תחילת מירוץ ההתיישנות בתביעת שיבוב - שיפוי

ההלכה המקובלת בעבר הייתה, כי הודעת צד ג' הינה תביעת שיפוי אשר עילתה קמה עם הגשת התביעה העיקרית, וממועד זה יחל מרוץ ההתיישנות לעניין הגשת הודעת צד שלישי (ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פ"ד נז (5) 433; בר"ע 616/06 אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ נ' שולחי ההודעה לצדדים שלישיים). הלכה זו עמדה בתוקפה עד ליום 2.7.08. ביום זה, שונתה ההלכה לטובת ההלכה שנקבעה על ידי כב' השופט דוד חשין (שלדבריו הסכימו המשנה לנשיאה, כב' השופט אלעזר ריבלין וכב' השופט סלים ג'ובראן) בע"א 1386/05 סיבוס רמון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ נ' מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הלכה זו מתבססת, ביו היתר, על פסק דין ישן של בית המשפט העליון - ע"א 493/63 קופת חולים נ' קבוצת כנרת פ"ד יח (2) 225. לפי ההלכה החדשה, מירוץ ההתיישנות של תביעת שיפוי מתחיל לכל המוקדם עם מתן פסק דין המחייב את המזיק בתשלום בתביעת הניזוק, אם כי מוזכרת שם פסיקה לפיה מירוץ ההתיישנות מתחיל רק עם התשלום בפועל של המזיק לניזוק (פיסקה 6 לפסק דינו של השופט דוד חשין). תביעת שיבובשיפויהתיישנות