התניית זכויות דייר מוגן

האם דייר מוגן יכול להסכים לשלם דמי שכירות גבוהים יותר ממה שהחוק קובע ? מהפסיקה עולה כי דייר מוגן אינו רשאי לוותר בחוזה או להתנות על הזכויות שיש לו לפי חוק הגנת הדייר. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בפסק הדין גבריאלוב, על פיהם הגנת החוק ניתנה "לטובת הכלל, ולפיכך אין דייר בודד רשאי לוותר עליה או להתנות עליה בחוזה" (ע"א 186/58 גבריאלוב נ' גבריאלוב, פ"ד י"ג 1263, 1269. וכן בע"א 207/82 כהן נ' בלומברג, פ"ד ל"ט(1)147) ובספרו של עו"ד ע' חרלף, שאלות ותשובות בחוק הגנת הדייר, מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 21. מקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)