תאונה בזמן "טעינה ופריקה" כתאונת דרכים

להלן סקירה משפטית בנושא טעינה ופריקה - תאונת דרכים: ב-ע"א (מחוזי חי') 542/94 סבאג נ' דולב חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 15.1.96) (להלן: עניין סבאג), דן בית המשפט במקרה בו המערערת, שם, התכופפה מעל תא המטען של רכב פרטי במטרה להכניס בו חפצים ואז טרקה בתה את מכסה תא המטען והמערערת נפגעה. בפסק דין זה דן השופט גריל בשאלה כיצד יש לפרש את המלים "טעינתו של מטען או פריקתו", וקובע כי: "הדעת נותנת שהכוונה היא לפריקה או טעינה במובן המקובל של עיסוק מסחרי או עיסקי, או כשמדובר בהעברת חפץ גדול או כבד, כאשר טמון סיכון אפשרי של הפגעות בהעברת חפץ כזה שנכנס בממדיו להגדרת 'מטען'. אולם, במקרה שבפנינו הארוע התרחש ברכב פרטי. בדרך כלל מקובל הוא לפי נסיון החיים שנוסע העושה שימוש ברכב פרטי ייתכן וישא עימו תיק של חפצים אישיים או סל מצרכים או חבילה. לדעתי אין זה מתקבל על הדעת שהנחת חבילה כזו או סל כזה או תיק מסמכים כזה ברכב פרטי (שבו אנו דנים בתיק זה) ייחשבו להטענת מטען, או שהוצאתו מן הרכב תהיה בגדר פריקת מטען. ... סבורני, כי עלינו לתת למונחים של "טעינה" או "פריקה" את הפירוש המתחייב על פי תכלית החקיקה, ההגיון הפנימי של הדברים, ונסיון החיים". בפסק הדין ב- רע"א 6223/98 מג'יד שיבלי נ' הדר, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נב(5), 381 , 383-384 (1998) דן במקרה בו התובע היה נהג משאית אשר לאחר העמסת המטען על משאיתו, החל התובע לפרוס ברזנט המכסה את ארגז המשאית, ותוך כדי מתיחת הברזנט ארעה התאונה בה נפגע המבקש על ידי אחת הגומיות התופסות בברזנט אשר השתחררה. בית המשפט העליון קבע כי, פריסת הברזנט על המטען היוותה חלק מפעולת הטעינה, בבחינת פעולת לוואי שלה, הקשורה קשר הדוק בפעולת הטעינה, ומהווה חלק אינטגרלי שלה. ספק אם פסק דין זה התכוון לבטל את ההבחנה שהוצגה לעיתים בפסיקה, כמו בעניין סבאג הנ"ל, בין טעינה ופריקה תוך עיסוק מסחרי, לבין טעינה ופריקה הנעשית על-ידי אדם לצורך פרטי. תאונת דרכיםתאונת דרכים בזמן פריקה וטעינההכרה בתאונת דרכים