מה זה טענת הודאה והדחה ?

מהי טענת הודאה והדחה ? סיטואציה של "הודאה והדחה" מתקיימת כל אימת שנתבע מודה בעובדותיה המהותיות של עילת התביעה ומוסיף טענות אחרות העשויות להביא לדחייתה. במצב כזה, מוטל נטל השכנוע של העובדות "המדיחות" על הנתבע, אשר אם לא יורם על ידו, תתקבל גרסת התובע. משמעות הדבר היא, כי אם כפות המאזניים יישארו בסופו של המשפט מעויינות באשר לטענות הנתבע, יזכה התובע בתביעתו, שהרי הנתבע הודה בכל רכיביה. כלל דיוני זה קבוע בתקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי אם הודה הנתבע בעובדות שטען להן התובע וטוען כי על פי דין, או מחמת עובדות שטען להן הנתבע, אין התובע זכאי לסעד המבוקש - יהיה הנתבע הפותח, וסדר הטיעון יהיה בהיפוך לסדר האמור בתקנה 158. (כלומר סדר הטיעון הרגיל, הקבוע בתקנה 158 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נהפך). להלן פסקי דין לדוגמא העוסקים בסוגיית טענת הודעה והדחה: רע"א 3592/01 עיזבון המנוח סימן טוב נ' ע. אהרונוב. ע"א (ת"א) 1528/05 עופר כהן נ' יחזקאל כהן. ע"א 11100/02 חצור נ' דותן. הודאה והדחהשאלות משפטיות