סקירה משפטית בעניין "תיקון כתבי טענות"

להלן סקירה משפטית בעניין תיקון כתבי טענות: על פי תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין". כפי שנפסק (רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427 (1998)): "מלשון תקנה 92 לתקנות ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל-דין מבקש לתקן את כתב-תביעתו, כך שבית-המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין - נעתרים לו ברוחב לב (ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי ואח' [1], ר"ע 330/85 אלבו ואח' נ' רבינטקס תעשיות בע"מ ואח' [2]). ברם, זיקתו האמיצה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית בין הצדדים אינה חזות הכול. חריגים לכלל זה הינם מקרים שבהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום-לב או מקרים שבהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש." עוד נקבע כי על בעל הדין שכנגד להצביע על אינטרס אמיתי בבואו להתנגד לתיקון כתב הטענות של חברו (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד 139 (מהדורה שניה, 2008); ת"א (מחוזי ת"א) 27144-12-09 אלקו התקנות ושירותים בע"מ נ' ח. שאלתיאל בע"מ. תיקון כתבי טענותמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין