רישום דקלרטיבי במשרד הרישוי

להלן סקירה משפטית בנושא רישום דקלרטיבי במשרד הרישוי: רישומו של רכב ברישומי משרד הרישוי הוא בעל ערך דקלרטיבי ולא קונסטיטוטיבי. ברע"א 5379/95 סהר חברה לביטוח בע"מ נ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח' נפסק כי גם אם אין הרישום קונסטיטוטיבי אין חולק על חשיבותו. הרישום יוצר מאגר מידע בידי רשות, ועליו מסתמכים רוכשי רכב כדי לוודא בעלותו של המוכר ברכב הנמכר בטרם ירכשוהו. עיקולים ושעבודים נרשמים על הרכב במשרד הרישוי ומתאפשר מעקב אחר חובות של בעלי כלי הרכב והחלפת הבעלות בהם. ברישום יש כדי לתרום בעקיפין למלחמה בנגע הגניבות של כלי רכב. לפיכך, גם אם אין הרישום בגדר אקט קונסטיטוטיבי אלא דקלרטיבי, חשיבותו רבה, ולרישום העברת בעלות ברכב מוקנה מעמד מיוחד שאין להעברתם של מיטלטלים אחרים, וראוי שהרשויות המוסמכות תיתנה את הדעת לנושא זה המצריך בדיקה והסדר. לסיכום: אין לקבוע בעלות ברכב אלא באופן מהותי על פי מבחני קניין שאינם בהכרח קשורים ברישום פסיקת בית המשפט העליון נמנעת מלקבוע שרישום הבעלות בכלי רכב ברישומי משרד הרישוי היא תנאי לקביעת ו/או העברת הבעלות בו וזאת מבלי שתקבע באופן ברור מה מעמד הרישום, לבד מכך שיש לו ערך "דקלרטיבי". משפט תעבורהמשרד הרישוי / משרד התחבורה