האם עיזבון הוא אישיות משפטית ?

האם עיזבון הוא אישיות משפטית ? הלכה פסוקה הינה כי עזבון אינו אישיות משפטית, ואין לו בנפרד מן היורשים או הזכאים האחרים, כל מעמד עצמאי. לעניין זה ראה דיון רחב בע"א 181/67, טובה גרינשפן נ. ציון שרעבי, פד"י כא(2)630. בע"א 395/70, מדינת ישראל נ. עראבי, פד"י כה(2)20, 24, נאמר: "רכושו של נפטר נופל ליורש מיד עם פטירת המוריש ומתמזג בו ברגע עם שאר נכסי היורש. נכסי המוריש ונכסי היורש נעשים לגוף אחד , וגם חובות המוריש נעשים לחטיבה אחת עם חובות היורש". כן ראה פסק הדין שניתן לאחרונה ברע"א 5059/10, אלום גולד בע"מ נ' דור, סע' 10 לפסק הדין, שם נאמר: "על פי הוראת סעיף 1 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מותו של אדם אינו מוליד אישיות משפטית חדשה אלא יש בו כדי להוביל להתעשרותם של היורשים שאליהם הועברו נכסי המנוח". העולה מן הדברים הוא, כי עזבון המנוח אינו אישיות משפטית הראויה להיתבע. אישיות משפטיתשאלות משפטיותעיזבון