תיקון כתב תביעה הוספת עילה שהתיישנה

מה הדין בסוגיית תיקון כתב תביעה ע"י הוספת עילה שהתיישנה ? תקנה 92 לתקנות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, קובעת לאמור: "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה,טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות". בתי המשפט ראו בעבר, בשיהוי בהגשת הבקשה, גורם המצדיק את דחייתה (ראה: יואל זוסמן, סדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוין, 1995) עמ' 353; ע"א 180/62 שלמה שלוש נ' דוד ג'רז'י, פ"ד טז(3) 1824 (1962). כיום, מגמת הפסיקה שונתה, והנטייה היא כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית-המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין, נעתרים לו ברוחב לב (ראה: ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214; רע"א 2345/98 סלים דנגור ואח' נ' חנוך לבנה, פ"ד נב(3) 427). חריג לכלל זה, הינו, בין היתר, מקרה בו מבקש בעל דין להעלות, על דרך תיקון של כתב התביעה, עילה שהתיישנה. זאת, בכדי שלא ליתן לתובע יתרון שאינו מוקנה לו בדין, על ידי ייחוס העילה שהתיישנה, למועד הגשת כתב התביעה המקורי (ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' עבד אלחפיז זייד, פ"ד לד(4) 126). שינוי / הוספת עילהכתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכיםהתיישנות