החדשים של החייב נוצרו לאחר ההליך פשיטת רגל הראשון (ראו פש"ר (מחוזי-חי') 124/04 פרג נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [27.05.04]). לעומת זאת, במקרה בו הליך פשיטת רגל כנגד חייב בוטל בשל פגמים שנמצאו בהתנהגותו ביצירת החובות כמו גם במסגרת ההליך עצמו, אין לאפשר לחייב להעלות את אותן הטענות שהעלה בהליך הראשון שבוטל בשל חוסר תום לבו. 8. בהתאם לכך, על אף שההחלטה לביטול הליך פשיטת רגל אינה יוצרת מחסום דיוני בפני חייב מלהגיש בקשה חדשה, הזכות להגיש בקשה חדשה מותנית בהצגת נסיבות חדשות המצדיקות את השינוי מההחלטה הראשונה (פש"ר (מחוזי-חי') 919/06 עאדל נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [5.08.07]). כך, למשל בקשה נוספת יכול ותוגש מקום בו הגיע לידי החייב סכום כסף ועתה, בניגוד למצב בהליך הקודם, קיימת תועלת לנושים. כך, למשל, ייתכן ועתה יש בידי החייב ראיות לתמוך בטענות שלא היו לו בהליך הקודם ולא ניתן היה להשיגם אז בשקידה ראויה. וכך, למשל, יש ושינויי נסיבות אישיות של החייב, ביחס למצבו בעת דחיית בקשתו הקודמת מטה את הכף לטובתו כעת. לעומת זאת, חייב אשר ההליך כנגדו בוטל בשל יצירת החובות שלא בתום לב, יתקשה להראות שינויי נסיבות אשר בגינן יש לקבל את בקשתו כעת, אלא אם התגלו ראיות חדשות באשר לאופן יצירת החוב, או שחל שינויי נסיבות משמעותי כדי שבקשתו תידון בשנית. תוצאה אחרת לפיה חייב יכול לפנות בבקשה חדשה כאשר נדחית בקשתו הקודמת ובדרך זו ליהנות מתקופת חסד נוספת של עיכוב הליכים, וכך ללא סוף, אינה מתקבלת על הדעת. 9. משכך, ככלל, חייב אשר ההליך הקודם בעניינו בוטל בשל ניצולו לרעה על ידו, אם בשל אי קיום הוראות צו הכינוס, אם בשל היעדר שיתוף פעולה מלא עם הכנ"ר ובעלי התפקידים, ואם בשל אי הגשת דו"חות ואסמכתאות וחשיפת מצבו הכלכלי לאשורו, יתקשה מאוד להגיש בקשה נוספת להכרזתו פושט רגל. אדרבה, במקרה של חייב המגיש בקשה חדשה לשם הכרזתו פושט רגל, כאשר בקשתו הקודמת נדחתה בשל ניצול לרעה של ההליך, יש בהגשת הבקשה כשלעצמה כדי ללמד על חוסר תום לבו. התנהלותו של חייב כזה מלמדת כי הוא מנסה להיכנס בשעריו של ההליך רק על מנת ליהנות מההגנות שההליך מעניק לו ולהתחמק בדרך זו ולו באופן זמני מתשלום חובותיו. בצדק טענה ב"כ הכנ"ר כי חייב שכזה משתמש בהליך כ"עיר מקלט", ובשל התנהגות זו כשלעצמה יש לדחות את בקשתו. הדבר נכון בוודאי מקום בו מדובר במספר הליכים שבוטלו. במקרה שכזה התמונה המתקבלת היא של חייב היוצר לו מעין הליך ביניים בו הוא מוגן לתקופות ארוכות מהליכי הוצאה לפועל, כשבד בבד הוא אינו מציית לכללי הליך פשיטת הרגל. חייב שכזה שם עצמו הלכה למעשה מחוץ לשני ההליכים והוא מציב את נושיו בפני שוקת שבורה. 10. במקרה זה חובותיו של החייב נוצרו שלא בתום לב ואין בידיו כל ראיה חדשה לעניין זה בהליך הנוכחי שלא עמדו בפני בית המשפט בהליכים הקודמים. על פי ממצאי החוקר מטעם הכנ"ר, החייב רכש משק בעודו מצוי בחובות, והוא מודה בפה מלא (סעיף 8.17 לתצהירו מיום 2.12.09) כי גירושיו מאשתו היו למעשה גירושין פיקטיביים שנועדו להבריח את רכושו מנושיו. החייב גם לא הצביע על נסיבות כלשהן שיש בהן כדי להצדיק את הכרזתו פושט רגל חרף התנהלותו בהליכים הקודמים. די בכך כדי לדחות את בקשתו. 11. למעלה מן הצריך יאמר כי החייב גם אינו נוהג בתום לב בהליך זה, באופן שהיה מביא לביטול ההליך גם לו הייתה זו בקשתו הראשונה. הליך פשיטת רגל מהווה אלטרנטיבה, לעיתים נוחה לחייב, להליכי הוצאה לפועל לפי חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. ואכן, אחת מתכליות הליכי פשיטת הרגל היא לאפשר לחייב תם הלב לרכז את הליכי הגביה נגדו. ואולם, תכלית זו אינה חזות הכול. מן הצד השני נועדו ההליכים להקל על הנושים בכינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך היעילה ביותר. אכן, קיים גם אינטרס חברתי לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו, בנסיבות המתאימות, תוך שמיטת חובותיו. ברם, אין כל הצדקה לתת סיוע שכזה לחייב אשר בא לבית המשפט בידיים שאינן נקיות, או אינו משתף פעולה עם הכנ"ר או עם הנאמן שמונה על נכסיו או אינו עומד בתנאי צו הכינוס בעניינו. אין גם מקום או הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שאינו ממלא אחר צו הכינוס ככתבו וכלשונו ונוהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר (ע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [20.11.08]; ע"א 8937/05 תבין נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [22.1.07]; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז (4) 197). 12. במקרה זה כאמור, החייב אינו נוהג בתום לב, הוא לא שיתף פעולה עם הכנ"ר ולא חשף את מצבו הכלכלי האמיתי בפניו. החייב גם קיבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, תוך הצגת תמונת כזב ומבלי שדיווח על הכנסתו זו לכנ"ר. בהליך זה אמנם החייב הגיש דו"חות בזמן ועמד בצו התשלומים, ואולם בכך, כאמור, אין די. 13. לאורך הדרך נמתחה לא אחת ביקורת על התנהלותו של החייב, כך בהחלטה מיום 28.03.07 שניתנה ע"י ראש הוצל"פ באשדוד (כב' הרשמת ע' אלפסי) בתיק 25-01127-04-0 הוא הוגדר כחייב המשתמט מחובו על פי חוק הוצל"פ. כך בהחלטה מיום 16.12.05 שניתנה בבית משפט זה (כב' השופט י' שפירא) בבש"א 3352/05 בפש"ר 1060/04 שבה נקבע כי מאז החלטה אחרת שניתנה בעניינו לבטל את צו הכינוס אלא אם ישלם את כל הפיגורים וימציא דוחות כפי שמורה הצו, הוא "לא טרח להסיר מחדליו, ובמקום זאת הגיש בקשה נוספת מטעמו". מצופה, אפוא, היה מחייב אשר בקשותיו נדחו בעבר על רקע של ניצול ההליך על ידו לרעה, שיעשה מאמץ מיוחד ויצא מגדרו כדי להוכיח כי הפעם ידיו נקיות וכי חל שינוי משמעותי בגינו יש לקבל את בקשתו היום חרף התנהגותו חסרת תום הלב אל מול נושיו בעבר. כאמור, לא זו בלבד שהחייב לא תיקן דרכיו, אלא שגם בהליך זה הוא ממשיך בדרך עקלתון ואינו עומד בחובות המוטלים עליו, ויש רגליים של ממש לסברה כי בקשתו להכרזת פשיטת רגל הינה חלק מפעולותיו להתחמק מנושיו. בשים לב לכל האמור, בקשת החייב להכריז עליו פושט רגל נדחית, וההליך אודותיו מבוטל. מתוך הכספים שהצטברו בקופת הכינוס, ינוכה שכר טרחת הכנ"ר והיתרה תועבר ללשכת ההוצל"פ. צו עיכוב היציאה מהארץ שניתן כנגד החייב יבוטל בעוד 14 יום מהיום. החייב יישא בהוצאות הכנ"ר בסך של 4,000 ₪. פשיטת רגל