תיקון טעות בחוק ע''י בית המשפט

האם יש אפשרות שבית המשפט יורה על תיקון טעות בחוק ? האם החלטה על שינוי חוק ע''י בית המשפט אפשרית ? האפשרות לקיומה של טעות טכנית, דוגמת טעות סופר, שבניסוח דבר חקיקה, קיימת היא לעולם - כל עוד מנסחי החוק ומדפיסי עותקיו הינם בני-אנוש. כיון שכך, הכירו בתי המשפט מקדמת דנא גם באפשרות ובצורך של תיקון טעות טכנית כזו, על-ידי בית המשפט, לעניין המובא בפניו, וראו האמור, לעניין טעות דפוס, בע"פ 117/66 סוכנות השרון לאספקת דלק בע"מ נ' היו"מ [1966]: ברור הדבר, וכל בר-בי-רב יבין את זאת, כי המלה "העבודה" היא טעות דפוס ובמקומה היה צריך להיות כתוב "העבירה (ב-י' ר' ולא ב-ו' ד'). אמנם מדובר בסעיף 9 של החוק גם בעבירה שתכנה הוא ביצוע עבודה. אבל לא ייתכן כי המחוקק רצה לחייב את המנהלים רק במקרה של עבירה זו, ולא במקרה של עבירות ייצור, מכירה, ייבוא, ייצוא וכו' האמורות אף הן באותו סעיף 9. ברור, אפוא, ונעלה מכל ספק, כי כאן היתה טעות של ה"בחור הזעצער". ואין צורך לכנס את הכנסת לשם תיקון הטעות הנ"ל. אלא, שסמכות זו תופעל במקרים נדירים, ולא יטעה הסובר שרק בנדירים שבנדירים, רק היכן שברור באופן חד-משמעי שמדובר בטעות דפוס: טעות בולטת, שבעקבותיה מובנו של הטקסט אובד כליל או הופך אבסורדי לחלוטין (א' ברק, פרשנות במשפט - כרך ראשון, תורת הפרשנות הכללית (נבו 1992), ע' 600-602; כן ראו דברי הש' עציוני בע"א 403/72 המרץ מרכבי מכוניות ועבודות מתכת בע"מ נ' גרייב (1973) והחלטתה המקיפה של הש' וילנר בעת"מ 678-08 (חי') עמותת העדה היהודית הספרדית בחיפה נ' הלשכה המשפטית). טעות בחוק