פסדי השתכרות לעבר הוא ראש נזק מיוחד

הפסדי השתכרות בעבר הוא ראש נזק מיוחד ו"נזק מיוחד" טעון הוכחה "ברחל בתך הקטנה". 11. בע"א 379/74, 525/74 אסבסטוס נ' פזגז, פד"י ל (3) 281, 284, נקבע, בין היתר, כי "נזק מיוחד" חייב להיטען במפורש ובמפורט. הוא טעון הוכחה מדויקת ואסור לו לשופט להעריכו לפי אומדנתו. תובע הטוען כי נגרם לו "נזק מיוחד", חייב להוכיח לא רק שנגרם לו הנזק, אלא גם את היקפו או שיעורו. 12. בת.א. 16/87 חנוכה נ' איתן חברה לביטוח בע"מ, קבעה כב' השופטת טובה שטרסברג כהן, בין היתר, כי "נזק מיוחד בעבר לרבות הכנסות בעבר, יש להוכיח ע"י עובדות אותנטיות ולא ע"י תחליפים מסוג הערכות". נזק מיוחד