הגיון כלכלי בפרשנות חוזה

בית המשפט ציין בפסיקתו כי חוזה יש לפרש כמכלול וכחטיבה אחת הבאה להגשים את התכלית הכלכלית של העסקה (ע"א 554/83 "אתא" חברה לטקסטיל בע"מ נ' עיזבון המנוח זולוטולוב יצחק ז"ל ואח' , פ"ד מא(1) 282. עוד צוין בפסיקת בית המשפט כי את הוראותיו של ההסכם יש לפרש כאמור כחטיבה אחת, פרשנות סבירה היוצקת בו היגיון כלכלי. בעניין זה מציינת פרופ' ג' שלו, כי: "חוזה מסחרי נועד, מעצם טיבו, להגשים מטרה מסחרית - כלכלית. לפיכך, יש לפרש חוזה כזה בדרך שתגשים את תכליתו האובייקטיבית, הלוא היא התכלית הנותנת ביטוי ל"קומון סנס" העסקי. "קומון סנס" עסקי משמעו הגיון, סבירות ויעילות כלכלית - מסחרית". כאשר מדובר בחוזים מסחריים, ורובם של החוזים הטעונים פירוש הם כאלה, יש לגשת לתהליך הפירוש בהנחה - מיסודה של הגישה הכלכלית למשפט - שהתנהגותם של הצדדים הינה התנהגות רציונלית. כלומר: כל צד לעסקה מסחרית שואף למקסם את רווחתו ולפיכך לא יטול חלק בעסקה ולא יסכים לחוזה אם הוא צופה שרווחתו תקטן". (ראה: ג. שלו, "דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי" (תשס"ה - 2005), עמוד 426). חוזהפרשנות חוזהפרשנות