רצח רוז פיזם - גזר דין

גזר דין בהכרעת הדין שניתנה ביום 19.5.11 הרשענו את הנאשם 1 בעבירה של רצח בכוונה תחילה ומכוח הוראות סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין תשל"ז-1977, אנו מטילים עליו עונש של מאסר עולם החל מיום מעצרו, 12.8.08. בהכרעת הדין שניתנה ביום 19.5.11 הרשענו את הנאשמת 2 בעבירה של שידול לרצח בכוונה תחילה על פי סעיפים 300(א)(2) יחד עם סעיף 30 לחוק העונשין תשל"ז-1977, ועל פי פסק הדין בע"פ 7894/03 ואח' נסרין מסראווה וג'אבר נ' מדינת ישראל (ראה סעיפים 45-53 לפסק דינו של כב' השופט ד' חשין, סעיפים 5-9 לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן, ופסק דינו של כב' השופט גרוניס) אנו מטילים עליה עונש של מאסר עולם החל מיום מעצרה, 12.8.08. הודעה לנאשמים זכותם לערער לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום. משפט פלילירצח