סעד כספי זמני למניעת חרפת רעב

הזכות לקבלת סעד כספי זמני: תקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 מבהירה כי סעד זמני, ובכלל זה צו עשה, יכול להינתן כאשר הדבר דרוש "להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין". בתי המשפט פירשו מטרות אלו בצורה רחבה. כך, למשל, בבש"א (מחוזי י-ם) 8305/01 דורון נ' המועצה המקומית מבשרת ציון, בחן השופט יצחק ענבר את התנאים למתן סעד זמני כספי, והורה לקבלן הנתבע לממן דיור חלופי לרוכשי דירה שלא הייתה ראויה לאכלוס. לשיטתו של השופט ענבר סעד זה נדרש שכן "הדעת אינה סובלת, כי כל אותה עת [בה המשפט מתנהל] יסבלו המבקשים, אשר סיכוייהם לזכות בתביעה למעלה מטובים, חרפת רעב. תוצאה זו לא עולה בקנה אחד עם חובתו של בית המשפט לדאוג לקיומו של הליך משפטי תקין והוגן" (פסקה 17 ז. לפסה"ד). סעד זמניעוני / רעב