תביעה ייצוגית בנושא אס אם אסים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה ייצוגית בנושא אס אם אסים: 1. בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, לאחר שפורסם ברבים ונתקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה. כיוון שנזקקתי לבקשה קודמת של הצדדים לאישור הסתלקות, תהיה בפסק הדין חזרה מסוימת על דברים שנכתבו בהחלטתי מיום 11.10.10. 2. התובענה הייצוגית עוסקת בכך שפלאפון שומרת לפרק זמן מסוים מסרונים (הודעות sms), ללא ידיעת מוסרי ההודעות או מקבליהן. נטען כי הדבר פוגע בזכות לפרטיות של שולחי ההודעות, בין שהם מנויים של פלאפון ובין כאלו ששלחו הודעות אל מנויים. כמו כן נטען כי שמירה כאמור מהווה האזנת סתר אסורה. המבקשים טוענים כי בשמירת ההודעות הפרה פלאפון את הוראות הרשיון שניתן לה ואת הוראות הדין, והפרה חובה חקוקה. עוד נטען להיעדר תום לב בקיום החוזה ובמו"מ לקראת כריתתו, לאי גילוי ולהטעיה. 3. פלאפון הבהירה כי אכן שמרה את המסרונים לפרקי זמן מסוימים, והסבירה כי שמרה על המסרונים לטובת המנויים, כיוון שבאמצעות השמירה ניתן היה להתגבר על תקלות טכניות שונות. מכל מקום, המערכת של פלאפון ממוגנת ומאובטחת, כך שלא היה חשש לדליפת המידע. פלאפון סבורה שאין המדובר בהאזנת סתר בכלל, ומכל מקום נעשתה בהסכמה מכללא, לצורך תיקון תקלות. לפיכך, אינה מפרה לא דין ולא רשיון, ולא את הזכות לפרטיות של המשתמשים. פלאפון הבהירה עוד כי המערכת שהיא משתמשת בה שונה מזו של חברות הסלולאר האחרות, ואגירת המסרונים נעשתה לצרכי שירות של המערכת. 4. לאחר שהתקיים קדם משפט ונשמעו בו טעוני הצדדים ותשובותיהם לתהיות שהועלו על ידי בית המשפט, וסמוך לפני שמיעת המצהירים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הוגשה בקשתם המוסכמת להסתלקות. לפי הנטען בבקשה, ההד התקשורתי שיצרה בקשת האישור עלול היה להביא לפגיעה קשה בפלאפון, למרות שאין רבב בעצם השמירה על המסרונים. משום כך נאלצה פלאפון לצמצם את היקף אחסון ההודעות, והודיעה על כך פומבית, תוך שהיא מדגישה כי האחסון שבוצע בעבר נעשה בהתאם לחוק. המבקשים הודיעו כי ערכו בירורים שבעקבותיהם נחה דעתם שפלאפון אכן צמצמה את אחסון ההודעות למינימום הדרוש לצרכי המערכת. בנוסף פלאפון הצהירה על קיום נוהלי אבטחה מחמירים וקפדניים. אלו גררו את הסכמת המבקשים להסתלק מן התובענה, לדבריהם. פלאפון הסכימה לתרום 4 מליון מסרונים לעמותות שנקבה בשמותיהן. פלאפון הסכימה לשלם למבקשים גמול של 60,000 ₪ ולבאי כחם שכר טרחה בסכום של 240,000 ₪ בצירוף מע"מ. לאחר שעיינתי בפרטי הודעת ההסתלקות, סבורה הייתי שהיקף השינוי בפעולת פלאפון לא הובהר דיו, ולכן נדרשו הצדדים להבהיר מדוע מדובר בהסתלקות ולא בהסדר פשרה, לדעתם. 5. בישיבת בית המשפט הבהירו הצדדים את הנחוץ: ב"כ פלאפון הבהיר כי המערכת שהשתמשה בה פלאפון עד לפני כשנתיים, CDMA, הוחלפה במערכת מסוג GSM, שמהווה את מערך התקשורת העיקרי, והיא גם המערכת שבה משתמשות חברות הטלפון הסלולארי האחרות. המערכת החדשה אינה משרתת את בעלי המכשירים שלא שודרגו. בשל הצורך בסנכרון המערכות נוצרו מעת לעת תקלות. פלאפון שמרה לתקופה קצרה את המסרונים בנקודות התפר הבעייתיות. הם נשמרו בצורתם המקורית, ותחת מעטה הגנה טכנולוגי חמור. כך, אם היו תקלות חוזרות ותלונות של לקוחות, ניתן היה לבחון את מקור התקלה ולטפל בה, וכן לאפשר את השמוש בהודעות שאבדו. השמירה היתה לפרק זמן של כשבועיים ימים. לטענת פלאפון, למרות שסברה כי באופן זה היא משרתת טוב יותר את עניינם של לקוחותיה, בשל ההד התקשורתי שיצרה הגשת התובענה הייצוגית, העדיפה לוותר על שמירת המסרונים. כך הפסיקה פלאפון את שמירת ההודעות בתצורה המקורית שלהן במסגרת מערכת ה -CDMA , ואינה שומרת הודעות למעט הללו הנדרשות כחלק מובנה ממערכת ה -GSM , שמערכת השמירה האוטומאטית שלה היא לטווח זמן קצר. ב"כ הצדדים הודיעו עוד, כי ב"כ המבקשים בקש וקבל הסברים מסמנכ"ל ההנדסה בפלאפון, ואלו הניחו את דעתו כי השינוי עונה על דרישות התובעים. 6. בהחלטתי מיום 11.10.2010 נקבע שיש לראות בהסתלקות משום הסדר פשרה, בעיקר על מנת לבחון את תנאיו: ההטבה המוצעת מעבר לשינוי בהתנהגות פלאפון כלפי העתיד, ושכר הטרחה המשמעותי שהציעו הצדדים. בעקבות זאת פורסמה הודעה בעתונות. לא נתקבלו התנגדויות. 7. הצדדים מבקשים שלא למנות בודק, משום שאין מדובר בשאלות כלכליות, המינוי יהווה נטל כלכלי מיותר, וממילא הושגו מטרות בקשת האישור עוד טרם הסדר הפשרה. 8. היועץ המשפטי לממשלה הודיע שאין בדעתו להתערב בהסכם, אולם הפנה את תשומת הלב לכך שחברי הקבוצה ניזוקו כתוצאה מן המעבר מהודעת הסתלקות להסדר פשרה, בכך שנוצר מעשה בית דין כלפיהם, ללא שקבלו הטבה עודפת בשל כך. אכן, מעצם ההחלטה להפוך את ההסתלקות להסדר של פשרה נובע כי ההסדר יחייב את כל חברי הקבוצה שלא יוכלו עוד להגיש תביעה בענין זה ממש. עם זאת, במקום שבו קיימת אפשרות שתהיה התנגדות רלווטית מצד הקבוצה או מצד היועץ המשפטי לממשלה, הן לגבי הפיצוי הן לגבי שכר הטרחה, נדמה שהיתרון שבבדיקה מדוקדקת יותר של ההסכם עולה על החסרון האמור. ממילא, אם אין הערות להסכם ואם הוא אכן מייצג נכונה את האינטרסים של בני הקבוצה, ראוי שיהווה מעשה בית דין, והנושא לא יפתח להתדיינות נוספת. 9. סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006 מנחה לאשר הסדר פשרה רק אם נמצא שהוא "ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". בענייננו, המטרה העיקרית של התובענה הייצוגית הושגה בעצם הפסקת הפעילות המתוארת (ראה גם דברי ב"כ המבקשים בעמ' 3, שורות 11-16 בפרוטוקול). בנוסף, הסכימה המשיבה לתרום 4 מליון מסרונים לעמותות הפועלות לטובת הקהילה (תרומה המוערכת על ידי פלאפון בסכום של כ - 550,000 ₪ (לפי סעיף 4 בהודעת פלאפון מיום 31.8.2010 בעניין בקשת ההסתלקות). הסדר זה ראוי בעיני וככל הסדר פשרה מחשב את סיכויי התביעה וסיכוניה. 10. מינוי בודק: מקובלת עלי בקשת הצדדים שלא למנות בודק במקרה זה. הסדר הפשרה איננו הסדר כספי המבוסס על חישובים או כימות. המדובר בהסדר הכורך טעונים עובדתיים גלויים וטעונים משפטיים, והערכתו ככל הנראה אינה דורשת מומחיות מלבד זו של בית המשפט (ראה למקרים דומים: ת"צ (מחוזי מרכז) 1925-08-09 רוזנברג נ' אי.פי.אי (תנועה וחניה) (ישראל) בע"מ (לא פורסם, , 5.7.2010); בש"א (מחוזי ת"א) 3423/07 סלומון נ' מחלבות גד בע"מ (לא פורסם, , 3.9.2009)). בנוסף, בנסיבות המקרה שלפני, כשהמטרה העיקרית של התובענה הייצוגית הושגה כאמור - נראה שאין מקום למנות בודק ולהכביר הוצאות (ראה גם ת"צ (מחוזי מרכז) 1532-06-08 מצליח נ' סולגאר ישראל, אמברוזיה בע"מ (לא פורסם, , 6.1.2010)). 11. לפי הסכמת הצדדים המקובלת עלי, הסדר הפשרה יחול על כל מנויי הרט"ן בכל רשתות הסלולר השונות בהתאם להגדרתה של הקבוצה הייצוגית הנטענת, כעולה מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית (ר' סעיף 4 להודעת הצדדים מיום 13.1.2011). בבקשת האישור הוגדרה הקבוצה כך: "כל מי שעשה ו/או יעשה שימוש בשירות העברת הודעת מסר קצר של פלאפון, לצורך שליחת הודעת מסר קצר אל מנוי פלאפון ו/או קבלת הודעת מסר קצר ממנוי פלאפון, בין שהינו מנוי פלאפון ובין שלא, אשר עותק מתוכן ההודעה נשמר או יישמר במאגר המידע של פלאפון לכל פרק זמן, בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה או לאחר הגשתה" (סעיף 262 בבקשת האישור) (ההדגשות הוספו - א"ש). אני סבורה שיש לתקן ולקבוע כי התחולה היא עד מועד אישור ההסכם, כלומר עד היום (ראה סעיף 10(א) סיפא בחוק תובענות ייצוגיות), ובאופן זה מתוקן הסכם הפשרה. 12. גמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו: בקביעת התשלום יש להתחשב בתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; במורכבות ההליך; בטרחה שבהגשת התובענה; בסיכון ובהוצאות; במידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; באופן ניהול ההליך על ידי ב"כ התובע; ובפער בין הסעדים הנתבעים לבין אלו שנפסקו (סעיפים 23,22 בחוק תובענות ייצוגיות; ע"א 8430/99 אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ נ' ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ, פ"ד נו(2)247 (2001); ע"א 9134/05 לויט נ' קו אופ אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (לא פורסם, , 7.2.2008); אלון קלמנט "קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו - 2006" הפרקליט מט 131, 162-158 (תשס"ז)). בעניין לויט נקבע כי השיקולים הקבועים בסעיף 23 בחוק אינם ממצים אלא מנחים ומלמדים על מגמת החוק ועל המטרות שאותן ביקש להשיג (שם, בפסקה 12). במקרה זה הוסכם בין הצדדים כי פלאפון תשלם למבקש גמול בסכום של 60,000 ₪, ושכר טרחה לבאי כוחה - 240,000 ₪ בצירוף מע"מ. לא היתה התנגדות לסכום המוצע, לא מצד הצבור, אף לא מצד היועץ המשפטי לממשלה. הגם שהסכום עומד על הצד הגבוה, בשים לב לנושא התובענה ולכך שהגשת התובענה היא שהביאה לשינוי הפרקטיקה אצל פלאפון, אני מקבלת את הצעת הצדדים. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 512(ג) בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 לא יתווסף מע"מ על קביעת הסכום. 13. פלאפון תעביר את המסרונים לעמותות תוך 3 חדשים. ב"כ התובעים יבדוק את הביצוע אל מול העמותות הרלוונטיות, ויודיע על כך לבית המשפט תוך 30 יום מיום שפלאפון תודיע על הבצוע. הגמול ושכר הטרחה ישולמו לפי הוראה נוספת של בית המשפט, לאחר שתתקבל הודעה כאמור. תזכורת פנימית ליום 31.1.2012. 14. אם כן, אני מאשרת את הסכם הפשרה. הגדרת הקבוצה ועילות התביעה - כאמור בסעיפים 1 ו-10 לעיל. המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות. אס.אם.אס (SMS) / מסרוניםתביעה ייצוגית