צירוף מסמך חדש לשאלות הבהרה למומחה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הצגת חומר חדש במסגרת שאלות הבהרה למומחה / הצגת ראיה חדשה בשאלות הבהרה למומחה / צירוף מסמך חדש לשאלות הבהרה למומחה: 1. ביום 14.6.08 נפגע התובע לנטען עת היה נוסע רכב מנועי ומכאן פגיעתו חוסה במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ה'תשל"ה-1975 ותקנותיו. הנתבעת הינה מבטחת הרכב בו נסע התובע ובאה בגדרי "מבטחת" בהתאם לפקודת רכב מנועי (נ"ח)-ה'תשל"ה-1970. במסגרת הדיון בתיק מונה מומחה כמצוות תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) ה'תשמ"ו-1986 אשר חיווה את דעתו. ב"כ הנתבעת פנה בשאלות הבהרה למומחה , שאלות להן מתנגד ב" התובע ומכאן המחלוקת לפתחי. 2. שאלות הבהרה הותרו ע"י המחוקק במצוות ס'6 (א) (2) לחוק הפיצויים. קיימים רבדים שונים בבתי המשפט לדרגותיהם באשר למשמעות שיש ליתן לשאלות הבהרה ככאלה. שאלות הבהרה, כשמן כן הן-נועדו להבהרה. ראה, ע.א 107/88 כהן-לאף פד"י מד (1) עמ' 857 "...הצגת חומר חדש שהמומחה לא היה רשאי לעיין בו אינה עניין של בהרה אלא לכול היותר עניין של חקירה נגדית" אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים , עמ' 474. ומול זאת "ניתן להצביע על נטייה בפסיקה להגמיש האיסורים בהגשת מסמכים פסולים...כאשר מדובר בטרם משלוח הבהרה" ריבלין, "תאונות דרכים" סימן 690 וראה, סימן 697. עוד אוסיף ואומר, בכול מקרה אין הכוונה לחוות דעת אסורה ו/או במסמך רפואי נחזה שהינו בעצם חוות דעת לכול דבר ועניין. יש לעמוד על המשמר ולמנוע בשלב שאלות הבהרה הצגת חומר פסול שהינו למעשה בגדר "חוות דעת" - ראה תקנות 8 ו-9 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) ה'תשמ"ז-1986. יש לקרוא "הבהרה" בלשון אדם סביר , ומקום בו חוות דעת מצריכה הבהרה תותר השאלה שיש בה לא פעם גם קידום ענייני של השנוי במחלוקת ואף מניעת חקירה נגדית לעתיד לבוא. שאלות הבהרה נועדו לבאר סמטאות לא נהירות בחוות דעת ככזו. ראה בהרחבה והשווה ת.א (נצרת) 1175/04 יוסף לוי- מ"י , משרד הבריאות, שעניינו שאלות הבהרה בתביעה שנדונה במסגרת טענות לרשלנות רפואית, ראה המפורט שם. המחלוקת בגינה ניצים הצדדים כאן , הינה כאמור שאלות הבהרה שהופנו ע"י ב"כ הנתבעת למומחה ד"ר אלרן. ב"כ התובע מתנגד להמצאת השאלות למומחה. 3. בנסיבות כאן, ולאחר שעיינתי בשאלות ככאלה בבקשה ובתגובה אני קובע לאמור: א. המומחה ישיב לשאלה 2 הנגזרת מהתיאור בס' 1 לבקשה. ב. באשר שאלה 4 הנגזרת מהאמור בשאלה 3 - אין מקום להפניה ולציטוט מבדיקת רופא המל"ל (ראה רע"א 1426/03, לא פורסם, ). אין מקום להתיר השאלה כפי שנוסחה ובהסתמך על הציטוטים מהמוסד לביטוח לאומי. ג. המומחה ישיב לשאלות 5 ו-6. כך גם באשר לשאלה 7 , כאן יפנה המומחה לממצאים אובייקטיביים נשוא הסתמכותו. ד. המומחה ישיב לשאלות 8 ועד 14. איני מתיר שאלה 15, ראה האמור לעיל באשר לשאלות 3 ו- 4 הנכון גם לשאלה זו. ה. המשיב ישיב לשאלות 16 ועד 19 בהיות אף הן בגדרי שאלות הבהרה. 4. שכ"ט המומחה ישולם באמצעות ב"כ הנתבעת. מסמכיםמומחהשאלות הבהרה למומחהמשלוח מסמכים למומחה רפואיצירוף מסמכים