היום בו נולדה עילת התובענה לצורך התיישנות

"היום בו נולדה עילת התובענה", לצורך התיישנות (כאמור בסעיף 8 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958) הוא היום בו מתגבשות לראשונה העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע וכי עובדות אלה כוללות "... כל עובדה, החיונית כדי לבסס את עילת התביעה, שבלי ידיעתה ואיזכורה לא ניתן להגיש תובענה ולא כל שכן לא ניתן להצליח בה" (ראו: ע"א 244/81 - מאיר פתאל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית . פ"ד לח(3), 673, עמ' 685-686). עוד הובהר בפסיקה, כי אין די "בזכות תביעה מושגית" בידי התובע כתנאי לתחילת מירוץ ההתיישנות, אלא יש צורך בקיומו של "כח תביעה", המצביע על בשלותה של זכות התביעה הנתונה לתובע, לפנות לבית המשפט בתביעה משפטית ולזכות בסעד (ראו: ע"א 9413/03 - אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים ואח, ע"א 3319/94 פפר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, פ"ד נא(2) 581, 594 (1997) והפסיקה הנזכרת שם. כח תביעה מהותי קיים בידי תובע רק כאשר, בעת הגשת התביעה מצויות בידיו כל העובדות, שאם יוכיחן יהא זכאי לסעד המבוקש על ידו, ללא תנאי נוסף כלשהו וללא צורך בהכרעה שיפוטית קודמת. התיישנות