רשלנות רפואית בהריון אי גילוי מום בלב - קשר סיבתי בתביעת הולדה בעוולה

הנתבעים (קופ"ח כללית) סומכים את טיעונם המשפטי על פסק-דין (משלים) שניתן ע"י השופט י.ענבר ביום 1/5/11 בתיק אז' 6018/04 פלוני נ' שירותי בריאות כללית, בו נקבע כי בשאלת הקשר הסיבתי ה"ייחודי" בתביעה שעילתה הולדה בעוולה, אין הניזוק אחראי גם על נזקים שאינם נובעים מהתרשלות בטיפול רפואי. השופט ענבר מאמץ את העמדה לפיה יש להגן על האינטרס של חיים ללא מום להבדיל מאינטרס של אי חיים (פסה"ד של הנשיא ברק בפרשת זייצוב, ע"א 518/82 ד"ר זייצוב נ' כץ, פד"י מ'(2) 85). משכך טוענים הנתבעים כי לאור הצלחתו של הניתוח הלבבי שעברה התובעת לאחר לידתה, וככל שניתן היה לצפות את המום הלבבי במסגרת אבחון טרום לידתי, יש להתרכז בדיון אך ורק בנזקי המום הלבבי, אם יש כאלו, ואין לדון בנזקים שלא ניתן היה ולא צריך היה לצפותם. ##קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קשר סיבתי בתביעת הולדה בעוולה:## 1. התובעת מספר 1, ילידת 5.12.97, (להלן - התובעת) נולדה במרכז הרפואי העמק בשבוע ה-37 להיריון ובמשקל 2,080 גרם כשהיא סובלת ממום לבבי מסוג incomplete av canal (להלן - המום הלבבי) ובנוסף לכך ממיקרוצפליה, פיגור שכלי והתפתחותי, לקויות שמיעה וראייה, תווי פנים ייחודיים ותסמינים נוספים שהרקע להם הינו ככל הנראה גנטי (להלן - המומים האחרים). המום הלבבי תוקן בניתוח לב שנערך בהיותה כבת שמונה חודשים בבית החולים "שניידר". 2. בבקשה שבפניי עותרים הנתבעים להורות - כעניין מקדמי ובטרם נשמעו הראיות בתיק - כי ככל שתיקבע רשלנות ביחס להתנהלותם אל מול התובעים יוגבל חיובם בפיצוי רק לאותם נזקים הנופלים בגדר מבחן הצפיות הרלבנטי להתרשלותם הנטענת והמתבטאים במום הלבבי ממנו סבלה התובעת 1 במועד לידתה וזאת להבדיל מנזקים שמקורם במומים האחרים שלא ניתן היה לצפותם בזמנים הרלבנטיים לתביעה. הטענה היא שכל נזקיה של התובעת הנגזרים מתסמונת גנטית, ככל הנראה, מסוג קורנליה דה-לנגה: מיקרוצפליה, אטרופיה מוחית, מחלת נפילה, הפרעות השמיעה והראיה - לא ניתן היה, ולא צריך היה, לצפותם או לאבחנם במסגרת אבחון טרום לידתי. 3. דין הבקשה להידחות. 4. לכתב התביעה צורפה חוות דעתו של ד"ר פטר יעקובי, מומחה לרפואת נשים ויילוד, מיום 30.3.08, בה רשם כי יש להבדיל בין המום הלבבי ובין המומים האחרים מהם סובלת התובעת שהקשר ביניהם הוא רק בכך ששניהם מקורם בחיים העובריים טרם הלידה. לעמדתו, את המום הלבבי היה אפשר וצריך לאבחן בתקופה הטרום לידתית, אבחון שהיה מצדיק פנייה לוועדה להפסקת היריון, שאם הייתה נענית בחיוב, הייתה מונעת את לידת הקטינה במכלול מומיה הקשים. מקור המומים האחרים נעוץ ברקע גנטי וככל הנראה לא ניתן היה לאבחנם טרם הלידה בדרגת ודאות שהייתה מצדיקה הפסקת היריון. ד"ר יעקובי מציין כי ב- 30% מהמקרים מתלווים לסוג המום הלבבי ממנו סובלת התובעת גם מומים גנטיים נוספים, נתון שלכאורה לו עמד בפני התובעים 2 ו - 3 והועדה להפסקת היריון, היה בו כדי להשפיע על החלטתם. 5. מטעם הנתבעים הוגשה ביום 5.4.09 חוות דעתו של פרופ' בליקשטיין, מומחה בתחום המיילדות. אין אני נדרשת בשלב זה לתיאור מפורט של האמור בחוות הדעת גבי אופן ניהול מעקב ההיריון וסוגיית בדיקת סריקת המערכות. לעניין הבקשה הנדונה די לציין כי נראה שפרופ' בליקשטיין שותף לדעה לפיה ניתן היה לאתר באבחון טרום לידתי את המום הלבבי, שכפי שהסתבר היה בר תיקון. לכאורה, פרופ' בליקשטיין רואה את עיקר המחלוקת כנסבה סביב השאלה האם אבחון מום הלב של התובעת בשלב הטרום לידתי היה בו, כשלעצמו, כדי להוות אינדיקציה להפסקת ההיריון על המשמעויות הנובעות מכך. 6. ביום 8.8.11 הוגשה הבקשה שבפניי בה עותרים הנתבעים לצמצם, כבר בשלב זה, את המחלוקת לשאלת החמצת האבחון של המום הלבבי של התובעת והנכות השיורית שנותרה לאחר תיקונו, אם נותרה. 7. הנתבעים סומכים את טיעונם המשפטי על פסק-דין (משלים) שניתן ע"י השופט י.ענבר ביום 1/5/11 בתיק אז' 6018/04 פלוני נ' שירותי בריאות כללית (טרם פורסם) , בו נקבע כי בשאלת הקשר הסיבתי ה"ייחודי" בתביעה שעילתה הולדה בעוולה, אין הניזוק אחראי גם על נזקים שאינם נובעים מהתרשלותו. השופט ענבר מאמץ את העמדה לפיה יש להגן על האינטרס של חיים ללא מום להבדיל מאינטרס של אי חיים (פסה"ד של הנשיא ברק בפרשת זייצוב, ע"א 518/82 ד"ר זייצוב נ' כץ, פד"י מ'(2) 85). משכך טוענים הנתבעים כי לאור הצלחתו של הניתוח הלבבי שעברה התובעת לאחר לידתה, וככל שניתן היה לצפות את המום הלבבי במסגרת אבחון טרום לידתי, יש להתרכז בדיון אך ורק בנזקי המום הלבבי, אם יש כאלו, ואין לדון בנזקים שלא ניתן היה ולא צריך היה לצפותם. 8. התובעים מתנגדים לבקשה מכמה טעמים עיקריים: הגשת הבקשה במועד ובאופן בו הוגשה מהווה ניסיון לערוך מקצה שיפורים לטענות הנתבעים ומהווה הרחבת חזית אסורה; המחלוקת אינה מצומצמת לשאלת החמצת המום הלבבי אלא גם לביטוי שניתן או שהיה צריך להינתן לממצאים חריגים נוספים דוגמת פיגור הגדילה התוך רחמי ומיעוט מי השפיר כמו גם לתסמינים הנוספים עליהם עשוי ללמד המום הלבבי ובכלל זה מומים גנטיים; בפסיקה אליה מפנים הנתבעים נקבע, לאחר שמיעת הראיות, כי לא בוסס קשר סיבתי עובדתי בין ההתרשלות ובין הנזקים האחרים שנגרמו לקטין באותו מקרה. התובעים מבקשים ליתן משקל למועד המאוחר בו הוגשה הבקשה ולחייב הנתבעים בהוצאות מתאימות. 9. אכן טענת הנתבעים מעניינת ונוסחה בצורה מלומדת, ומיועדת, כביכול, לקצר את הדיון, לחסוך עלויות ולהתרכז בשאלות השנויות במחלוקת. אלא שבירור הסוגיה המתוארת בבקשה מחייבת שמיעת ראיות ודיון נפרד ומוקדם בשאלת האחריות והקשר הסיבתי. ההסתמכות על הנאמר, לכאורה, בחוות הדעת של ד"ר יעקבי, המומחה מטעם התביעה, והמיקוד שנעשה גבי השאלה השנויה במחלוקת, איננו מוסכם על התובעים. 10. בפועל עותרים הנתבעים לקבוע כבר עתה כי לא מתקיים קשר סיבתי בין התרשלותם, אם תוכח, ובין מרבית הנזקים הנטענים וזאת מבלי שהמומחים הרפואיים נחקרו על חוות הדעת שהגישו, בטרם הובאו ראיות גבי הנזקים הנטענים ואפשרות צפיותם - כולם או מקצתם - בשלב הטרום לידתי, ועוד לפני שהונחה אבן הדרך הראשונה לבחינת קיומו של קשר סיבתי משפטי או עובדתי בכללותו. 11. בנקודת הזמן הנוכחית פרמטרים נוספים נדרשים להכרעה בסוגיית הקשר הסיבתי כמו באיזה אופן יבואו לידי ביטוי עמדות המומחים הרפואיים כפי שהוצגו בחוות הדעת בחקירותיהם; שאלת הסיבוכים שעשויים להתלוות למום הלבבי ממנו סובלת התובעת, לרבות אלה הגנטיים, ואפשרות צפיותם בשלב הטרום לידתי. 12. גם למועד בו הוגשה הבקשה יש ליתן משקל מסוים. עמדתו של ד"ר יעקובי כפי שהובאה באופן חלקי בבקשת הנתבעים - אינה חדשה. הדברים צוינו בחוות הדעת כפי שצורפה לכתב התביעה והיה בידי הנתבעים להעלות עתירתם בעניין, ככל שסברו כי היא אכן מקדמית, בשלב ראשוני של ההליך. אניח כי פסה"ד המשלים שניתן במאי 2011 הוא שהתווה דרכם לבקשה. (גם שם יצגו את הנתבעים). עם זאת, אין לקבל עמדת התובעים לפיה מדובר בהרחבת חזית. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים מפורשות קיומו של קשר סיבתי בין מעשיהם/מחדליהם ובין מכלול הנזקים הנטענים וטענו כי העמדת עילת התביעה כ"הולדה בעוולה" כשלעצמה אינה מבוססת. בהתחשב ברמת הפירוט הנדרשת בכתב הגנה ובהיבט המשפטי של הטענה המוצגת בבקשה זו, די בכך. אין צו להוצאות. רפואההולדה בעוולה / חיים בעוולהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בהריון)הריוןקשר סיבתירשלנות