סעד הצהרתי לגבי זכות עתידית

האם יש מקום לסעד הצהרתי בגין זכות עתידית שטרם באה לעולם ? נטען כי הלכה פסוקה היא כי אין מקום לסעד הצהרתי בגין זכות עתידית שטרם באה לעולם תוך הפניה לדברי כב' השופט ש. לוין ב רע"א 1810/09 הדר חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' קנדי חברה להשקעות בע"מ ואח',פ"ד מד(2) 737 וכן לדברי כב' השופטת שטרסברג-כהן ברע"א 84/98 צעד בריא -אלוש אורטופדיה בע"מ ואח' נ' sensograph belgium nv ואח'. בעניין קנדי עמד כב' השופט לוין על הבעייתיות שבהעתרות לבקשה למתן סעד הצהרתי שלא יהיה בו כדי לסיים את המחלוקת: "במקרה שלפנינו, אין ספק בדבר, שמתן סעד הצהרתי לא זו בלבד שלא ימנע כפל התדיינות אלא יכול שיהא מדובר בהליך סרק. צודקים המבקשים בטענתם, כי יכול שבעלי הדירות לא יגישו תובענה (ולכאורה לפחות חלק מעילותיהם נוצרו לפני זמן רב) או יגישו ותתקבל נגדה (או נגד חלק הימנה) טענת התיישנות או יתברר שלא הייתה רשלנות." הכלל הוא שמתן סעד הצהרתי הוא בשיקול דעתו של בית המשפט. בתי המשפט אינם נוהגים לדון בבקשות לסעדים הצהרתיים מקום שאותו הסעד אין בו כדי לסלק את המחלוקת שבין הצדדים. כך הדבר כאשר משיקולי אגרה מבקש צד לקבל סעד הצהרתי בדבר הפרת חוזה כאשר ברי שמיד לאחר מכן יידרש דיון בשאלת גובה הפיצוי המגיע בגין אותה הפרה. סעד הצהרתי