שחרור ממעצר בית לצורך התאווררות

שחרור ממעצר בית לצורך התאווררות הדיון מתמקד בשאלה אחת ויחידה האם יש מקום להקל בתנאי שחרורו של המשיב, תנאים שנקבעו ביום 10.3.11 ואשר כללו מעצר בית מלא בצירוף איזוק אלקטרוני. שירות המבחן ממליץ על הקלה בתנאים כך שיתאפשר למשיב לצאת לעבודה בטכניון בין השעות 7.00 עד השעה 20.00 בליווי ופיקוחו של מר אלכסנדר שהינו אחד המשמורן כיום. המדינה מתנגדת להקלה בתנאי השחרור. המדינה סבורה כי אחד מתנאי השחרור שכלל איסור שימוש במחשוב וכל דבר הקשור למחשוב או טלפון לא יהיה אפקטיבי במידה ויתאפשר למשיב לצאת מתנאי מעצר הבית בהם שוהה כעת. לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות הענין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להורות על שינוי בהקלה של תנאי השחרור כפי שממליץ שירות המבחן. אינני מקבל את טענת המדינה כי יציאה לעבודה תפגע באיסור להשתמש במחשב או בטלפון שכן קיומו של איסור זה נגזר תחילה מהאמון שבית המשפט נתן למשיב בצירוף פיקוח המשמורן. המשמורן שיפקח על המשיב בעת יציאתו לעבודה הינו אותו משמורן שפיקח עליו גם בעת ששהה בבית, ואינני רואה כי קיים חשש ממשי שפיקוח זה יפגע. אשר על כן, הנני מורה על שינוי בתנאי השחרור כך שהמשיב יוכל לצאת את ביתו בימים א' עד ה' בין השעות 7.00 עד השעה 20.00 לצורך עבודה במתחם הטכניון בלבד וזאת כשהוא מלווה על ידי המשמורן מר אלכסנדר. יתר תנאי השחרור עומדים בעינם. החלטה הדיון מתמקד בשאלה אחת ויחידה האם יש מקום להקל בתנאי שחרורו של המשיב, תנאים שנקבעו ביום 10.3.11 ואשר כללו מעצר בית מלא בצירוף איזוק אלקטרוני. שירות המבחן ממליץ על הקלה בתנאים כך שיתאפשר למשיב לצאת לעבודה בחנות כל בו לבית החדש ברח' חניטה 32 בנווה שאנן חיפה וזאת בין השעות 7.30 עד השעה 20.00 כשהוא יהיה תחת פיקוח בעל החנות מר דוד רביבו באותן שעות. המדינה מתנגדת להקלה בתנאי השחרור. המדינה סבורה כי אחד מתנאי השחרור שכלל איסור שימוש במחשוב וכל דבר הקשור למחשוב או טלפון לא יהיה אפקטיבי במידה ויתאפשר למשיב לצאת מתנאי מעצר הבית בהם שוהה כעת במיוחד נוכח העובדה כי יועסק גם בשירות לקוחות. לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות הענין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להורות על שינוי בהקלה של תנאי השחרור כפי שממליץ שירות המבחן. אינני מקבל את טענת המדינה כי יציאה לעבודה תפגע באיסור להשתמש במחשב או בטלפון שכן קיומו של איסור זה נגזר תחילה מהאמון שבית המשפט נתן למשיב בצירוף פיקוח המשמורן. ניתן לאיין חשש זה על ידי הטלת איסור על המשיב לעסוק באמצעי תשלום כלשהם בחנות של מר רביבו, כאשר שירות הלקוחות יצמצם לעזרה ללקוחות ללא גישה באמצעי תשלום כלשהם וזאת לאחר שמר רביבו יתן תצהיר שמסכים לתנאי אלו ולאחר שיחתום על ערבות צד ג' מתאימה. אשר על כן, הנני מורה על שינוי בתנאי השחרור כך שהמשיב יוכל לצאת את ביתו בימים א' עד ה' בין השעות 7.30 עד השעה 20.00 וביום ו' בין השעות 7.30 עד השעה 16.00, לצורך עבודה בחנות הכל בו החדש בלבד וזאת כשהוא יהיה מלווה בדרכו מביתו לעבודה וחזרה על ידי המשמורנים הנוכחים וכשהוא יהיה בפיקוח בזמן העבודה על ידי מר דוד רביבו, בעל החנות, וזאת לאחר שמר רביבו יגיש תצהיר לבית המשפט שבו יתחייב שלמשיב לא תהיה גישה לאמצעי תשלום כלשהם ולאחר יחתום על ערבות צד ג' על סך 5,000 ₪. ערבות צד ג' יכולה להינתן בכל בית משפט בארץ השינוי יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הערבות. יתר תנאי השחרור עומדים בעינם. מעצר ביתשחרור ממעצרמעצר