הפרת תנאי שחרור של עצור

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת תנאי שחרור: בפני בקשה להאריך את מעצרו של החשוד בחמישה ימים לצרכי חקירה. נגד החשוד מתנהל הליך פלילי בת.פ. 53324-12-10. ביחד עם כתב האישום בתיק זה הוגשה בקשה לעוצרו עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי הורה על שחרורו בתנאים מגבילים, אשר זהים לתנאים המגבילים שנקבעו לשחרורו במ.י. 39230-12-10 ללא הגבלה של זמן (עמ"ת 13110-01-11). אחד מתנאי שחרור אלה הוא איסור על כל שימוש במחשב, באינטרנט ובכל מדיית מחשב אחרת. בתאריך 15.2.11 קיימה משטרת ישראל ביקורת של תנאי השחרור, ובמסגרתה ערכה חיפוש בבית החשוד. בחיפוש נתפסו כונן מחשב, מסך ודיסקים, שאחד מהם הכיל חומר פדופילי. החשוד נעצר בחשד לביצוע עבירות של הפרת הוראה חוקית, לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") והחזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין, עבירה לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין. ב"כ המבקשת הגיש רשימה של השלמות חקירה (ת/1), וטען כי קיימות בענייננו תשתית ראייתית ועילת מעצר המצדיקות את המשך המעצר לצורכי חקירה. ב"כ החשוד טענה, כי מן הדין לדחות את הבקשה, ולהורות על שחרורו של החשוד באותם תנאים שנקבעו על ידי בית המשפט בהליך האחר המתנהל נגד החשוד. לטענתה, תנאי השחרור לא הופרו, הואיל ולא נעשה שימוש במחשב, שנמצא כשאינו מחובר לחשמל וללא כבלים חשמליים. תוכן המחשב טרם נבדק, וכלל לא ברור שנעשה בו שימוש בתקופה האחרונה. לגבי הדיסק המכיל חומר פדופילי - הרי שלא נמצאו בבית החשוד אמצעי צפיה. כמו כן, בביקורת שערכה משטרת ישראל בבית החשוד ביום 21.12.10 תפסה המשטרה חומר ממוחשב, ולא ניתן לשלול כי אותו דיסק היה במקום כבר אז, אך לא נתפס. בעקבות אותו חיפוש נפתח זה מכבר תיק חקירה, והחשוד שוחרר במסגרתו בתנאים מגבילים, כמפורט לעיל. הסניגורית הוסיפה, כי לא מתקיימת במקרה זה עילת מעצר: אין חשש שהחשוד ישבש את החקירה בעודו נתון במעצר בית, ואף עילת המסוכנות אינה מתקיימת בענייננו, שכן אף אם הוחזק חומר פדופילי הרי שחומר החקירה מקים ספק ביחס למודעותו של החשוד. מדובר בעבירה מסוג עוון, שבצידה עונש מאסר בן שנה אחת. עיינתי בחומר החקירה. מחומר החקירה עולה, אומנם, כי החשוד החזיק בביתו מחשב. דא עקא, כי בשלב זה אין בחומר ראיה לתמוך בטענה כי עשה בו שימוש, שכן המחשב טרם נבדק על ידי המשטרה. הואיל ובמסגרת תנאי השחרור נאסר על החשוד להשתמש במחשב, אך לא להחזיק בו, הרי שבשלב זה אין בחומר החקירה יסוד לכאורי לחשד כי תנאי השחרור הופרו. באשר לעבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין, הרי שיש בחומר החקירה תשתית ראייתית המקימה חשד סביר לביצועה. כמו כן מתקיימת עילת מעצר, שכן רשימת פעולות החקירה (ת/1) כוללת גם פעולות ששחרורו של החשוד עלול לשבש. יחד עם זאת, הואיל ובשלב זה לא יכול היה נציג המבקשת לשלול את הטענה, כי הדיסק היה בבית כבר בעת החיפוש הקודם שנערך בו במסגרת תיק החקירה הקודם, בגינו הוגש זה מכבר כתב אישום, הרי שראוי שנושא זה יבדק בדחיפות, שכן יש לו השלכה ישירה על המשך מעצרו של החשוד. על מנת לאפשר קיומה של בדיקה זו והבאת תוצאותיה בפני, הנני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד יום 17.2.11 בשעה 11:00. זכות ערר כחוק. מעצרשחרור ממעצר