מהי נכות על פי דין - קביעה על פי דין ?

מהי קביעה על פי דין / מהי נכות על פי דין - במקרים של תאונות דרכים ? נכות על פי דין תאונת דרכים: בשונה מבתביעות לפיצוי בגין נזק גוף שעילתן בפקודת הנזיקין מצא המחוקק לקבוע כי בתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא תוגשנה חוות דעת רפואיות מטעמם של הצדדים להוכחת ענין שברפואה ובית המשפט יורה על מינויו של "מומחה אשר יחווה דעתו בענין הנכות הרפואית של נפגע, או בכל נושא רפואי אחר, לרבות דרכי שיקומו" (סעיף 6א. לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים). לצד הסדר זה וכחריג לו נקבעה הוראת סעיף 6ב. לחוק המעגנת הסדר ייחודי המייתר את הצורך במינויו של מומחה רפואי כל אימת ש"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה". על פי הסדר זה תחייב הנכות שנקבעה לתובע "על פי כל דין" בתביעה על פי החוק ובלבד שנקבעה "בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים"- "לא כל קביעת דרגת נכות קודמת מחייבת בתביעה לפי החוק אלא אך זו שנקבעה לנפגע "בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים" ... משמע, שהוראה זו חלה רק כאשר הגוף הפועל על-פי דין נדרש בזמנו וקבע בפועל את דרגת הנכות העומדת בקשר סיבתי עם התאונה" (ר"ע 94/86 אברהם עקיבא נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 754) כך תחייב קביעת נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי בתביעה שעניינה נכות בעקבות תאונת עבודה (להבדיל מנכות כללית) וקביעתה על ידי קצין התגמולים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 בתביעתו של חייל להכרת זכות בגין נכות שנגרמה לו "תוך ועקב" שירותו הצבאי, זאת מאחר ולצורך קביעתם נדרשת מכוח הוראות הדין בחינה של הקשר הסיבתי שבין האירוע החבלתי והנכות הנטענת (ראה:המ' (ת"א) 12802/85 אברהם עקיבא נ' רותם חברה לביטוח בע"מ) . חובתו של אותו גוף הפועל על פי דין להידרש לשאלת הקשר הסיבתי שבין נזק הגוף הנטען לאירוע התאונתי (בו מעורב רכב) היא שמייתרת את הצורך במינוי מומחה רפואי לפי סעיף 6א. לחוק ודומה כי אך בשל כך מצא המחוקק למצוא באותה "קביעה על פי דין" משום תחליף הולם להסדר הקבוע בהוראת סעיף 6א לחוק. בקביעה על פי סעיף 6ב. לחוק יש כדי לייתר דיון והכרעה במסגרת תביעת הנזיקין על פי החוק הן בשאלת הקשר הסיבתי שבין האירוע התאונתי (בו מעורב רכב) ובין הנכות הנטענת והן בשאלת שיעור הנכות- " ... על-פי פירושו הנכון של סעיף זה קביעת דרגת נכות לפי כל דין יש בה לחייב לא רק לעניין שיעור הנכות, אלא גם לעניין הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנכות" (ע"א 5608/90 קורנהיל חברה לביטוח בע"מ נ' שמעון מזרחי, פ"ד מו(2) 107) (ראה בנוסף: רע"א 3289/96 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' יצחק אנקווה, פ"ד נ(1) 556) סעיף 6ב נכות על פי דיןנכותשאלות משפטיות